начало

Кирил и Методий

Вие два свети човека
азбуката ни подарихте
с много труд написана
и на Славяните дарена.

Ти учителко незабравима
в първите ни класове
ти държеше ни ръката
и научи ни да пишем: а-бе-ве.

Ти отвори ни очите
всички ние да четем
за Солунските двама братя
с писмото да ги почетем.

Че без техната намеса
и без техното писмо
щеше ние в мрак да тънем
между другите народи.

И сега вече пораснали
ние много ви ценим
че без вашата писменост
неможеше учени да станем.

И докато свет светува
вие незабравими синове
винаги ще ви благословиме
за нашето а-бе-ве.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1989 г.