начало

Пролет

Мила птичко лекокрила
цела зима где бе ти
и какво ни ти донесе
от далечните страни.

Ти ни носиш пролетта
голема радост е за нас тя
с весели игри ни тя дарява
и бузките ни зачервява.

Какво правят там децата
играят ли и те като нас
имат ли детство безгрижно
с песни, танци и игри.

Ние, българските деца
се радваме на нашта свобода
весело си ний живеем
само игри и песни знаем.

Цяло лято с теб ще играем
ще припкаме, ще се смеем
ти над всички ще летиш
и винаги ще бдиш.

Когато дойде есента
ще отидеш при другите деца
ти от нас ги поздрави
много здраве им кажи.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1990 г.
Bezbog - Dobrinishte / 2009