начало

Бухенвалд

Хора по чудо останали живи
как издържахте тогава
да гледате тези страшни картини
в лагера на смъртта.

Гледахте вие горящите пещи
не дърва гореха в тех
гореха хора живи вашите близки
димът излизаше от тех.

Направили ви беха и бесилки
сами да окачвате вашите глави
какво беха за тех хората живи
требваха им вашите кожи.

Помните вие жената съдистка
на директора жена тя била
казвала тя на своите палачи:
отсечете ми най-красивата глава.

И така тя ги била наредила
осемдесет и пет младежки глави
седела сред тех и се любувала
кои от тех са най-красиви били.

И сега да отидеш там в Германия
ще видиш тези страшни гърла
с очите ги хора аз видях
и ще ги помня дорде съм жива.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1987 г.