нагоре


                       начало                                                                                   Днес 07.06.2008 г. на хижа "Гоце Делчев",

                                                                                                              в механа “Джаре” се проведе отчетно-изборно

                                                                                                                събрание на Съдийска Колегия - Добринище,

                                                                                                                                     за което бе съставен настоящия

 

 

 

   П Р О Т О К О Л              

 

                  Начало на събранието: 12.00 ч.

    Присъстват:

    1. Ангел Парапунов

    2. Ангел Гъркинин

    3. Васил Ергин

    4. Владимир Хаджиев

    5. Георги Захариев

    6. Георги Хаджиев

    7. Иван Ергин

    8. Костадин Трендафилов

    9. Красимир Галчев

  10. Николай Божев

  11. Петър Парапунов

  12. Росица Хаджиева

  13. Цветан Пчелин

  14. Генчо Топалов

    Поради уважителни причини отсъстват:

    1. Валя Халачева

    2. Никола Парапунов

    3. Петър Ергин

    4. Петър Халачев

    5. Цветан Григоров

    Отказал се от съдийство: Благой Милев

    Кворум има. Събранието е легитимно.

     Председателят Костадин Трендафилов извини гостите от София и Банско, които не присъстваха по лични причини.

    Дневен ред:

    1. Отчетен доклад за сезон 2007-2008 г.

    2. Гласуване за мандат на председателя и секретаря.

    3. Гласуване на членски внос.

    4. Избор на председател.

    5. Избор на секретар.

    6. Избор на ден, час и място за срещи.

    7. Приемане на нови съдии.

    8. Други.


    Председателят прочете доклада, след което имаше разисквания.

    По доклада се изказаха: Цветан Пчелин, Петър Парапунов, Владимир Хаджиев, Росица Хаджиева, Николай Божев.

    Повечето от изказванията бяха за допуснатите грешки по време на състезанията и причините за тях, за екипите на

    съдиите и за срещите на наряда преди всяко състезание.

    По 2-ра точка от дневния ред за мандат на ръководството имаше три предложения:

    1. Росица Хаджиева предложи: 2 - годишен мандат.

    2. Красимир Галчев предложи: до изтичане правото на съдийство.

    3. Костадин Трендафилов предложи: 5 - годишен мандат

    След бурни дебати единодушно бе прието мандата на ръководството да бъде: 5 години.


    По 3-та точка от дневния ред (да се събира или не членски внос) бе прието: ДА СЕ СЪБИРА ЧЛЕНСКИ ВНОС

    Бяха дадени няколко предложения за сумата по членския внос.

    Ангел Гъркинин предложи да бъде: 5 лв.

    Красимир Галчев, Николай Божев, Васил Ергин и други предложиха да бъде: 20 лв.

    Костадин Трендафилов предложи: 10 лв. 

    Прието бе:  ГОДИШНИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС ДА БЪДЕ  20 лв.

    Съдиите трябва да внасят членския си внос до началото на месец октомври. Също така бе решено:

    тези, които не си плащат членския внос да бъдат изключвани от колегията.    По 4-та точка от дневния ред (за председател) бяха предложени: Костадин Трендафилов, Васил Ергин и Иван Ергин.

    За председател бе избран Костадин Трендафилов.

    По 5-та точка от дневния ред (за секретар) беше избран Иван Ергин.

    По 6-та точка от дневния ред (за място и час на срещи) беше решено:

    Всеки четвъртък от 18 ч.  в бар “Алпиец” (от 1-ви октомври до 30-ти май).

    По 7-ма точка от дневния ред беше решено: в колегията да се приемат нови членове, след като издържат

    изпит за входящо ниво и внесат членски внос.

    Събранието бе закрито в 16 ч.

                                                             Протоколчик: Костадин Трендафилов