начало

                                          Благоевград

Ходехме по калните улици                На площада при паметника спри
на този старинен градец                   на Гоце Делчев цветя остави 
с ниските стари дюкянчета               че някога и този смел юнак
с прашните кепенци отпред.             се бореше за този беден град.

Тук в ниските кафенета                     По стария булевард се върни
чорбаджиите кафе пиеха                   тук ще видиш чудна гледка ти
бедните хора отминаваха                  вместо със стъкла остъклено
че пари тогава немаха.                      навсякъде огледала поставено.

Ела сега в Благоевград                    Тук са и магазини наредени  
мини по новия булевард                   с красиви витрини подредени
пред партийния дом се спри             гледаш смаяно и щеш не щеш
виждаш само чудни красоти.             все нещо ще си избереш.

Качваш се бавно по стъпалата          И покрай река Бистрица мини
виждаш картина непозната                ще видиш и тук чудна гледка ти
там долу фонтан високо хвърчи        беседки над реката построени
гледаш и му се радваш ти.                 за хората са те пригодени.

Насреща му дядо Благоев                  Кафето тук те да си пият
и сега замислен тук седи                     неколко думи те ще си кажат
как можа този старинен градец           как можа такъв беден градец
да стане приказен хубавец.                 да стане такъв хубавец.
                   
Стъпваш бодро по плочки красиви      През осемдесет и седма година
към центъра замаян отиваш ти            корпусът от тук мина и замина
всичките къщи са подновени               та градът ни хубав остана 
с различни цветове окрасени.             да гледаме и да му се радваме. 

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1988 г.