начало

Никола Вапцаров

Точно преди един век
в Банско се роди велик човек
Никола Вапцаров се казваше
и стихове хубави пишеше.

На гости в Банско бях
и случайно там срещнах
младеж хубав и висок
с трвърди стъпки крачеше.

Облечен бе с бели дрехи
с две черни панделки на шапката
отпред на лентата пишеше
в кое училище учеше.

Чак тогава аз разбрах
че съм срещнала моряк
не просто моряк, а поет
и отмина, весел и напет.

Това хубаво момче
написа чудни стихове
и сега тези стихове
цел свет ги вече чете.

Коя беше тази майка мила
такъв велик човек що бе родила
той бедните защитаваше
за неоправданите пишеше.

По-късно властите го хванаха
и в затвора го вкараха
там го строго съдиха
и на смърт осъдиха.

Как можаха тоз велик поет
да го убият толкова млад
той тепърва щеше още да твори
и за бъдещето да ни извести.

авт. Магда Ергина
гр. Добринище 2009 г.
Bezbog - Dobrinishte / 2009