начало

                                            Осми март

Честит празник и от мен жени          Имала си тя внуче
днес е осми март нали                      радвала се от сърце
този празник не е шега                      но така се е случило
ето в Перлеш сме сега.                     некой винцето и изпило.

Тук сме се разположили                   И тя това като разбра
чашите сме напълнили                     ето мръщи се сега
имаме си и мезе                                така се силно разлюти
разваме се от сърце.                        чак времето развали.

Работата днеска в къщи                  Задухаха ветрове  
на мъжете оставете                          заваляха снегове
нека и те да разберат                       всичко в къщи се прибра
че днес е наш денят.                        баба Марта е вън сега.

Някогашната жена                            Добре че се разлюти
колко мълчеше се тя                        та снежец ни изпрати
такъв празник не знаеше                 какво щеше да е без снега
самичка в къщи си седеше.             немаша да имаме вода.

Виж сегашната жена
знае как да живее тя
мъжа така умело върти
и умее да се весели.

Слушайте и мен сега
ще ви кажа една шега
за баба Марта горката
как изпати и главата.

авт. Магда Ергина
с Добринище 1988 г.