начало


                   Детството на Козарев

Детството ти мина                       Да нема голи боси
в неволи и тегота                        болни и нещастни деца
но весело играеше                      да има какво да ядат
и ти с другите деца.                     децата по света.

Играехте всички вие                    С своя буен характер
с топка от волски косъм              от нищо не бе те страх
правехте си пушки                       на младежите говореше
изрезани от дърво.                      с особена младежка страст.   

Наметнал свойта пушка              Това робско тегло
комита ставаш ти                          вече не се търпи
казваше на децата                       затова нов живот
всеки да се крий.                          трябва да се построи.

Тежко на този                               На всички ни показа
който го намерим                         всичко що можа
пред детския съд                         затова ги помним
ний ще го изправим.                    твоите умни дела.

Но ето че вече                              На високата топола
ти юноша стана                            ти тогава се покачи
и друго заговори                          и червеното знаме
в тебе тогава.                               ти на нея смело закачи.

Защо да нема равенство             Всички хора си казаха
между всичките деца                   само Козарев е направил това
да играем дружно                         друг тук неможе да се качи
богати и бедни сега.                     и за първи май да ни извести.авт. Магда Ергина
       с. Добринище
       1986 година