начало

                             Лидице

Лидице, Лидице                 Летците твои
ти хубаво селце                 що наклеветиха
защо те унищожиха           невинни хора беха
тези зверове.                     по работа вървеха.

Отвсекъде на теб              По късно те
къщите запалиха               обица хванаха
мъжете и децата               но хората невинни
всичките избиха.                не ги вече върнаха.

Жените нещастни             Ако сега отидеш 
в Бухенвалд пратиха        на това место
с мъките големи                кръст голем ще видиш
там се спотаиха.                направен от дърво.

Булдозери черни               Той на всички казва
тебе те сравниха                тук имаше село
на нива голема                   с много добри хора  
те направиха.                      но ги найде зло.

И утрето като                      В музея като влезнеш
Хитлер дойде                      там ще ги видиш ти
една къща в тебе               с Очите ни казват
той не виде.                        като вас сме били.

Неговата команда              От цел свет рози
се изпълни                          има сега тук
за един убит в Прага          и Български рози   
цело село изби.                  тука ще цъфтят.


авт. Магда Ергина
с. Добринище 1987 г.