начало

Екскурзия за награда

 През 1963 г. бехме на екскурзия до ГДР и Чехословакия, като награда за високите
добиви от тютюна.  Тръгнахме в девет сутринта с влака и утрето вечерта бехме в
Берлин. Града ни посрещна с раните от войната. Нямаше блок или къща без дупки
от куршумите. Екскурзоводката ни обясни, че немците са отстъпвали стая по стая.
На следващия ден ни заведоха да видим Райхстага. Видяхме и квартирата на
Хитлер и тунела през който е ходил до Райхстага.  От Берлин отидохме до Лайпциг.
Заведоха ни и до съда, където са съдили Георги Димитров. Оказа се, че човекът,
който ни развеждаше из съда е присъствал на самия процес и ни показа къде точно
е стоял и е произнесъл пламенната си реч Георги Димитров. На другия ден ни
заведоха до Бухенвалд. Рейса спря пред самата порта, през която са минали
безброй мъченици. Най-напред ни показаха 6 пещи, в които денонощно са изгаряли
клетите хорица. Видяхме и стаята с бесилките. Карали са ги сами да се бесят, одирали
им кожите за чанти, а другото за сапун. 
 Жената на директора на лагера била садистка. Всеки път, когато идвала нова група,
тя ги посрещала, заставала срещу тях и си избирала най-красивия младеж, на когото
заповядвала да му отрежат главата. След това балсамирали поредната отрязана глава
и я поставяли на бюрото и. Имала общо 85 глави, на които се любувала всеки ден и се
чудела коя ли е най-красивата.
 Видяхме и ямата, в която са горели живи хората при епидемия. Със стотици ги набутвали
вътре, заливали ги с газ и ги изгаряли. Видяхме и музея. Витрините бяха пълни с детски
къдрици и обущенца, всички измрели от глад и болести.
 От Германия заминахме за Прага. Наистина е златна Прага. Видяхме старинния часовник
с кулата от XI век и дворците наоколо. На другия ден ни водиха в село Лидице, което е
изчезнало за една нощ. Събрали всички жители на едно място и избили мъжете и децата
пред очите на жените, запалили и сринали къщите с булдозери, а жените изпратили в
Бухенвалд.
 Ходихме и в замъка, където е подписан варшавския договор.

Магда Ергина
с. Добринище 1987 г.
Bezbog - Dobrinishte / 2009