начало

В Румъния

Гърмежи се страшни чуват
оттатък  белия Дунав
в нашата съседка Румъния
брат се с брат избиват.

На Чаушеску свитата
с танкове децата гази
в болниците влизат
наред болните избиват.

От кукления театър деца излизат
всички ги майко избиват
по улиците, който срещнат
веднага го убиват.

Здания майко палят
в тях хората плачат
и се на убийците молят
молят се да ги пожалят.

Бурята мина премина
хиляди жертви останаха
с булдозери гробове копаят
в тех жертвите заряват.

Най-после Чаушеску хванаха
пред военен ги съд изправиха
те ги на смърт осъдиха
и веднага ги с жена му убиха.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1990 г.