начало

                                    Пенсионери

Сбрали сме се тука                   Имаме си и певици
от целото село                          те с нашите сестрици
и говориме всички                    всички песни пеят
за щело и нещело.                   та чак въздуха люлеят.

Пустата му кака Манка             Пеят за хайдути стари
тя е голяма лафазанка            и за турското тегло
от много големо гайле             пеят за три синджира роби
немогла да порасте.                как ги Крали Марко освободил.

Но хумор като каже                   Гласовете им се сливат
от смях ще те смаже                 неможеш да им се насладиш
държиш се за корема ти           блазе на таквиз жени  
докато накрая прекрати.          що веселят всички ни.  

И кака Мария с очилата            Имаме си и председател
пълни на всички душата           иска да ни угоди
хумурезки и тя знае                   като петел той застанал
с тях да те омае.                        между всичките жени. 

И да пее тя умее                        Води ни той на екскурзии
има тъничко гласче                    всичко ще да видим ний
като на некое славейче             градове и магистрали
но когато вече остарее.             и на морето сините води.

Имаме си и артистки                  Ето така си ний живеем
да играят могат те                      в нашия пенсионерски клуб
затова на Пирин пее                  и ви пожелаваме на всички   
взеха златните медали.             да дойдете и вие тук.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1989 г.