начало

Рождество Христово

Преди хиляди години
на този за нас светъл ден
роди се нашият Спасител
на край града Витлеем.

В една овчарска колиба
се роди Исус Христос
роди го една девица
избрана бе тя от Бог.

Една звезда изгряла
и на целия свят извести
роди се нашият Спасител
всеки да му се поклони.

Тръгнали с кервани мъдреците
с тежки дарове за Исус
и звездата ги довела
до колибата тук.

Тази вест са научили
и еврейските царе
и се много изплашили
от новороденото момче.

И тръгнаха да търсят
по всички градове
синът божи да намерят
и убият те.

Но те го не открили
и хиляди деца избили
надявали се, че успели
между тях и Исус убили.

Но Бог да опази го успял
винаги над него бдял
та от злото го спасил
и със здраве го дарил.

Исус голям е пораснал
и хубав момък е станал
и тръгнал да разказва сам
притчите господни нам.

В Гитиманската градина
молил се за всички той
да се опростят греховете
на всички грешници тога.

Имал той и ученици
обичали го много те
но един от тях го е предал
на име Юда се зове.

И тогава го хванаха
пред съда го изправиха
много дни го те съдиха
но нищо лошо не намериха.

Самият съдия Пилат
казал на народа тога
няма как да го осъдя,
че няма никаква вина.

Но Юдеите го задържаха
и кръст голям му изковаха
на него те го приковаха
докато не даде Богу дух.

Учениците от кръста го свалиха
и в гроб го положиха
но след три дни се разбра:
Исус възкръсна!

И до днешен ден
празнуваме Велик ден
боядисваме яйца
и почитаме Христа.

И си спомняме сега
какво ни учеше тога:
за ближния се грижи
не лъжи, не клевети.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1992 г.
Bezbog - Dobrinishte / 2009