начало

                     Пирин и Козарев
 
Пирине. Пирине                   И когато дойде
колко горд си ти                   и зимата зла
че ненадминат си                 с люти снегове
с твойте красоти.                  и буйни ветрове.

Възпяван си още                 Ти за този юнак
в стари времена                   веднага се погрижи.
младите поети                      и къща от камък
възпяват те сега.                  ти му намери.

По върховете имаш              Ах, Пирине, Пирине,
вечни снегове                       майчице много добра
в езерата сини                      закрилница свята
се оглеждат те.                     за тези наши чеда.

По пазбищата зелени           В полите ти има
пасът вакли стада                 самотно сгушено село
от рекичките пенливи           Добринище се казва
пият студена вода.               с всичко в него добро.

В гъстите ти гори                  То откърми и отгледа
хайдути са се крили              тоз голем герой
с турците тогава зли             що пръв се биеше
страшен бой са водили.       за народа измъчен свой.

Делчев и Сандански             С неговата пушка
войводи им били                   той на всички извести 
от пет вековно робство         партизанско движение
са ни освободили.                 сега ще се състои.

По твойте пътеки                   Млади партизани
и Козарев вървя                    с пушка в ръка
майчица закрила                   биха се те смело
му беше ти тога.                    за наща свобода.

Когато гладен беше              Връсници наши беха
с корени се хранеше             тези момчета герои
но от идеята своя                  що паднаха смело
той се не отказваше.             в неравен лют бой.

По теб той ходеше                И сега Пирине  
с една голяма мечта             когато ветър повее
кога ли ще дойде                  нека Пирине той
милата ни свобода.              песен да запее.

И когато на рибарника          За всички тези 
беше отвсекъде обграден    момчета славни герои
изкаха да бъде                       що дадоха живота
на всека цена заловен.         за този хубав строй.

Тогава Пирине ти                  Та поколенията наши
над него се смили                  нека добре да помнят
и в прегръдките твои             дедите техни как биха
веднага го приюти.                и живота нов как построиха.

                                                 Гордей се Пирине ти
                                                 с тези скъпи Чада
                                                 гордеем се и ние всички
                                                 с наща мила свобода.

       авт. Магда Ергина
       с. Добринище
       1986 година