начало

                           Сара Смедарчинина на 70

За любилейната твоя                  Че като тебе има
пиша тези стихчета                      малко работни жени
за твойта работа добра               затова се гордеем
що си извършила досега.           с тебе сега ний.

В текезесето наше                       И да говориш
ти първа влезна                           умееш много ти
на всички незгоди                        с твоя благ характер
години издържа.                          всички ни плени.  

Вятър, студ и жега                       Всичко що приказваш
не те изплашиха                          го вършиш на дела  
но за твойта слава                      затова всички ний
те те подготвиха.                         те ценим сега.

Ти беше винаги първа                Тотюна що изкарваш
пред нищо се не спря                 толкова години
гледаше само напред                 цел склад ще напълниш             
и затова успя.                              с балите твои.

В звеното си имаш                       И за напред ти пожелавам
много работни жени                     от все сърце работи
те те много слушат                      бъди жива и здрава
и напредваш ти.                           до дълбоки старини.  

Когато те гледаме
по телевизора ний
казваме си всички
блазе на такива жени.

авт. Магда Ергина
с. Добринище  5 май 1988 г.