начало

                                             Сезоните

Сняг вече заваля                            Разелениха се полята
баба Зима е дошла                         заблеяха агънцата
слага тя своята пелена                  всичко припка и играй
да спаси от студа житата.              че на вън е първи май.

Дърветата накичи                            Разцъфтяха се дръвчета
със сняг пухкав и студен                 плодове ще ни дадат
рекичките заледи                             та есента като дойде    
с лед прозрачен и дебел.                хората да ги оберат.

Дядо Мраз се вън разхожда            Хората се ободриха
с приказната си шейна                     и весело заработиха
и подаръците носи                            че полето ги не чака
на послушните деца.                        да сеят и садат. 

А децата пък се радват                    Дойдоха и горещите дни
че пързалки има вън                        лятото се приближи
бързо те шейните стягат                  житото вече ще узрей
и след тях търчат.                             и в хамбара ще се влей  

Мраз ги щипе по лицата                   Но ето че иде и есента 
затова са румени те                          гордо, гордо стъпва тя
но това не е бедата                           плодовете пак тежат
да играят колко щат.                         бързат хората, берат.  

Но ето вече пролет иде
със своята свежа красота
и затопли се Земята
стопи се бялата пелена.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1989 г.