МЕЖДУНАРОДНЕН СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК
ОБЩИ ПРАВИЛА НА FIS ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
издание юли 2011

ICR

МЕЖДУНАРОДЕН СЪСТЕЗАТЕЛЕН
ПРАВИЛНИК (ICR)
КНИГА ІV
ОБЩИ ПРАВИЛА АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
СПУСКАНЕ
СЛАЛОМ
ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ
СУПЕР ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ
КОМБИНИРАНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ОТБОРНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ПАРАЛЕЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ
КО СИСТЕМА
ОДОБРЕН ОТ 47мия МЕЖДУНАРОДЕН СКИ КОНГРЕС,
АНТАЛИЯ (ТУР)
ИЗДАНИЕ ЮЛИ 2011
2
3
Съдържание
Раздел 1……………………………………………………………………………………7
200 Общи правила за всички състезания по ски……………………………………..7
201 Категоризация и видове състезания…………………………………………………..7
202 Календар на ФИС………………………………………………………………………....9
203 Лиценз за участие във ФИС състезания (ФИС лиценз)…………………………...11
204 Класифициране на състезателите…………………………………………………….12
205 Права и задължения на състезателите………………………………………………12
206 Подпомагане на състезателите………………………………………………………..13
207 Реклама и търговски марки и знаци…………………………………………………..15
208 Електронни медии, включващи Телевизия, Радио и Нови медии………………15
209 Филмови права……………………………………………………………………………18
210 Организиране на състезания………………………………………………………...19
211 Организация……………………………………………………………………………….19
212 Застраховки………………………………………………………………………………..19
213 Програма…………………………………………………………………………………...20
214 Обявяване на състезанието…………………………………………………………….20
215 Заявки……………………………………………………………………………………....20
216 Техническа конференция……………………………………………………………….21
217 Жребий……………………………………………………………………………………..21
218 Публикуване на резултатите……………………………………………………………22
219 Награди……………………………………………………………………………………..23
220 Помощен персонал, доставчици и фирмени представители………………..24
221 Медицинско обслужване, прегледи и допинг контрол……………………………..24
222 Състезателна екипировка……………………………………………………………….25
223 Санкции……………………………………………………………………………...……..26
224 Процедурни указания…………………………………………………………………….28
225 Комисия по жалбите……………………………………………………………………...30
Раздел 2…………………………………………………………………………………33
Общи правила за всички алпийски прояви
600 Организация……………………………………………………………………………..33
601 Организационен комитет и Жури………………………………………………….....33
602 Технически делегат (ТД)………………..………………………………………………43
603 Трасьори……………………………………………………………………………….....45
604 Акредитация / Права и задължения на длъжностните лица……………………...47
605 Форлойфери……………………………………………………………………………..48
606 Състезателна екипировка (вж. също Спецификация за състезателната екипировка)49
607 Възрастови ограничения……………………………………………………………....50
608 Детски международни алпийски състезания………………………………………...51
610 Старт, финал, времеизмерване и изчисления…………………………………56
611 Технически съоръжения…………………………………………………………….....56
612 Служители на старта и финала………………….…………………………………..59
4
613 Старт……………………………………………………………………………………....60
614 Състезания и състезателни писти…………………………………………………….61
615 Финал………………………………………………………………………………………63
616 Микрофони………………………………………………………………………………..64
617 Обработка и оповестяване на резултатите………………………………………....64
618 ФИС състезателни точки и участие в състезания на ФИС……….……………..65
619 Церемония по награждаването………………………………………………………..65
620 Стартов ред……………………………………………………………………………….66
621 Групи, жребий и ред на стартиране…………………………………………………...66
622 Стартови интервали………………………...……………………………………………68
623 Повторни спускания…………………………………………………………………..….68
624 Прекъсване на манша или тренировката…………………………………..……….69
625 Прекратяване на състезанието……………………………………………………….70
626 Доклад……………………………………………………….…………………………….70
627 Недопускане до стартиране…………………………………………….………………70
628 Наказания………………………………………………..………………………………..70
629 Дисквалификации………………………………………………………………….…….71
640 Протести…………………………………………………………………………..………71
641 Видове протести………………………………………………………….……………...72
642 Място на подаване…………………………………………………..…………………72
643 Краен срок за подаване на протестите………………………..……………………..72
644 Форма на протестите…………………………………………………………………….72
645 Право на протести……………………………………………………………………...73
646 Уреждане на протестите от Журито......................................................................73
647 Право на обжалване ..…………………………………………………….….………..74
650 Правила за хомологация на пистите………………………………………….….74
655 Състезания при изкуствено осветление……………………………………..….78
660 Указания за съдиите на вратите………………………………………………..….79
661 Контрол на преминаването на вратите (обяснение)…………………….………..79
662 Значение на работата на постовия съдия…………………………………………..80
663 Даване на информация на състезател……………………………………………….80
664 Незабавно обявяване на нарушение за дисквалификация ……………………....81
665 Задължения на постовия съдия при приключване на 1вия и 2рия манш………81
666 Задължения на постовия съдия при приключване на състезанието……………81
667 Допълнителни задължения на съдиите на вратите………………………………..81
668 Разположение и подпомагане на съдиите на вратите…………………………..81
669 Брой на постовите съдии……………………………………………………………….82
670 Видео контрол…………………………………………………………………………..82
680 Колове……………………………………………………………………………………..82
690 Флагове за вратите за гигантски и супер гигантски слалом…………………83
Раздел 3……………………………………………………………………………………84
Специални правила за отделните дисциплини
5
700 Спускане…………………………………….……………………………………………84
701 Технически данни………………………………………………………………………...84
702 Писти…………………………………………………………………………………….….84
703 Подреждане на трасето…………………………………………………………….……85
704 Официална тренировка…………………………………………………………….……86
705 Жълти зони………………………………………………………………………….……..87
706 Провеждане на спускане………………………………………………………………...88
707 Предпазни каски…………………………………………………………………………..88
800 Слалом……………………………………………………………………………………..89
801 Технически данни…………………………………………………………………………89
802 Писти………………………………………………………………………………………..90
803 Подреждане на трасето………………………………………………………………….91
804 Слалом подреден с един кол (Single pole slalom)…………………………………..92
805 Старт………………………………………………………………………………………..93
806 Провеждане на слалом………………………………………………………………….94
807 Предпазни каски…………………………………………………………………………..94
900 Гигантски слалом………………………………………………………………………..94
901 Технически данни…………………………………………………………………………94
902 Писти………………………………………………………………………………………..95
903 Подреждане на трасето………………………………………………………………….95
904 Гигантски слалом с единичен панел (Single gate Giant slalom)…………………...96
905 Старт………………………………………………………………………………………..96
906 Провеждане на гигантски слалом……………………………………………………...96
907 Предпазни каски…………………………………………………………………………..97
1000 Супер гигантски………………………………………………………………………….97
1001 Технически данни…………………………………………………………………………97
1002 Писти………………………………………………………………………………………..98
1003 Подреждане на трасето………………………………………………………………….98
1005 Старт………………………………………………………………………………………..99
1006 Провеждане на супер гигантски………………………………………………………..99
1007 Предпазни каски…………………………………………………………………………..99
1008 Жълти зони………………………………………………………………………………...99
1100 Комбинации……………………………………………………………………………….99
1101 Супер комбинация………………………………………………………………………100
1102 Класическа комбинация………………………………………………………………..100
1103 Специални форми на комбинирани състезания…………………………………...100
1210 Основни отборни състезания……….……………………………………………..101
1211 Дисциплина Отборна комбинация.…………………………………………………101
1212 Паралелно отборно състезание на Нациите……………………………………..
1213 Специални правила на Купата……………………………………………………….
1220 Паралелни състезания……………………………………………………………….102
1221 Определение…………………………………………………………………………….102
1222 Разлика във височините……………………………………………………………....102
1223 Избор и подготовка на пистата……………………………………………………….102
1224 Трасета……………………………………………………………………………………102
1225 Разстояние между две трасета……………………………………………………….103
1226 Старт………………………………………………………………………………………103
1227 Финал…………………………………………………………………………………......104
1228 Жури и трасьор……………………………………………………………………….…104
6
1229 Времеизмерване………………………………………………………………………...104
1230 Провеждане на паралелни състезания по две трасета…………………………..104
1231 Контрол на състезанията………………………………………………………………106
1232 Дисквалификации/Незавършване на състезанието………………………………106
1233 Слаломни правила……………………………………………………………………...106
1240 КО Система………………………………………………………………………………108
1241 Създаване на времева рамка…………………………………………………………108
1242 Резултати след междинните кръгове и финала…………………………………...108
7
Раздел 1
200 Общи правила за всички състезания по ски
200.1 Всички състезания по ски, включени в календара на ФИС, се провеждат според
изискванията на настоящия правилник.
200.2 Организация и провеждане на състезанията
Правилата и указанията за организиране и провеждане на състезания в
отделните дисциплини се намират в съответния раздел от настоящия правилник.
200.3 Участие
До участие в състезания от календара на ФИС се допускат само редовно
лицензирани състезатели след заявка от страна на съответната национална
федерация по ски в съответствие с текущите квоти за участие.
200.4 Специални разпоредби
Съветът на ФИС може да оторизира дадена национална ски федерация да
организира национални или международни състезания според правилата и
разпоредбите на ФИС, но с различни квалификационни изисквания, но
единствено при условие, че се спазват основните изисквания, залегнали в
настоящия правилник.
200.5 Контрол
Всички състезания, включени в календара на ФИС, задължително се провеждат
под контрола на Технически делегат от ФИС.
200.6 Всяка официално наложена и публикувана санкция на състезател, длъжностно
лице или треньор, следва да бъде призната от ФИС и от съответната национална
федерация по ски.
201 Категоризация и видове състезания
201.1 Състезания със специални правила и / или ограничено участие
Националните федерации по ски, членки на ФИС, и прилежащите им клубове - с
разрешение на тяхната федерация - имат право да канят съседни национални ски
федерации или клубовете им за участие в организирани от тях състезания.
Подобни прояви не се обявяват като международни състезания, като това
ограничение следва да се отбележи в регламента на проявата.
201.1.1 Състезания със специални правила и / или ограничено участие, както и такива с
участието на представители на нечленуващи във ФИС организации, могат да се
провеждат по специални състезателни правила, одобрени от Съвета на ФИС, като
последните задължително се отбелязват в регламента на проявата.
201.2 Състезания с участието на нечленуващи във ФИС организации
Съветът на ФИС може да оторизира дадена национална федерация по ски -
членка на ФИС - да покани за участие в състезание нечленуваща във ФИС
организация (военна или др.) или да приеме предложение за участие от страна на
такава организация.
8
201.3 Категоризация на състезанията
201.3.1 Олимпийски зимни игри, ФИС Световни първенства по ски, ФИС Юношески
световни първенства по ски;
201.3.2 ФИС Световна купа;
201.3.3 ФИС Континентални купи;
201.3.4 Международни състезания на ФИС (международни състезания, включени в
спортния календар на ФИС);
201.3.5 Състезания със специални правила и/или квалификационни изисквания;
201.3.6 Състезания с участието на нечленуващи във ФИС организации.
201.4 ФИС Дисциплини:
Дисциплина е подразделение на даден спорт и може да се състои от един или
няколко вида състезания. Например, ски-бягането е ФИС дисциплина, докато
спринтът в ски-бягането е вид състезание.
201.4.1 Признаване на дисциплините от Международната Ски Федерация
Нови ски дисциплини, състоящи се от един или няколко вида състезания,
практикувани в поне двадесет и пет държави и на три континента могат да бъдат
включени като част от програмата на ФИС.
201.4.2 Изключване на дисциплини от Международната Ски Федерация
Ако дадена дисциплина не се практикува вече от поне 12 Национални Ски
Асоциации на поне два континента, Конгресът на ФИС може да вземе решение да
изключи тази дисциплина от програмата на ФИС.
201.5 ФИС Състезания
Състезанието е мероприятие в даден спорт или в една от неговите дисциплини.
То завършва с класиране и предоставя награди под формата на медали и/или
грамоти.
201.6 Видове състезания
Международните състезания се състоят от:
201.6.1 Северни дисциплини
Ски-бягане, ролери, ски-скок, ски-полети, северна комбинация, отборни
състезания в северната комбинация, северна комбинация с ролери или ролкови
кънки, отборни ски-скокове, ски-скок на шанци с изкуствено покритие, масово ски-
бягане.
201.6.2 Алпийски дисциплини
Спускане, слалом, гигантски слалом, супер гигантски слалом, паралелни
състезания, комбинирани състезания, КО състезания, отборни състезания.
9
201.6.3 Състезания свободен стил:
Могълс, двоен могълс, аериалс, ски крос, халфпайп,отборни състезания
201.6.4 Сноуборд:
Слалом, паралелен слалом, гигантски слалом, паралелен гигантски слалом, супер
гигантски слалом, халфпайп, сноуборд крос, специални състезания, слоупстайл.
201.6.5 Телемарк
201.6.6 Фирнглайтен
201.6.7 Скоростни ски състезания
201.6.8 Състезания по ски на трева
201.6.9 Комбинирани състезания с други спортове
201.6.10 Състезания за деца, ветерани, инвалиди и др.
201.7 Програма за Световно първенство
201.7.1 За да бъдат включени в програмата на ФИС за Световно Първенство,
състезанията трябва да имат международно признат статут, както номерологично,
така и географски, и трябва да са били част от Световната купа поне в рамките на
два сезона преди тяхното включване да бъде обсъдено.
201.7.2 Състезанията се одобряват за програмата на Световното Първенство не по-късно
от три години преди въпросното ФИС Световно Първенство.
201.7.3 Едно отделно състезание не може да бъде база за две класирания -
индивидуално и отборно.
201.7.4 Медали могат да бъдат присъждани по време на Световните Първенства на ФИС
и на Световните Първенства на ФИС за младежи във всички дисциплини
(Алпийски, Северни, Сноуборд, Свободен стил, Ски на трева, Ролер-ски,
Телемарк, Скоростно ски спускане), при наличие на минимален брой от осем
държави, участващи в отборни състезания и осем държави представени в
индивидуални състезания.
202 Календар на ФИС.
202.1 Кандидатстване и Обявяване
202.1.1 Всяка Национална ски федерация има право да представи кандидатура за
организиране на ФИС Световни първенства по ски в съответствие с
публикуваните правила за организиране на Световни първенства.
202.1.2 Всички останали състезания се обявяват съобразно изискванията на
публикувания от ФИС Правилник за Календарните Конференции на ФИС.
10
202.1.2.1 Заявките от Националните ски федерации трябва да бъдат изпратени до ФИС
посредством софтуера FIS Calendar program (ftp://ftp.fisski.ch/Softwear/Programs/)
до 31ви август (31ви май за южното полукълбо).
202.1.2.2 Отпускане на състезания
Отпускането на състезанията на Националните ски федерации става посредством
електронна комуникация между ФИС и Националните ски федерации. При
състезанията от Световната купа календарите се одобряват от Съвета на ФИС по
предложение на съответния технически комитет.
202.1.2.3 Хомологации
Състезания, които са включени в календара на ФИС могат да се провеждат само
на състезателни писти и шанци хомологирани от ФИС.
Номерът на хомологациония сертификат трябва да бъде отбелязан при заявката
за включване на състезанието в календара на ФИС.
202.1.2.4 Публикуване на Календара на ФИС
Календара на ФИС се публикува на уеб сайта на ФИС www.fis-ski.com. Той се
осъвременява непрекъснато, за да отрази отмяната, отлагането на състезания и
други промени в календара на ФИС.
202.1.2.5 Отлагане
В случай на отлагане на състезание, включено в календара, незабавно трябва да
се уведоми ФИС и да се изпратят нови покани до Националните ски федерации,
иначе състезанието няма да бъде зачетено за ФИС точки.
202.1.2.6 Календарни такси
В допълнение към годишния членски внос Конгресът на ФИС определя
календарна такса за всяка проява, фигурираща в спортния календар на ФИС. За
допълнителни състезания 50% глоба ще бъде наложена в допълнение на
определената такса, за заявления, подадени 30 дни преди датата на
състезанието. Календарната такса за състезание, което ще претърпи промяна,
остава изцяло като задължение на първоначалната Национална ски федерация
организатор.
В началото на сезона всяка Национална ски федерация получава фактура за 70%
от нейните пълни разходи от предишния сезон. Тази сума ще бъде изтеглена от
нейната сметка във ФИС. В края на сезона всяка Национална ски федерация
получава детайлен отчет за всички регистрирани състезания през сезона.
Разликата в последствие ще бъде изтеглена или внесена в сметката на
Националната ски федерация във ФИС.
202.1.3 Назначаване на Организатор на състезанието
В случай, че Националната ски федерация назначи организатор на състезанието,
като например лицензиран ски клуб, това трябва да се направи чрез използване
на формуляр „Регистрационен формуляр Национална ски федерация и
Организатор“ или чрез подобно писмено споразумение. Кандидатурата на
Националната ски федерация за включване на състезание в Международния ски
календар ще означава, че необходимото споразумение по организирането на това
състезание вече е било сключено.
11
202.2 Организиране на състезания в други държави
Състезания, които са организирани от други Национални ски федерации могат да
бъдат включени в календара на ФИС само, когато Националната ски федерацията
на страната, в която ще се организират състезанията даде своето съгласие.
203 Лиценз за участие във ФИС състезания (ФИС лиценз)
Лиценз за участие в състезания на ФИС се издава от Националната ски
федерация на състезатели, които покриват изискванията за участие чрез
регистриране на състезателя във ФИС в съответната дисциплина/и.
203.1 Лицензната година на ФИС започва на 1 юли и приключва на 30 юни следващата
година.
203.2 За да получи право на участие в проявите, организирани от ФИС, всеки
състезател трябва да притежава лиценз на ФИС, издаден от неговата национална
ски федерация. Лицензът важи за южното и северното полукълбо за една
лицензна година. Валидността на лиценза може да бъде ограничена до участие в
състезания в конкретна страна или в едно или повече конкретни състезания.
203.2.1 Националната Ски Асоциация трябва да гарантира, че всички състезатели,
регистрирани със ФИС лицензи за участие в състезания на ФИС, приемат
правилата на ФИС, в частност частта, която предвижда изключителната
компетентност на Арбитражния Спортен Съд като апелативен съд в случаи на
допинг (употреба на забранени стимулиращи вещества).
203.3 Националната Ски Асоциация издава ФИС лиценз за участие в състезания на
ФИС, когато състезателят е доказал своята националност чрез подаване на копие
от нейния/неговия паспорт и подпише Декларация на Атлетите/ спортистите/ във
формата, одобрена от Съвета на ФИС и я върне обратно на Националната Ски
Асоциация. Всички форми от кандидати на възраст под допустимата трябва да
бъдат подписани и от техните законни настойници. И копието на паспорта и
копието от Декларацията на Атлетите трябва да бъде на разположение на ФИС
при поискване.
203.4 Един състезател може да участва в международни състезания на ФИС само с
една лицензна карта на ФИС, издадена от съответната Национална ски
Асоциация.
203.5 Кандидатстване за промяна в лиценза на ФИС
Всички кандидатури за промяна в лиценза от една Национална ски Асоциация
член в друга е предмет на разглеждане от Съвета на ФИС на неговите пролетни
заседания. Принципно кандидатура за промяна на лиценза няма да бъде
одобрена, ако състезателят не демонстрира неговата/нейната лична връзка с
новата нация.
Преди да подаде заявление за промяна на лиценза, състезателят трябва да
притежава гражданство и паспорт от държавата, за която той/тя иска да се
състезава. В допълнение състезателят трябва да има законно и действително
местожителство в новата държава от минимум две (2) години непосредствено
преди датата на искането за смяна на принадлежността към нова
държава/Национална ски Асоциация. Изключение на правилото за две годишно
местожителство може да бъде направено, ако състезателят е роден на
територията на новата държава или чийто майка и баща са нейни граждани.
12
Освен това състезателят трябва да подаде подробно обяснение заедно с
кандидатурата за неговите/нейни лични причини и обстоятелства за искане на
смяна на лиценза.
203.5.1 Ако състезателят вече е участвал в състезания от календара на ФИС за
Национална ски Асоциация, той/тя трябва да има писмено споразумение за
освобождаване от старата Национална ски Асоциация като допълнение към
изискванията от чл. 203.5 относно гражданството, паспорта и местожителството
преди новата Национална ски Асоциация да може да подаде кандидатурата във
ФИС за смяна на лиценза.
203.5.2 Съветът на ФИС си запазва правото на безусловна ръководна роля да разреши
или да отхвърли промяната на лиценза, въпреки изпълнението на
гореспоменатите условия, когато сметне че има наистина изключителни
обстоятелства и е в интерес на Международната федерация по ски да вземе
такова решение. (напр. да откаже одобрението на промяна на лиценза, ако член
Национална ски Асоциация иска да „внесе” състезател).
203.5.3 В случай, че състезателят не е в състояние да изпълни необходимите изисквания
за кандидатстване за промяна на лиценза, той е задължен да докаже по начин,
който да задоволи Съвета на ФИС, че съществуват извънредни обстоятелства и е
в интерес на Международната федерация по ски да одобри промяната.
203.5.4 Всеки състезател ще запази своите ФИС точки, ако той променя своята
Национална ски Асоциация с одобрението и освобождаването му от старата
Национална ски Асоциация.
203.5.5 В случай, че някой от документите, нужни за кандидатурата за промяна на
лиценза, подадени от Национална ски Асоциация (писмо за освобождаване от
предишна Национална ски федерация, паспорт, документ за местожителство) се
окажат фалшиви, тогава Съветът на ФИС ще санкционира състезателя и
Националната ски Асоциация.
204 Класифициране на състезателите
204.1 Национална ски асоциация не бива да подкрепя или признава в рамките на
своята структура, нито да издава лиценз за участие в състезания на ФИС
или в държавни състезания на състезател, който:
204.1.1 се държи непристойно или неспортсменски или пък не зачита медицинския код на
ФИС или антидопинговия правилник;
204.1.2 приема или е приел, директно или не, каквото и да било парично възнаграждение
за участие в състезания;
204.1.3 приема или е приел награда, чиято стойност е по-голяма от стойността,
фиксирана в чл. 219;
204.1.4 разрешава или е разрешил името, титлата или негова снимка да се използват за
рекламни цели, освен ако неговата националната ски-федерация или нейният
пул, не е страна по договор за спонсорство, екипировка или реклама.
13
204.1.5 умишлено се състезава или се е състезавал срещу скиор, за който знае, че няма
право на участие според правилника на ФИС, освен когато:
204.1.5.1 въпросното състезание е одобрено от Съвета на ФИС или се провежда директно
под контрола на ФИС или някоя Национална ски федерация, а също и когато
състезанието е оповестено като "открито".
204.1.6 не е подписал Състезателната декларация
204.1.7 е отстранен
204.2 С издаването на лиценз и подаването на поименна заявка за участие
Националната ски Асоциация потвърждава, че състезателят има валидна и
достатъчна застраховка за тренировки и състезания и поема пълна отговорност.
205 Права и задължения на състезателите
205.1 Състезателите са длъжни да се запознаят с изискванията на настоящия
правилник, както и да спазват допълнителните указания на Журито.
205.2 Състезателите нямат право да участват в състезание под въздействието на
допинг.
205.3 Състезателите са длъжни да спазват правилата и разпоредбите на ФИС, както и
указанията на Журито.
205.4 Състезател, който не се яви на церемонията по награждаването без да има
уважителна причина, губи право на награда, включително и на парична награда.
По изключение състезател може да бъде представляван от свой съотборник, като
последният няма право да заема мястото му на подиума.
205.5 Състезателите са длъжни да се отнасят коректно и спортсменски с членовете на
Организационния комитет, с длъжностните лица и публиката.
205.6 Подпомагане на състезателите:
205.6.1 Състезател, регистриран във ФИС чрез своята Национална ски федерация, за
да участва във ФИС състезания може да получава:
205.6.2 Пълна компенсация на транспортните си разходи за тренировките и състезанието;
205.6.3 Пълно възстановяване на разноските по престоя за тренировъчния период и за
времето на състезанието;
205.6.4 Джобни пари;
205.6.5 Компенсация за загуба на приходи по усмотрение на Националната ски-
федерация.
205.6.6 Социални осигуровки, включително застраховки за злополука или болест,
свързани с тренировка или състезание;
14
205.6.7 Стипендии;
205.7 Национална ски федерация може да учредява фондове, които да подсигурят
образованието на състезателя или бъдещата му кариера след приключване на
състезателната му дейност.
Състезателят няма право да се разпорежда с тези фондове, които трябва да
бъдат използвани само по преценка на неговата Национална ски федерация.
205.8 Залагания за състезания
Състезатели, треньори, длъжностни лица в отборите и технически длъжностни
лица нямат право да правят залагания за изхода на състезанието, в което те имат
участие.
206 Спонсорство и реклама
206.1 Национална ски Асоциация или нейният пул имат право да сключват договори с
търговски фирми или организации за спонсорство и/ или доставка на спортни
стоки или екипировка, при условие че въпросната фирма или организация е
призната за официален доставчик или спонсор от Националната ски Асоциация.
Рекламиране, чрез използване на фотографии, прилики или имена на
състезатели на ФИС с който и да е спортист, не отговарящ на критериите за
допустимост на ФИС или на Международния Олимпийски Комитет, е забранено.
Реклами с или върху състезатели на тютюневи изделия, алкохолни продукти или
наркотици е забранено.
206.2 Всички компенсации по договори трябва да се направят към Националната ски
федерация или нейния ски пул, който трябва да получи компенсацията, обект на
правилата на всяка Национална ски федерация.
Състезателите не могат да получават каквато и да е част от тази компенсация,
освен тази посочена в чл.205.6. ФИС може по всяко време да изиска копие от
договора.
206..3 Екипировъчните продукти, доставени на и използвани от националния отбор,
трябва да отговарят на изискванията за търговските марки и знаци и на
спецификацията заложена в чл. 207.
206.4 Състезателна екипировка за състезания на ФИС
Само състезателна екипировка, според правилата на ФИС за реклама, доставена
от Националната ски Асоциация, окомплектована с комерсиалните знаци,
одобрени от нея, може да се носи в състезанията за Световната купа на ФИС и
Световните Първенства по ски на ФИС. Нецензурни имена или символи върху
дрехи и екипировка са забранени.
206.5 Състезателите нямат право да свалят едната или двете си ски или сноуборда
преди да пресекат червената линия, поставена от организатора в района на
финала.
206.6 На ФИС Световни първенства, ФИС Световни купи и на всички прояви от
календара на ФИС на състезателите не се разрешава да вземат екипировката си
(ски/борд, щеки, ски обувки, каски, очила) по време на официални церемонии, на
които се свирят национални химни и/или се вдигат национални флагове.
15
Държането/носенето на екипировка на подиума на победителите след
приключване на цялата церемония (с показване на трофеите и медалите,
националните знаци) при позиране за пресата, снимки и т.н. е разрешено.
206.7 Представяне на победителите/Екипировка на подиума на победителите
По време на Световните първенства на ФИС и при всички състезания от
календара на ФИС на даден състезател се разрешава да вземе със себе си
следната екипировка на почетната стълбичка:
 Ски/сноуборд;
 Обувки:състезателите могат да носят обувките си на краката, но не е
разрешено да ги държат по друг начин (като например около врата). Други
обувки не се позволяват да се изнасят на подиума, освен ако не са обути на
краката.
 Щеки:не около или на ските, а нормално носени в другата ръка.
 Очила:или на главата или около врата.
 Каска: само носена на главата, а не поставена върху друга част от
екипировката, например ски или щеки.
 Каишки за ски: максимум две с името на производителя на ските;
евентуално едната може да носи името на компания производител на
вакси.
 Северна Комбинация и Ски бягане – щипки /клипсове/ за ски и щеки. Един
клипс може да се използва за придържане на двете щеки заедно. Клипсът
може да бъде с ширината на двете щеки, но въпреки това не по-широк от
4см. Дължината/ височината не може да бъде по-голяма от 10см. Дългата
страна на клипса трябва да е успоредна на щеките. Търговската марка на
производителя може да покрива цялата повърхност на клипса.
 Забраняват се всякакви аксесоари: чантички за кръста, телефони на ленти
около шията, бутилки, раници и др.
206.8 Неофициална церемония по представяне на победителите (връчване на цветя),
както и церемония по награждаването, незабавно след приключване на
състезанието в състезателната зона с национален химн, дори преди да е изтекъл
срокът за протести, е разрешена, но на отговорност на организаторите.
Задължително е носенето на стартовите номера, така че да се виждат.
206.9 Носенето на стартовите номера, така че те да се виждат или връхното облекло на
Националната ски федерация е задължително в зоната с ограничен достъп
(включително при паното за лидера и сектора за ТВ интервюта).
207 Реклама и търговски марки и знаци
Техническите спецификации по отношение размера, формата и броя на
търговските марки и знаци се определят от Съвета на ФИС всяка пролет за
следващия състезателен сезон и се публикуват от ФИС.
207.1 Задължително е спазването на правилата и разпоредбите, касаещи рекламата
върху екипировката.
16
207.2 Всички състезатели, нарушили тези правила и разпоредби, се докладват
незабавно пред ФИС.
207.3 Ако дадена Национална Асоциация не успее да наложи спазването на тези
правила или по някаква причина предпочете да отнесе случая до ФИС, ФИС може
да предприеме незабавни действия за отнемане лиценза на състезателя.
Въпросният състезатели и / или неговата Национална Асоциация имат право да
обжалват преди вземането на окончателно решение по случая.
207.4 Ако дадена фирма използва името, титлата или индивидуална снимка на
състезател във връзка с реклама, препоръка или продажба на продукти без
разрешението или одобрението на състезателя, последният може да упълномощи
своята Национална ски Асоциация или ФИС да предприеме, ако е необходимо,
правни мерки срещу въпросната фирма. В случай, че засегнатият състезател не
предприеме подобни действия, се счита, че той е дал разрешение на фирмата.
207.5 Съветът на ФИС разследва дали и до каква степен са били нарушени правилата
във връзка с квалификацията на състезатели, спонсорството и рекламата,
подпомагането на състезатели.
207.6 “ Наредбите на ФИС за рекламата важат за всички състезания от календара на
ФИС (особено за СК) и се отнасят до рекламирането на стоки в състезателния
район, респективно в телевизионния ефир.
Тези наредби, одобрени от Съвета на ФИС, представляват неразделна част от
договорите на ФИС с организаторите на купи
208 Електронни медии, включващи телевизия, радио и нови медии
208.1 Определение
В контекста на това правило следното определение ще се прилага:
Телевизията се разглежда като разпространение и приемане на телевизионни
програми, аналогови или цифрови, съчетаващи видео сигнал и звук, чрез
телевизионния екран, получаващ сигнали чрез ефира, по мрежа или чрез кабел
или сателитна връзка. „Плати - за да - гледаш“, абонамент, интерактивна връзка,
видео по поръчка и IPTV могат също да се приобщят към това определение, в
зависимост от придобитите и използваните права.
Радио се определя като разпространение и приемане на радио програми,
аналогови или цифрови, чрез ефира или чрез кабелни устройства, стационарни
или преносими.
Нова медия се определя като разпространение и приемане на цифрово
съдържание (текст, звук, видео, картини и т.н.) от стационарни, подвижни или
преносими устройства с помощта на безжична комуникация, Интернет и всякаква
друга подобна технология, съществуваща или открита в бъдеще.
208.2 Основни принципи
208.2.1 Права на Националните Асоциации, членуващи във ФИС
Всяка Национална ски Асоциация, членуваща във ФИС, и само такава Асоциация
има право да влиза в договорни отношения за телевизионно излъчване на ФИС
състезания, организирани от нея на територията на собствената й страна.
17
В случаи, когато Националната ски Асоциация организира състезания извън
пределите на собствената й страна, следните правила се прилагат при
двустранно споразумение.
Такива договори се подготвят след консултации с ФИС и ще бъдат в интерес на
ски спорта и сноуборда на Националната ски Асоциация.
Настоящото се отнася до телевизионни излъчвания в собствената страна на
Асоциацията, както и за предавания в телевизионния обсег на други страни.
208.2.2 Достъп до състезанията
При всички случаи, допускането до различните зони за медиите ще се определя
от типа на разрешение за достъп за притежателите на права и за не
притежателите на права.
208.2.3 Контрол от съвета на ФИС
Съветът на ФИС изпълнява контрол върху спазването от страна на Националните
ски федерации и всички организатори на принципите от чл.208.2.1. Договори или
отделни клаузи от тях, които засягат грубо интересите на ФИС, на Национални ски
федерации или техен организатор трябва да се оценят по подходящ начин от
Съвета на ФИС.
208.2.4 Зимни Олимпийски игри, Световни първенства на ФИС
Всички медийни права за Зимни Олимпийски игри и Световни първенства на ФИС
принадлежат съответно на МОК и ФИС.
208.3 Телевизия
208.3.1 Най-добра и широка публичност на проявите чрез висококачествени телевизии
При сключване на договор с телевизионни организации или агенции е необходимо
да се обърне особено внимание на качеството на телевизионното излъчване на
всички ски и сноуборд прояви (особено на състезания за Световната купа на ФИС,
публикувани в календара на ФИС и в частност на:
- Висококачествено и оптимално произвеждане на телевизионен сигнал;
- Адекватно представяне на спонсорите на състезанието и рекламите;
- Стандарт на продукцията, съответстващ на съвременните условия на пазара за
съответната дисциплина и ниво на сериите състезания на ФИС, особено на
продукцията за събитието като цяло от излъчвания на живо, репортажи и
новини.
-Излъчване по най-качествените телевизионни канали, които предлагат
възможно най-широка зрителска аудитория, базирана на площта и/или
демографията;
- Когато естеството на телевизионния пазар в региона дава възможност, трябва
да има предаване на живо поне в страната, където се провежда състезанието и
в страните, които проявяват най-голям интерес;
- При предавания на живо трябва да включва подходящи графики, особено
официалното лого на ФИС, както и информация за времената и резултатите и
международен звук.
18
208.3.2 Цена на продукцията
Разходите по получаването на основния сигнал (оригинална картина и звук без
коментар) и комисионните са обект на споразумение между телевизионната
мрежа – производител и мрежите, които са откупили правата.
208.3.3 Кратки репортажи
Кратките репортажи и осведомяване (достъп до новини) ще се осигуряват на
телевизионните компании съобразно следните правила, като се заяви че в
съответните страни националното законодателство и взаимоотношенията на
разпространение позволяват използването на новинарски материал.
а) В тези страни, където съществува законодателство по отношение на достъпа
до новини за спортни събития, ще се прилага това законодателство за
състезанията на ФИС.
б) В тези страни, където съществуват споразумения между конкуриращи се
разпространители, във връзка с достъпа до новини от програмен материал
придобит на базата на изключително основание от една мрежа, тогава тези
споразумения ще се прилагат.
в) В тези страни, където телевизионните права за ФИС състезанията са
придобити и разпространени на базата на изключително основание и няма
споразумение за достъпа до новини между конкуриращите се мрежи, тогава
максимум 180 секунди репортаж ще се осигурят на конкуриращите се мрежи,
четири часа след като притежателят на правата е показал състезанието.
Използването на този материал се прекратява 48 часа след края на
състезанието. Ако притежателят на правата забави излъчването повече от 72
часа от края на състезанието, тогава конкурентните мрежи имат право да
покажат 60 секунден репортаж 48 часа след състезанието.
г) В тези страни, където не са закупени права от национална телевизионна
компания, всички телевизионни компании, всички телевизионни организации ще
могат да излъчат 180 секунди, веднага след като материала стане достъпен.
Новинарските репортажи ще бъдат продуцирани и разпространени от местния
разпространител или агенцията/компанията управляваща правата, освен ако
няма друга договорка и ще бъдат ограничени до редовните новинарски
бюлетини.
208.4 Радио
Популяризирането на състезанията на ФИС чрез радио програми ще се
насърчава чрез правото на акредитация за основната/те радиостанция/и за всяка
заинтересована държава. Достъпът ще е разрешен само за продукция на
радиопрограми, които също могат да се разпространяват в Интернет сайта на
радиостанцията без променя тяхното съдържание .
208.5 Нови медии
208.5.1 Интернет
На национално равнище, ако притежателят на телевизионни права притежава
необходимите права е възможно разпространението на движещи се картини на
19
собствения си уеб сайт, ако сайтът е блокиран срещу достъп извън територията
му.
Ако необходимите права не са придобити, не са изпълнени изискванията за
блокиране на външния достъп, разпространителят ще може да публикува
фотографии от състезанието (максимум една снимка на минута) на сайта си. За
достъп до видео материал ще трябва да пренасочват посетителите си към уеб
сайта на ФИС, който ще бъде единственият източник в Интернет на новинарски
репортажи в международен план.
Максималната продължителност на новинарският материал от състезанията,
поместен в уеб сайта на ФИС ще е по 30 секунди за дисциплина, за събитие.
Няма ограничение за материали, несвързани със състезанието. Новинарският
материал ще е подсигурен до два и половина часа от компанията, отговаряща за
международната програма на състезанията от Световната купа на ФИС и ще
бъде на разположение на уеб сайта до 48 часа след края на състезанието.
208.5.2 Подвижни или преносими устройства
Съдържанието от каквито и да е излъчвани на живо телевизионни програми на
национално ниво чрез подвижни и преносими устройства, не трябва да бъде
различно от съдържанието на програмите достъпни чрез нормално
разпространените канали.
Новинарски клипове с максимална продължителност от 20 секунди ще се
предложат на операторите, при условие че те заплатят всички разходи по
редакцията и разпространението, както и заплащания на права, които могат да
бъдат поискани от притежателя на правата. Ако те поискат по-голям материал на
тяхно разположение, тогава това ще бъде обект на договаряне с притежателя на
правата. За да избегне нарушението на тази клауза, тези по-дълги репортажи ще
бъдат изготвени и разпространени от компанията, отговорна за международната
програма на състезанията от Световната купа на ФИС.
208.5.3 Бъдещи технологии
Принципите направляващи съдържанието на правилото Нови медии 208.5 ще
бъде основа за разработване на Права на ФИС за бъдещи технологии и Съветът
на ФИС, по препоръка на съответните комисии и експерти ще наложи
ограничения, които сметне за уместни.
209 Филмови права
Споразумение между филмови продуценти и организатори на ФИС Световни
първенства или други международни състезания на ФИС за филмов запис на тези
прояви подлежат на одобряване от ФИС, ако тези филми ще се показват с
комерсиална цел извън страната, в която се провежда състезанието.
210 Организиране на състезания
211 Организация
211.1 Организатор
211.1.1 Организатор на състезание на ФИС е лице или група от лица, които осъществяват
необходимата подготовка и директно отговарят за протичането на състезанието.
211.1.2 В случаите когато самата Национална ски Асоциация не е организатор на
състезанието, тя може да назначи за организатор някой от клубовете си.
20
211.1.3 Организаторът е длъжен да се увери, че акредитираните лица приемат
разпоредбите, свързани със състезателните правила и решенията на журито. За
целта организаторите на състезания за ФИС Световна Купа са длъжни да получат
подпис от всички лица без валидна сезонна акредитация от ФИС.
211.2 Организационен комитет
Организационният комитет се състои от физически или юридически лица,
делегирани от организатора и от ФИС. Комитетът има правата и задълженията на
организатора.
211.3 Счита се, че организатори, които провеждат състезания с участието на
състезатели, неотговарящи на изискванията по чл. 203 - 204, нарушават
международния състезателен правилник и спрямо тях следва да бъдат наложени
мерки от страна на Съвета на ФИС.
212 Застраховки
212.1 Организаторът е длъжен да сключи застраховка “отговорност” за всички членове
на организационния комитет. Всички назначени от ФИС служители и длъжностни
лица, които не членуват в организационния комитет се застраховат от ФИС.
212.2 Преди първия тренировъчен ден или преди самото състезание, организаторът
трябва да връчи на техническия делегат документ, издаден от утвърдена
застрахователна компания. За организационния комитет се изисква застраховка
“отговорност” на стойност най-малко 1 милион швейцарски франка, там където е
направена препоръка тази сума трябва да е най-малко 3 милиона швейцарски
франка;тази сума може да бъде увеличена в съответствие с решение на Съвета
на ФИС (Световна купа и др.).
Допълнително полицата трябва изрично да включва застраховка срещу искове от
които и да е акредитирани участници, включително спортисти към които и да е
други участници включващи, но не и ограничени до длъжностни лица, технически
екип, треньори и др.
212.3 Организаторът, съответно Националната ски Асоциация може да поиска от
застрахователния брокер на ФИС да се погрижи за покритието на състезанието
(за сметка на организатора), в случай че организаторът не е подготвил
необходимите застрахователни документи.
212.4 Всички участници в състезания на ФИС трябва да имат застраховка срещу
злополука, на стойност достатъчна да покрие евентуална злополука, транспорта и
спасителните разходи. Националните Асоциации отговарят за това
регистрираните от тях състезатели да имат застраховка на подходяща стойност.
Националните ски Асоциации или техните състезатели трябва да могат да
представят документ за сключена застраховка по всяко време по искане на ФИС,
представител на ФИС или на организационния комитет.
213 Програма
Всички организатори на прояви, фигуриращи в календара на ФИС, са длъжни да
публикуват програма, която да съдържа следното:
213.1 Дата и място на провеждане на състезанието, както и информация за пистите и
най-добрите начини за придвижване до тях;
21
213.2 Технически данни за отделните състезания и условията за участие;
213.3 Имената на главните длъжностни лица;
213.4 Време и място на провеждане на първата техническа конференция и жребия;
213.5 График за началото на официалните тренировки и стартовите времена;
213.6 Местоположение на официалното информационно табло;
213.7 Време и място на церемонията по награждаването;
213.8 Краен срок и адрес за изпращане на заявки за участие, включително телефон,
факс и e-mail адрес.
214 Обявяване на състезанието
214.1 Организационният комитет трябва да публикува съобщение за проявата. То
трябва да съдържа информацията, която се изисква по чл.213.
214.2 Организаторите са ограничени по силата на правилата и решенията на ФИС да
ограничават броя на заявките. По-нататъшно ограничаване на заявките е
възможно по чл. 201.1, при условие, че това бъде упоменато в съобщението.
214.3 В случай на отменяне, отлагане или програмни промени в състезанието,
организаторите са длъжни да съобщят незабавно по телефон, факс или e-mail на
ФИС, на поканените Национални ски-федерации и на назначения Технически
делегат. Насрочване на състезание за по-ранна дата става само след одобрение
от ФИС.
215 Заявки
215.1 Всички заявки за участие трябва да бъдат изпратени така, че да се получат преди
крайния срок за подаване. Организаторите трябва да разполагат пълен и
окончателен списък не по-късно от 24 часа преди първия жребий.
215.2 Националните ски Асоциации нямат право да подават заявка и да участват в
жребий с дадени състезатели в повече от едно състезание за една и съща дата.
215.3 Заявки за участие в международни състезания имат право да подават само
Националните ски Асоциации. Всяка заявка трябва да съдържа:
215.3.1 Кодовия номер, името и фамилията, годината на раждане, Националната ски
Асоциация;
215.3.2 Точно наименование на дисциплината, за която се подава заявката.
215.4 За заявки за ФИС Световни първенства по ски - вж. Правилника за организиране
на ФИС Световни първенства по ски.
22
215.5 Подадената от Национална ски Асоциация заявка за дадено състезание има
силата на договор само между конкретния състезател и организатора и би
трябвало да се регулира от Състезателната декларация.
216 Техническа конференция
216.1 Времето и мястото на провеждане на първата техническа конференция и жребий
трябва да бъдат посочени в програмата. Поканите за участие във всички други
конференции се съобщават на капитаните на отборите по време на първото им
съвещание. Непредвидени спешни конференции се оповестяват своевременно.
216.2 При обсъждания по време на техническа конференция не се разрешава
представляването от заместник от друга националност.
216.3 Отговорниците и треньорите на отбори трябва да бъдат акредитирани от
организатора по квоти.
216.4 Отговорниците и треньорите на отбори са длъжни да спазват международния
състезателен правилник и решенията на Журито и да имат прилично и
спортсменско поведение.
217 Жребий
217.1 Стартовият ред на състезателите за всяко състезание и за всяка дисциплина се
определя по специална формула по жребий и /или брой точки.
217.2 В тегленето на жребия могат да участват само състезатели, регистрирани от
своите Национални ски Асоциации, при условие че писмената им регистрация е
била получена от организатора преди изтичане на крайния срок за регистрации.
217.3 Ако състезателят не бъде представляван при тегленето на жребия от капитана
или треньора на отбора, той може да бъде изтеглен, само ако до началото на
конференцията устно или писмено е потвърдено (по телефон, e-mail, телеграма
или телефакс), че регистрираният състезател ще участва в състезанието.
217.4 Състезатели, които са били изтеглени, но не присъстват на състезанието, трябва
да се отбележат поименно в доклада на Техническия делегат заедно с вероятните
причини за отсъствието им.
217.5 За тегленето на жребия трябва да се поканят представители на всички страни -
участнички.
217.6 При отлагане на състезанието с най-малко един ден, жребият се тегли отново.
218 Публикуване на резултатите
218.1 Неофициалните и официалните резултати от проведените състезания се
публикуват според изискванията на правилника за съответната дисциплина.
218.1.1 Предаване на резултатите
За международните състезания трябва да има директно общуване между старта и
финала. При ЗОИ връзката трябва да е подсигурена от постоянно окабеляване.
23
На мястото за обработване на данните, достъпът до Интернет (с поне ADSL
скорост) е необходим за Световни купи, Световни първенства и Олимпийски игри.
218.2 Данните и времената, получени от всички състезания на ФИС са на разположение
на ФИС, Националната ски Асоциации и участниците, за да ги ползват в
собствени публикации, включително и уеб сайтове. Използването на данните и
времената в уеб сайтове е според условията, залегнали в Интернетната политика
на ФИС.
218.3 Интернетна политика на ФИС и размяна на данни, свързани с състезанията
на ФИС
218.3.1 Основни положения
В съответствие с процеса на промотирането на ски спорта и сноуборда,
Международната федерация по ски насърчава и цени усилията на Националните
ски Асоциации да осигурят информация за своите членове и фенове. Средство, с
нарастваща значимост в това обезпечаване с информация е чрез Интернет.
Следния курс на поведение беше установен, за да спомага на Националните ски
Асоциации при снабдяването с данни от ФИС състезания и за да изясни някои
основни изисквания, свързани с използването и представянето на данни от
състезания на ФИС.
218.3.2 Данни от Календара на ФИС
Конкретна програма за Календара на ФИС беше разработена за ползване от
Националните ски Асоциации и трети лица. Осъвременен Fiscal zip
файл,съдържащ преработената информация за календара, е наличен всяка
седмица на ftp site: ftp://ftp.fisski.ch за изтегляне към програмата за Календара на
ФИС.
По-късно е възможно да се ползва от софтуер на Националната ски федерация,
за нуждите на планирането. Тези данни не може да се предават на трети страни
или организации за комерсиални цели.
218.3.3 Резултати и класирания
Националните ски Асоциации могат да получават официални резултати, след като
те бъдат одобрени за ФИС точки, чрез проверяващата процедура във ФИС офиса.
Тази информация ще бъде на разположение след искане до IT отговорника на
ФИС, който ще осигури необходимите инструкции и/или практики за всеки отделен
случай. Резултатите от състезанията за Световната купа ще съдържат логото на
фирмата обработваща резултатите. Класирания от отделните вериги за купи ще
са на разположение след като са получени от фирмата обработваща резултатите
в случай на Световна купа или след като са въведени ръчно за други вериги на
купи.
1. Резултатите и данните от състезанията на ФИС могат да се използват само в
Интернет страниците на Националните ски Асоциации, Организаторите и
участниците и не могат да се предоставят за търговски цели на трети лица или
организации.
Националната ски федерация може да тегли данни в собствения си софтуер за
оценяването им и т.н.
24
2 Националната ски Асоциация, която желае да представи данни на своята
Интернет страница, но не разполага със структурна база данни за качването им,
може да създаде връзка от съответната страница до Интернет страницата на
ФИС. Точният адрес може да се поиска от IT отговорника на ФИС.
3. Ще се изгради връзка от Интернет страницата на ФИС до всички Национални
ски Асоциации чрез техните собствени страници, а също така и до ски
индустрията и съответните страници на медии при поискване. Подобна връзка би
трябвало се създаде и до страницата на ФИС.
218.3.4 Достъп на организаторите до резултатите
Организаторите на състезания за Световната куп на ФИС могат да получат
официалните резултати от техните състезания, след като бъдат одобрени от
процедурата за проверяване в базата данни на ФИС. Качването на данни е
автоматична компютърна процедура за състезанията от Световната купа и се
осъществява незабавно след приключване на състезанието.
ПДФ файлът, съдържащ резултатите и класирането може да се изтегли от
www.fis-ski.com и от ftp://ftp.fisski.ch/, следвайки кода на дисциплината и името и
мястото на провеждане: AL (Алпийски дисциплини), CC (Ски бягане), JP (Ски скок),
NK (Северна комбинация), SB (Сноуборд),FS (Свободен стил) и т.н. Всяко
състезание може да се открие чрез кодекса на състезанието, с който е
публикувано на подробната страница от календара на www.fis-ski.com.
219 Награди
219.1 Подробен правилник за връчването на награди ще се публикува от ФИС.
Наградите биват възпоменателни, дипломи, чекове или пари в брой. Награди за
рекорди са забранени. Съветът на ФИС решава през есента за минималния и
съответно максималния размер на наградните фондове, но не по-късно от година
и половина преди старта на състезателния сезон. Организаторите трябва да
уведомят ФИС за величината на наградния фонд до 15 октомври.
219.2 Ако двама или повече състезатели финишират с еднакво време или получат
еднакъв брой точки, то те трябва да бъдат класирани на едно и също място. Ще
бъдат наградени с еднакви награди, титли или дипломи. Не се позволява
определяне на наградите чрез жребий или чрез друго състезание.
219.3 Всички награди трябва да се връчат не по-късно от приключване на финалния ден
на състезанието или състезателните серии.
220 Помощен персонал, доставчици и фирмени представители
Принципно настоящите разпоредби се отнасят до всички дисциплини, като се
вземат под внимание и специфичните за всяка дисциплина правила.
220.1 Организационният комитет на дадено състезание е длъжен да предостави на
техническия делегат списък на доставчиците и на обслужващия персонал,
акредитирани за състезанието.
220.2 Забранява се на доставчиците и на обслужващия персонал да правят реклама в
рамките на определения за състезанието район, както и да носят дрехи с ясно
различими търговски марки или екипи, които не отговарят на изискванията по чл.
207.
25
220.3 Акредитираните доставчици и обслужващ персонал получават официална
акредитация от ФИС и трябва да изпълняват специфичните си функции.
Организаторите имат право да акредитират допълнително фирмени
представители или други важни лица.
220.4 Всички лица, които имат официална акредитация от ФИС или специална
акредитация от организатора за писти или шанци имат право на достъп до
състезателните писти или шанци (според специалните правила за тези
дисциплини).
220.5 Видове акредитация
220.5.1 Техническите делегати, журито и лицата, упоменати в чл. 220.3 имат право на
достъп до пистите и шанците
220.5.2 Помощния персонал, прикрепен към отборите, има право на достъп до района на
старта и определената за помощния персонал зона на финала. Те нямат достъп
до пистите и шанците.
220.5.3 Фирмените представители, акредитирани по преценка на организатора, които не
притежават акредитация от ФИС, нямат право на достъп до пистите и
специалните зони за помощния персонал.
221 Медицинско обслужване, прегледи и допинг контрол
221.1 Националните ски Асоциации отговарят за пригодността на своите състезатели да
участват в състезания. Всички състезатели, мъже и жени, трябва да преминат
пълен медицински преглед в собствената си страна.
221.2 При искане от страна на Медицинския комитет към ФИС или негов представител,
състезателите са длъжни да се подложат на медицински преглед преди или след
състезанието.
221.3 Забранява се употребата на допинг. Всяко нарушаване на настоящите правила се
наказва.
221.4 Допинг контрол може да бъде проведен на всяко ФИС състезание (както и извън
състезание). Правилата и процедурите са публикувани в Антидопинговия
правилник на ФИС и Процедурните насоки на ФИС.
221.5 Пол на състезателя
Ако възникне въпрос или протест във връзка с пола на даден състезател, ФИС ще
поеме отговорност за предприемане на действия за установяване пола на
състезателя.
222 Състезателна екипировка
222.1 Състезател се допуска до участие в състезание на ФИС само с екипировка,
отговаряща на разпоредбите на ФИС. Състезателят носи отговорност за
екипировката, която използва (ски, сноуборд, ски-обувки, спортен екип и т.н.).
Негово задължение е да провери дали екипировката, която използва, отговаря на
26
спецификациите на ФИС и на основните изисквания за безопасност и дали е в
изрядно състояние.
222.2 Терминът "състезателна екипировка" обхваща цялата екипировка, която
състезателят използва по време на състезанието. Този термин включва както
облекло, така също и уреди, които имат технически функции. Цялата
състезателна екипировка представлява една функционална единица.
222.3 Всички нововъведения в областта на спортната екипировка трябва да бъдат
принципно одобрени от ФИС.
ФИС не поема никаква отговорност за одобряване на технически нововъведения,
които в момента на въвеждането могат да крият неизвестни опасности за
здравето или повишават риска от злополуки.
222.4 Всички нововъведения в областта на спортната екипировка трябва да бъдат
докладвани най-късно до 1 май, за следващия сезон. Първата година
нововъведенията се приемат условно за сезона и трябва да бъдат окончателно
приети преди началото на следващия сезон.
222.5 Комитетът за състезателната екипировка публикува частни правила (определения
и описания на позволени части от екипировката) за състезателната екипировка
след одобрение от Съвета на ФИС.
По принцип не се разрешават неестествени или изкуствени помощни средства,
които променят спортните умения и /или по някакъв начин коригират физическите
данни на състезателя, както и състезателна екипировка, която застрашава
здравето на състезателите или повишава риска от злополуки.
222.6 Контрол на екипировката
Преди и по време на състезателния сезон или при подаване на протест до
Техническия делегат на състезанието, членовете на Комитета за спортна
екипировка могат да извършват различни проверки. При наличие на добре
обосновано подозрение, че разпоредбите в тази връзка се нарушават, въпросната
част от екипировката незабавно се конфискува от проверяващите или от
Техническия делегат в присъствието на свидетели, запечатва се и се изпраща във
ФИС. ФИС от своя страна я предоставя за окончателна проверка на официално
призната институция. В случай на протест във връзка с екипировката, губещата
страна поема разноските по разследването на случая.
Тестването на екипировка или материал в частни лаборатории не може да бъде
изискано на състезания, където контролът на екипировката се извършва от
технически експерт на ФИС, с изключение на случаите, в които може да се покаже
ясно, че контролът не са извършва съгласно правилника.
222.6.1 По време на всички ФИС състезания, където се назначават официални експерти
на ФИС по контрола на екипировката, използващи официални измервателни
уреди, утвърдени от ФИС, резултатите от извършените измервания са валидни и
окончателни, независимо от предшестващи измервания.
223 Санкции
223.1 Общи положения
27
223.1.1 Действие, за което може да се наложи санкция и съответно наказание, се
дефинира като:
- нарушаване или неспазване на състезателния правилник; или
- несъгласие с указанията на журито или на отделни негови членове, съгласно чл.
224.2; или
- неспортсменско поведение
223.1.2 Следните действия ще се зачитат за нарушения:
- опит за извършване на нарушение
- подтикване или подпомагане на други лица да извършат нарушение
- съветване на други за извършване на нарушения.
223.1.3 При определяне дали дадено действие е нарушение трябва да се обърне
внимание на:
- дали действието е умишлено или неумишлено
- дали действието не се поражда от спешни обстоятелства.
223.1.4 Всички ски асоциации, членуващи във ФИС, включително и членовете им,
регистрирани за акредитация, би трябвало да приемат и познават тези правила и
санкции, които могат да бъдат обжалвани съгласно устава и правилника на ФИС
223.2 Приложимост на санкциите
223.2.1 Отделни лица
Тези санкции се налагат на:
- всички лица, акредитирани от ФИС или от организатора за състезание,
публикувано в календара на ФИС, без значение дали са в или извън рамките на
състезателната зона и което и да е местоположение, свързано със състезанието,
и
- всички лица без акредитация, намиращи се в рамките на състезателната зона.
223.3 Наказания
223.3.1 Извършването на нарушение може да води до следните наказания:
- мъмрене – писмено или устно
- отнемане на акредитацията
- отказ за даване на акредитация
- парична глоба не по-голяма от 100 000 CHF
- наказателно време
223.3.1.1 Всяка членуваща във ФИС Национална ски Асоциация отговаря пред ФИС за
изплащането на глобите и съответните административни разходи, наложени на
лица, за които са уреждали регистрация за акредитация.
223.3.1.2 Лица, които не са обект на чл.223.3.1.1 също са отговорни пред ФИС за глоби и
извършени административни разходи. Ако такива лица не заплатят тези глоби те
ще станат обект на отстраняване от разрешение за даване на акредитация за
състезания на ФИС за период от 1 година.
223.3.1.3 Плащането става до 8 (осем) дни след налагането на глобата
28
223.3.2 На всички състезатели в състезанието могат да се наложат следните
допълнителни наказания:
- дисквалификация;
- промяна на стартовата позиция;
- конфискуване на спечелените награди или други облаги в полза на
организатора;
- временна забрана за участие в състезания на ФИС;
223.3.3 Състезател се дисквалифицира, само ако грешката му води до предимство за него
с оглед на крайния резултат, освен ако правилникът не постановява друго в
дадения случай.
223.4 Журито може да наложи наказанията, предвидени в чл.223.3.1 и 223.2, но не може
да налага глоба по-висока от 5 000 CHF или да отстрани състезател от състезание
на ФИС, освен това в което е извършено нарушението.
223.5 Следните наказания могат да се налагат устно:
- порицание (устно предупреждение);
- отнемане на акредитацията за текущото състезание за лицата, които не са били
регистрирани от организатора чрез собствената им Асоциация по ски;
- отнемане на акредитацията за настоящото състезание на лица, акредитирани от
ФИС;
- отказ за акредитиране за текущото състезание за лица, които стоят в ограничения
за състезатели и технически лица или друг район, свързан със състезанието.
223.6 В писмена форма се оповестяват следните наказания:
- парични глоби;
- дисквалификация;
- изтегляне стартовата позиция назад;
- временно лишаване от състезателни права;
- оттегляне на акредитацията на лица, които са били регистрирани от тяхната
Национална Асоциация;
- оттегляне на акредитацията на лица, които са били акредитирани от ФИС;
223.7 Писмено наложените наказания трябва да се изпратят до нарушителя (ако не е
състезател), на Националната ски Асоциация и до генералния секретар на ФИС.
223.8 Всички дисквалификации се отбелязват в доклада на Арбитъра и/или доклада
Техническия делегат.
223.9 Всички наказания трябва да бъдат отбелязани в доклада на ТД.
224 Процедурни указания
224.1 Правомощия на Журито
Журито на дадено състезание има право да налага санкции съгласно горните
правила. Решенията се взимат с мнозинство. При равен брой гласове „за“ и
„против“ решаващ е гласът на председателя.
224.2 В рамките на състезателния район, особено по време на тренировка или
състезание, всеки един от членовете на Журито с право на глас може да отправи
устно предупреждение или да отнеме акредитация, издадена за текущото
състезание.
29
224.3 Колективни нарушения
Когато няколко души са извършили едно и също нарушение по едно и също време
и при еднакви обстоятелства, то тогава може да се счита, че решението на Журито
се отнася за всички нарушители. Писменото решение, обаче трябва да съдържа
имената на всички лица, за които то се отнася, а наказанието трябва да се наложи
на всеки един от тях. Писменото решение се връчва поотделно на всяко едно от
засегнатите лица.
224.4 Ограничения
Лице няма да се санкционира, ако действията по налагането на санкцията срещу
него не са започнали в рамките на 72 часа след нарушението.
224.5 Всяко лице, което е в състояние да даде някакви сведения по случай за
нарушение, се приканва от Журито да го направи, а самото Жури се задължава да
вземе под внимание всички факти.
224.6 Журито има право да конфискува предмети при подозрение, че същите са били
използвани за нарушаване на правилата във връзка със състезателната
екипировка.
224.7 Преди да му бъде наложено наказанието (с изключение на мъмрене и отнемане на
акредитацията по чл. 223.5 и 224.2) обвиненият има право да се защити по време
на изслушване, устно или в писмена форма.
224.8 Всички писмени решения на журито трябва да съдържат:
224.8.1 Нарушението, за което се твърди че е извършено;
224.8.2 Доказателство за нарушението;
224.8.3 Правилото (ата) или нарежданията на Журито, които са били нарушени;
224.8.4 Наложеното наказание;
224.9 Наказанието трябва да съответства на нарушението. Изборът на кое и да е
наказание, наложено от Журито, трябва да отчита смекчаващите и утежняващите
обстоятелства.
224.10 Обжалване
224.10.1 Освен предвидените в чл. 224.11, наказателното решение на Журито може да се
обжалва в съответствие с текстовете в правилника.
224.10.2 Ако жалба не е подадена в съответствие с крайния срок, оповестен в правилника,
наказателното решение на Журито остава окончателно.
224.11 Следните решения на Журито не са обект на обжалване:
224.11.1 Устни наказания, наложени според чл 223.5 и 224.2
224.11.2 Парични глоби по-малки от 1000 CHF (хиляда швейцарски франка) за първо
нарушение и след това 2500 CHF за повторно нарушение от същия човек.
30
224.12 За всички останали случаи обжалванията трябва да се подават до комисията по
жалбите, както е според правилника.
224.13 Журито на състезанието, по време на което е извършено нарушението, има право
да внесе препоръки до Комисията по жалбите, относно наказания от глоби
надхвърлящи 5000 CHF и отстранявания след състезанието, в което е било
направено нарушението (223.4).
224.14 Съветът на ФИС има право да изпрати забележки до Комисията по жалбите във
връзка с писмено наказателно решение на Журито.
224.15 Цена на процедурите
Такси и парични разходи, включително пътни разходи (цена на процедурата) се
калкулира съгласно възнаграждението на ТД и те се заплащат от нарушителя. В
случай на отпадане на решението на Журито, ФИС покрива изцяло или отчасти
всички разходи.
224.16 Заплащане на парични глоби
224.16.1 ФИС наблюдава заплащането на паричните глоби и процедурните разходи.
Разходите по заплащането се считат за процедурни разходи.
224.16.2 Всяка неизплатена глоба, наложена на нарушител се счита за дълг на
Националната ски Асоциация, на която нарушителя е член.
224.17 Благотворителен фонд
Всички парични глоби се изплащат в младежкия спомагателен фонд на ФИС.
224.18 Тези правила не се прилагат за което и да е нарушение на допинг правилата на
ФИС.
225 Комисия по жалбите
225.1 Назначения
225.1.1 От състава на Дисциплинарния подкомитет по правилата за съответната
дисциплина (или Дисциплинарния комитет на съответната дисциплина, ако няма
подкомитет по правилата) Съветът на ФИС назначава Председател и Заместник
председател на Комисията по жалбите. Заместник председателя поема функциите
на председател, когато Председателят е възпрепятстван отстранен поради
конфликт на интереси или предубеденост.
225.1.2 Председателят назначава 3 членове на комисията по жалбите, като и той самият
може да бъде един от тях, от Дисциплинарния подкомитета по правилата за
съответната дисциплина (или от Дисциплинарния комитет за съответната
дисциплина, ако липсва подкомитет по правилата) за всеки случай на обжалване
или изслушване. Решенията се взимат чрез мнозинство.
225.1.3 За да се избегне конфликт на интереси или предубеденост или тяхната поява,
членовете назначени в комисията по жалбите не трябва да са членове на
Националната ски Асоциация, на която е член и нарушителят, чиято жалба се
разглежда. Освен това членовете на комитета по жалбите трябва да докладват
31
доброволно на председателя за наличие на конфликт на интереси или
предубеденост за или против нарушителя. Лицата, които имат интерес и са
предубедени трябва да се отстранят от Комисията по жалбите от председателя
или при негово отстраняване – от заместник председателя.
225.2 Отговорности
225.2.1 Комисията по жалбите провежда изслушвания само във връзка с жалби на
нарушители или на Съвета на ФИС във връзка с решения на Журито на дадено
състезание, или по повод на препоръки на Журито на дадено състезание за
налагане на наказания по-големи от тези, предвидени в правилата по санкциите.
225.3 Процедури
225.3.1 Жалбите трябва да бъдат решени в рамките на 72 часа от приемането им от
председателя, освен ако всички страни, участващи в обжалването се съгласят
писмено за удължаване на времето.
225.3.2 Всички жалби и отговори трябва да са в писмена форма, включително всяко
доказателство, което се предоставя в подкрепа или против жалбата.
225.3.3 Комисията по жалбите взима решение за мястото и формата на жалбата.
Членовете на комисията по жалбите се задължават да пазят конфиденциалност
относно жалбата, докато не се оповести решението и да се консултират само с
други членове от комисията по време на обсъждането.
Председателят на комисията по обжалването може да изиска допълнителни
доказателства от която и да е от засегнатите страни, без да се създават условия
за неравнопоставеност.
225.3.4 Комисията по жалбите трябва да определи разходите за жалбата съгласно чл.
224.15.
225.3.5 Решенията на комисията по жалбите могат да се обявяват устно в края на
изслушването. Решението, заедно с обосновката се предава в писмена форма на
ФИС, която го предава на засегнатите страни и техните Национални ски
Асоциации и всички членове на журито, чиито решения са били обжалвани. Копие
от решението трябва да остане във ФИС.
225.4 По-нататъшни обжалвания
225.4.1 Решенията на Комисията по жалбите могат да се обжалват пред Съда на ФИС в
съответствие с чл.52; 52.1 и 52.2 от Устава.
225.4.2 Жалбите до съда на ФИС се подават писмено и се приемат от Генералния
секретар в съответствие със сроковете отбелязани в чл.52; 52.1 и 52.2 от Устава
от датата на публикуването на решението на Комисията по жалбите.
225.4.3 Жалба до Комисията по жалбите или до Съда на ФИС не отлага изпълнението на
наказателно решение на Журито на състезанието и на Комисията по жалбите.
226 Нарушение на санкциите
32
Когато е налице нарушение на санкция, която е била наложена (според чл.223 от
правилника или антидопинговия правилник на ФИС), Съветът може да наложи по-
нататъшни и други санкции, които се считат за подходящи.
При такива случаи някои или всичките от по-долните санкции могат да бъдат
наложени:
226.1 Санкции срещу единични лица:
- писмено порицание
и/или
- парична глоба не по-голяма от 100 000 CHF
и/или
- отстраняване от състезание на следващото ниво на санкция – например ако се
наложи 3 месечно отстраняване за използване на допинг, новото нарушение ще
доведе до отстраняване за 2г, а последващото нарушение ще доведе до
отстраняване до живот
и/или
- отнемане на акредитация от отделни лица.
226.2 Санкции срещу Национална ски Асоциация
- спиране на финансиране от страна на ФИС
и/или
- отменяне на бъдещи състезания на ФИС във въпросната държава.
и/или
- отстраняване на някои или на всички права като член на ФИС, включително
участие в състезанията от календара на ФИС, право на глас по време на
конгрес на ФИС, членство в комисии на ФИС.
33
РАЗДЕЛ 2
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВСИЧКИ АЛПИЙСКИ ПРОЯВИ
По отношение на техническата организация на Зимни олимпийски игри и ФИС
Световни първенства по ски – алпийски дисциплини, са валидни правилата на
ФИС за Световна купа, с изключение на случаите където Правилника на ФИС не
налага друго.
600 Организация
Препратка от чл.211
601 Организационен комитет и Жури
601.1 Състав
Организационният комитет е съставен от физически или юридически лица,
делегирани от организатора и от Международната федерация по ски. Комитетът
има правата, задълженията и отговорностите на организатора.
601.2 Назначения направени от Международната федерация по ски
ФИС назначава Технически делегат за всички състезания и:
601.2.1 В състезания за Световната купа:
- Арбитър (Главен директор на състезанието) и
- за спускане и супер гигантски слалом Помощник арбитър (Директор на
състезанието).
601.2.2 За Зимни олимпийски игри, Световни първенства на ФИС:
- всички членове на Журито (виж чл.601.4.1)
601.2.3 За всички останали състезания Техническият делегат назначава:
- Арбитър и
- за спускане и супер гигантски слалом – Помощник арбитър
601.2.4 Чрез тези назначения гореспоменатите лица стават членове на Организационния
комитет.
601.3 Назначения от страна на организатора
Организаторът назначава всички останали членове на Организационния комитет.
Председател или негов представител представлява комитета в публичното
пространство, води заседанията и взема решения, относно всички въпроси, които
не са получили решение от останалите членове или групи. Преди, по време и след
състезанието той работи непосредствено с Международната федерация по ски и
нейните представители. Той поема всички задължения, необходими за
провеждането на състезанието.
Следните длъжностни лица трябва да бъдат назначени:
601.3.1 Ръководител на състезанието
Ръководителят на състезанието ръководи всички приготовления за състезанието и
контролира дейностите в техническата област. Той свиква заседания за
разрешаване на въпроси от техническо естество и води Техническата
конференция след консултация с Техническия делегат.
601.3.2 Ръководител на пистата
34
Ръководителят на пистата е отговорен за подготовката на пистите в съответствие
с директивите и решенията на Журито. Той трябва да е запознат с местните
снежни условия на съответния терен.
601.3.3 Съдия на старта
Съдията на старта трябва да остане на старта от началото на официалното време
за разглеждане на трасето до края на тренировката/състезанието.
- той трябва да отговаря всички разпоредби за старта и стартовата организация
да бъдат точно спазвани.
- той определя закъсненията и фалстартовете
- той трябва да има възможност за незабавна комуникация с Журито през цялото
време (виж чл.705.5)
- той докладва на Арбитъра имената на състезателите, които не са стартирали,
които са направили погрешен или късен старт, както и други нарушения,
включително и нарушенията, свързани със спортната екипировка.
- той трябва да осигури наличието на резервни стартови номера на старта.
601.3.4 Съдия на финала
Съдията на финала трябва да бъде на финала от началото на разглеждането на
трасето до края на тренировката/състезанието.
- той отговаря всички разпоредби по организацията на финалната зона,
навлизането и изхода от нея да се спазват точно.
- той контролира времеизмерването, секретаря на финала и публиката във
финалната зона.
- той трябва да има възможност за незабавна комуникация с Журито през цялото
време.
- той докладва на Арбитъра имената на състезателите, които не са финиширали
и информира Журито за всички нарушения във финалната зона.
601.3.5 Отговорник на съдиите на вратите (Отговорник контролни постове)
Организира и контролира работата на съдиите на вратите. Определя и посочва
вратите, за които всеки постови ще отговаря и мястото, на което трябва да застане.
След края на първия манш и след края на състезанието събира съдийските
картони и ги предава на Арбитъра.
Той раздава навреме всички необходими материали (картони, молив, стартов лист
и др.) на всеки съдия контролен пост и трябва по всяко време да бъде готов да
оказва помощ както за отстраняване на зрители от пистата, така и за поддържане
на трасето. Той трябва да се увери, че номерирането и маркировката на вратите са
извършени навреме.
601.3.6 Отговорник за времеизмерването и изчисленията
Отговорникът за времеизмерването и изчисленията има за задача да координира
действията на всички служители на старта и финала, отговарящи за
времеизмерването и изчисленията. В слалома той или негов специален помощник
вземат решение относно интервала между отделните стартове. Под негово
ръководство работят следните служители:
- стартер
- помощник стартер
- секретар на старта
- главен времеизмервач
- помощник времеизмервач
- контрольорът на финала
35
- отговорник на изчисленията и неговите помощници
601.3.7 Секретар на състезанието
Секретарят на състезанието отговаря за цялата секретарска работа, свързана с
техническите аспекти на състезанието и освен това за подготовката за жребия.
Той трябва да се увери, че списък с официалните резултати съдържа цялата
информация, която се изисква по чл.617.3.4. Отговаря за протоколите на
техническите лица, Журито и техническата конференция.
Длъжен е да се увери, че всички необходими формуляри за старта, финала,
времеизмерването, изчисленията и съдиите на вратите са предварително
подготвени и връчени на съответните служители навреме и в необходимата
последователност.
Той приема официалните протести и ги връчва на заинтересованите лица. Длъжен
е да спомага за бързата обработка на резултатите като извършва необходимата
подготовка и се грижи те да бъдат размножени и публикувани след края на
състезанието.
601.3.8 Отговорник по медицинската и спасителната помощ
Отговорникът за медицинската и спасителната помощ отговаря за организиране
на адекватна първа помощ и медицинско обслужване по време на официалните
тренировки и самото състезание.
Той трябва да се погрижи за подготовката на подходящо място, където
наранените или контузени състезатели да бъдат отвеждани и лекувани.
Той трябва да координира плановете си с лекарите на отборите преди началото
на официалните тренировки.
По време на тренировките и състезанията, той трябва да поддържа телефонна
или радиовръзка със своите помощници. Трябва да координира плановете си с
ръководителя на състезанието преди началото на официалните тренировки.
На старта трябва да присъства лекар, който да е и добър скиор. Той трябва да
бъде подготвен да се справя с всякакви спешни случаи и да поддържа постоянна
връзка с Журито и служителите от спасителната служба. Тази задача може да
бъде възложена на някой от лекарите на отборите. Подробности за Изискванията
за Медицинско подсигуряване са дадени в глава 1 от Медицинския справочник на
ФИС, съдържащ Медицинските правила и насоки.
601.3.9 Други длъжностни лица в Организационния комитет
Следните длъжностни лица също могат да бъдат назначени:
601.3.9.1 Главен разпоредител
Главният разпоредител предприема всички необходими мерки, които да
предотвратят навлизането на публика в трасето. Затова трябва да се използва
достатъчно помощен персонал. При заграждането на пистата зад бариерите
трябва да се предвиди достатъчно пространство за свободно движение на
зрителите.
601.3.9.2 Отговорник за техническото оборудване и съоръженията на пистата
Отговорникът за съоръженията на пистата отговаря за подсигуряването на
съоръжения и инструменти, необходими за подготовката и поддръжката на
пистите и за провеждането на състезанието, когато тези задължения не са
специално поверени на друго длъжностно лице.
601.3.9.3 Отговорник за пресцентъра
36
Отговорникът за пресата отговаря за всички брифинги и информацията, която се
предоставя на журналисти, фотографи, телевизионни и радио репортери, в
съответствие с инструкциите на Организационния комитет.
601.3.9.4 Следните допълнителни длъжностни лица се препоръчват за назначение:
- отговорник за финансите (ковчежник)
- отговорник за настаняването и изхранването
- отговорник за протокола
Организаторът има право да включи и други длъжностни лица в организационния
комитет.
601.4 Жури
Следните членове на журито, които се членове на Организационния комитет
отговарят за техническите въпроси в рамките на състезателния район (описание
на длъжността Директор на състезанието и Технически делегат за ЗОИ, СПС, СК
виж Правилник за провеждане на Световна купа по ски):
- Технически делегат
- Арбитър
- Ръководител на състезанието
- Асистент арбитър (само за дисциплините спускане и супер гиг слалом)
- Съдия на старта (ЗОИ и СПС)
- Съдия на финала (ЗОИ и СПС)
601.4.1 Назначаване на Жури на Зимни Олимпийски игри и Световни първенства по ски
на ФИС
601.4.1.1 Съветът на ФИС назначава:
- Техническия делегат
- Арбитъра
- Асистент арбитъра
- Съдията на старт
- Съдията на финал
601.4.1.2 Алпийският подкомитет за техническите делегати предлага квалифицирани
Технически делегати на Алпийският комитет, който от своя страна представя
имената на кандидатите пред Съвета на ФИС за одобрение.
За да бъде класиран, предложеният кандидат трябва да притежава валиден
лиценз за Технически делегат на ФИС.
601.4.1.3 Националната ски Асоциация на страната организатор подава своите
предложения за длъжността Ръководител на състезанието и член на
Организационния комитет за одобрение от Съвета на ФИС.
601.4.1.4 Журито на състезание за жени трябва да включва поне една жена.
601.4.1.5 Всички членове на Журито трябва да могат да общуват помежду си на един от
официалните езици на ФИС.
601.4.1.6 Лица, които работят за дадена Национална ски Асоциация и по някакъв начин
отговарят за отбора, нямат право да членуват в Журито.
37
601.4.1.7 За Зимни Олимпийски игри и Световни първенства по ски на ФИС гостуваща нация
може да бъде представена в Журито само от един посочен от Съвета член (ТД не
се взима предвид).
601.4.2 Назначаване на Журито за международни състезания (За Световна купа по
ски:вж. Правилник за провеждане на Световна купа по ски)
601.4.2.1 Техническият делегат се назначава от Алпийският подкомитет за Техническите
делегати.
601.4.2.2 Техническият делегат назначава
- Арбитър
и за Спускане и Супер гигантски слалом - Помощник арбитър
- той заменя членове на Журито в случай на непредвидени обстоятелства.
601.4.2.3 При международни състезания за жени, Журито по възможност трябва да включва
жена.
601.4.2.4 Ръководителят на състезанието трябва да принадлежи към Националната ски
федерация – организатор.
601.4.3 Ограничения за членство в Журито
601.4.3.1 Състезател няма право да членува в Журито
601.4.4 Срок на дейността на Журито
601.4.4.1 Назначените членове на Журито се събират за първо заседание преди първата
техническа конференция.
601.4.4.2 Активните задължения на журито започват с първото заседание и приключват, при
положение че няма подадени протести, с изтичане срока за протести, иначе – след
решаването на подадения протест.
601.4.5 Гласуване. Право на глас (Световна купа вж. Правилник за Световна купа по ски)
Техническият делегат е председател на Журито. Той ръководи съвещанията. По
един глас имат следните членове:
601.4.5.1 За Зимни Олимпийски игри и Световни първенства на ФИС – всички членове на
Журито.
601.4.5.2 За международни състезания
Техническият делегат, ръководителя на състезанието и арбитъра, а при спускане и
супер гигантски слалом и асистент арбитъра.
601.4.5.3 Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите и гласувалите
(изкл. - вж. чл. 646.3).
601.4.5.4 При равен брой гласове „за“ и „против“ право на решаващ глас има техническият
делегат (виж също Правилник за провеждане на Световна купа).
38
601.4.5.5 За всяко заседание се изготвя протокол, в който се вписват всички решения на
Журито и начина на гласуване на всеки един от членовете му. Протоколът се
подписва от всички членове на журито съгласно чл. 601.3.7.
601.4.5.6 Протоколите се изготвят най-малко на един от официалните езици на ФИС
(английски, френски или немски).
601.4.5.7 В случай, че се наложи вземането на неотложно решение и е невъзможно да се
свика цялото Жури, всеки един от членовете му има право преди или по време на
състезанието да взема решения, които по същество са от компетенцията на
журито като цяло. Това се прави само в изключителни случаи, като въпросният
член на Журито се задължава във възможно най-кратък срок да представи
решението си пред Журито за одобрение.
601.4.6 Задължения на Журито
Журито следи за спазване на правилника по време на цялото състезание,
включително и на официалните тренировки.
601.4.6.1 В техническо отношение това се осъществява посредством:
- проверка на цялата писта и на подреденото трасе;
- проверка на снежните условия;
- проверка на обработката на пистите;
- одобряване използването на снеговтвърдители и други химикали;
- проверка на загражденията на пистите;
- проверка на старта, финала и мястото за спиране след финала;
- проверка на службата за оказване на първа помощ;
- назначаване на трасьорите;
- определяне на времето за поставяне на трасето;
- контролиране работата на трасьорите;
- проверка на флаговете на вратите;
- отваряне или затваряне на състезателните писти за тренировка, съобразявайки
се с техническата им подготовка и метеорологичните условия;
- определяне на начина на разглеждане на трасетата от състезателите;
- оглед на пистата преди началото на състезанието;
- определяне на броя и стартовия ред на форлойферите за всеки манш;
- изслушване на форлойферите, ако е необходимо;
- извършване на промени в стартовия ред, отчитайки състоянието на пистата и
при извънредни обстоятелства;
- промяна на стартовите интервали;
- даване на указания и приемане на сведения от съдиите на вратите.
При спускането:
- организиране на допълнително разглеждане на трасето от състезателите при
неблагоприятни метеорологични условия;
- скъсяване на официалните тренировки;
- определяне на жълтите зони;
- контролиране правилното поставяне на вратите;
- проверка на разположението на вратите и разстоянието между тях. Поставяне
на допълнителни врати, ако опитът от тренировките налага такава
необходимост. В случай, че се направят значителни промени, на състезателите
трябва да бъде разрешено поне още едно тренировъчно спускане по трасето.
39
601.4.6.2 В организационно отношение това се осъществява посредством:
- подреждане на състезателите при теглене на жребия;
- разпределение на състезателите без ФИС точки в групи въз основа на
определена база;
- даване право на повторно спускане;
- отменяне на състезанието (преди да е започнало) ако: снежните условия са
неподходящи
- неспазване изискванията в доклада на Техническия съветник;
- незадоволителна готовност или непригодност на медицинската служба и
службата за оказване на първа помощ;
- недостатъчно заграждения на трасетата;
- скъсяване на трасетата, ако снежните или атмосферните условия налагат това;
- прекъсване на състезанието при наличие на изброените в чл. 624
предпоставки;
- прекратяване на състезанието при наличие на изброените в чл. 625
предпоставки.
601.4.6.3 В дисциплинарно отношение това става посредством:
- вземане на решение по предложение на Техническия делегат или на друг член
на Журито за отстраняване на състезател поради липса на физически или
технически качества;
- привеждане в действие проверките във връзка с разпоредбите за реклама
върху екипировката и облеклото в рамките на състезателния район;
- вземане на решение относно ограничаване квотите за достъп до
състезателната писта на служители, технически и медицински персонал;
- налагане на наказания;
- вземане на решения по подадени протести;
- издаване на конкретни директиви по време на цялото състезание;
601.4.7 Въпроси, които не са застъпени в правилника
По принцип Журито взима решения по всички въпроси, които не са
регламентирани от Правилника за провеждане на състезания по ски.
601.4.8 Радиостанции
На всички състезания от спортния календар на ФИС членовете на Журито, както и
съдиите на старта и финала трябва да им бъдат предоставени радиостанции. Те
трябва да работят на отделно запазена само за тях честота и да функционират
без смущения.
601.4.9 Задължения на Техническия делегат за всички състезания
За Световна купа, Световни първенства на ФИС и Зимни Олимпийски игри
задълженията на Техническия делегат са описани в правилник за Световната купа
по ски.
601.4.9.1 Преди състезанието Техническият делегат
- преглежда хомологационното досие и се консултира с организаторите дали има
специално разрешение за нещо. Ако той констатира липса на хомологация,
Журито трябва да отмени състезанието (вж. чл. 650). ТД прочита докладите от
предишни състезания, проведени на това място, и извършва проверка дали
някои от подобренията, предложени в доклада са направени;
- проверява застраховката, която се изисква по чл.212 и докладва на ФИС при
необходимост;
40
- инспектира състезателните и тренировъчните писти;
- контролира спазването на чл. 704 във връзка с официалните тренировки.;
- проверява флаговете на вратите;
- помага в административната и техническата подготовка на състезанието;
- проверява официалните заявки и ФИС точките на състезателите;
- проверява дали има достатъчно радиостанции на отделна честота за
членовете на Журито;
- прави си бележки относно акредитациите и пропуските за влизане в
състезателното трасе;
- проверява състезателното трасе по отношение на неговата подготовка,
маркировка, заграждения, както и състоянието на стартовата и финалната зона;
- заедно с Журито контролира подреждането на трасето;
- проверява местоположението на телевизионните кули и се уверява, че са
подходящо защитени, ако е необходимо;
- проверява разположението на службата за оказване на първа помощ, както и
организацията на медицинското обслужване;
- проверява всички технически съоръжения като напр. времеизмерване, ръчно
времеизмерване, комуникации, транспортиране на хора и др;
- присъства в състезателния район по време на всички тренировки;
- участва във всички съвещания на журито и в техническата конференция;
- работи в тясно сътрудничество с длъжностните лица от Организационния
комитет и с техническия съветник на ФИС;
- председателства Журито и има право на решаващ глас в случай на равенство
на гласовете;
- при необходимост назначава нови членове на Журито;
- има право, ако състезание в слалома или гигантския слалом не може да се
проведе върху хомологирана писта по обективни причини, да премести
състезанието на предложена от организатора резервна писта. Това се прави
единствено при условие, че необходимите хомолационни изисквания могат да
бъдат изпълнени. При спускането и супер гигантския слалом съществува само
една възможност – да се скъси състезателния участък на хомологираната
писта. При всички положения обаче е необходимо да се спазят изискванията за
разликата във височините на трасето.
601.4.9.2 По време на състезанието Техническият делегат:
- трябва да присъства в състезателния район;
- да работи в тясно сътрудничество с Журито, капитаните на отборите и
треньорите;
- да съблюдава за спазването на валидните правила и директиви във връзка с
рекламата върху облеклото и екипировката на състезателите;
- да контролира провеждането на състезанието в техническо и организационно
отношение;
- да съветва организаторите с оглед спазването на правилата и изискванията на
ФИС, както и директивите на Журито;
601.4.9.3 След състезанието Техническият делегат
- помага при изготвянето на доклада на арбитъра;
- пресмята състезателните точки и наказанието (цушлага) в индивидуалните
състезания. Ако те се изчисляват с помощта на компютър, задължението на
техническия делегат е да провери изчисленията и да потвърди тяхната вярност
с подписа си. Преди всичко той проверява правилното използване на
съответната стойност F за дадената дисциплина.
- предава надлежно подадените протести на Журито за решение;
41
- подписва протоколите с официалните резултати, представени от секретаря на
състезанието и дава разрешение за провеждане на церемонията по
награждаването;
- изготвя официалния доклад на техническия делегат и всички необходими
допълнителни доклади и отговаря те да бъдат изпратени в срок от три дни до
ФИС и всички други подходящи инстанции.
- представя пред ФИС предложения за промени в състезателния правилник въз
основа на своите наблюдения и практически опит от въпросното състезание;
601.4.9.4 Общи задължения на Техническия делегат
- взима решения по въпроси, които не са засегнати или са засегнати в
недостатъчна степен в правилника на ФИС, при условие, че те не са били
решени от Журито и не са от компетенцията на други инстанции;
- работи в тясно сътрудничество с арбитъра и асистент арбитъра;
- има право да предложи на Журито състезатели за изключване от участие в
състезанието;
- има право да получава подкрепа от страна на Организационния комитет и на
всички лица, които работят за комитета, във всички свои действия, свързани с
изпълнението на задълженията му.
601.4.10 Задължения и права на Арбитъра
- Арбитърът ръководи жребия;
- Инспектира трасето веднага след неговото подреждане – сам или придружен от
другите членове на Журито;
- Арбитърът има право да променя трасето, махайки или прибавяйки врати. Ако
Арбитърът инспектира трасето сам, неговото решение е решаващо. Трасьорът
трябва да бъде информиран за такива промени, ако не присъства на
инспекцията;
- В края на първия манш и също така в края на състезанието, Арбитърът
получава докладите на съдиите на старта и на финала и всякакви други
официални доклади, свързани с нарушения на правилата и дисквалификации.
- След края на всеки манш и след края на състезанието проверява, подписва и
публикува на официалното табло протокола на арбитъра, включващ списък с
имената на дисквалифицираните състезатели, номерата на вратите, където са
допуснати грешките, имената на съдиите, които са отбелязали грешките, както
и точното време на публикуване.
- Изпраща доклад до ФИС при по-особени случаи или при наличие на
разногласия между членовете на Журито или при много сериозна контузия на
състезател.
601.4.10.1 Сътрудничество с Техническия делегат
Арбитърът и асистент арбитърът са длъжни да работят в тясно сътрудничество с
техническия делегат.
601.4.11 Технически съветник
Алпийският комитет може да назначи технически съветник за всички категории
състезания, който да подпомага Журито.
Техническият съветник има право да изразява мнения пред Журито без да има
право на глас.
601.5 ФИС може да наложи санкции на Журито или на негов отделен член.
602 Технически делегат (ТД)
42
602.1 Определение за Технически делегат
602.1.1 Основни задължения на Техническия делегат
- да следи дали правилата и указанията на ФИС се спазват;
- да се грижи за безупречното протичане на състезанието;
- да съветва организаторите относно техните задължения
- да бъде официалният представител на ФИС за състезанието;
602.1.2 Отговорност
Органът, който отговаря за техническите делегати е Алпийският комитет към ФИС,
като конкретните отговорности на комитета се изпълняват от Алпийският
подкомитет за техническите делегати.
602.1.3 Задължителни условия
Техническият делегат трябва да притежава валиден лиценз за технически делегат
(изключения – виж чл. 602.3)
602.1.4 Придобиване на правоспособност
602.1.4.1 Етапите за придобиване на правоспособност за технически делегат са:
- подаване на заявление (кандидатстване);
- наблюдение на ФИС състезания на национално ниво;
- устен входящ изпит;
- писмен входящ изпит;
- степен „кандидат“;
- практическо назначение (скоростна дисциплина);
- практически изпит за Технически делегат (по време на състезание в технична д-
на – изпълняващ длъжността ТД);
ФИС препоръчва националните федерации да прилагат възрастова граница до 40
години за кандидатстващите и 65 години за техническите делегати (считано от
1юли).
602.1.4.2 Всяка Национална ски Асоциация има право да предложи и заяви личности, които
по нейна преценка притежават необходимите качества за ТД. Окончателната
преценка за тяхната пригодност, обаче се прави от Алпийския подкомитет за
техническите делегати.
602.1.5 Подготовка на техническите делегати
602.1.5.1 Основната подготовка на кандидатите е задача на всяка Национална ски
Асоциация.
602.1.5.2 Кандидатът трябва да бъде предложен от своята Национална ски Асоциация
` Първа година
- Кандидатът трябва да посети годишния опреснителен курс за Техническите
делегати, провеждани от Националните ски Асоциации (юни-юли за Южното
полукълбо и октомври-ноември за Северното полукълбо);
- Да присъства на две състезания на ФИС, които се провеждат в
неговата/нейната страна, за да натрупа опит под ръководството на ТД комисар
или негов представител.
- Да изготви официален доклад във връзка с тези назначения и да го изпрати на
наблюдаващия ТД, с копие до ФИС (на един от официалните езици);
43
- В края на състезателния сезон Националната ски Асоциация подава заявление
до ФИС, с копие до комисаря ТД, за официално одобрение в степен „кандидат
ТД“;
Втора година
- трябва да присъства на годишния опреснителен курс за ТД;
- трябва да премине входящ писмен и устен изпит, проведен на един от
официалните езици на ФИС
Като кандидат
прикрепен е под надзора на изпитващия ТД (от друга държава) за:
- практика – назначение в дисциплината Спускане
- практически изпит ( Слалом или Гигантски слалом и изпълняване длъжността
на ТД;
- попълване на официален доклад свързан с тези назначения и изпращането му
до неговия/нейния ТД комисар, с копие до ФИС (на официален език);
- централата на ФИС ще провери цялата информация от различните доклади на
кандидата и изпитващите и ще изкаже мнение, ако е необходимо към
подкомитета за ТД;
- подкомитетът може да реши да не издаде лиценз за ТД ако кандидатът не е
изпълнил всички изисквания или счете, че той не е подходящ. В този случай
подкомитетът може да реши дали кандидатът трябва да продължи
подготовката си за ТД и кои части от процедурата трябва да повтори.
- ако се счете, че кандидатът е подходящ то тя/той ще стане официален ТД на
ФИС за алпийски дисциплини след следващия опреснителен курс за ТД.
602.1.5.3 Към официално назначения ТД на едно състезание може да бъде прикрепен само
един кандидат за ТД. При известни обстоятелства ФИС може да направи
изключение от това правило.
602.1.5.4 Назначенията на кандидатите за ТД се извършват от ФИС по предложение на
отговорниците за техническите делегати от националните ски федерации. ФИС
упражнява контрол върху работата на отделните кандидати.
602.1.5.5 Кандидатите за ТД нямат право на компенсации за направените от тях разходи.
602.1.5.6 Изпитващият ТД е отговорен за подготовката на кандидата, прикрепен към него.
602.1.6 Лиценз
Лицензът представлява номериран индификационен документ с валидност 12
месеца. Той се подновява всяка година и е абсолютно задължителен за всеки ТД.
602.1.7 Допълнително обучение и срок на валидност на лиценза
Всеки лицензиран ТД трябва ежегодно да участва в допълнителни курсове за
квалификация, контролирани от ФИС. Техническият делегат ще загуби лицензът си,
ако пропусне два последователни опреснителни курса или назначения в рамките на
две години и не може да покаже оправдателна причина за своето отсъствие. За да
възобнови лиценза си, той трябва да повтори процедурата за Кандидат Технически
делегат.
602.2 Назначаване
44
602.2.1 За Зимни Олимпийски игри, Световни първенства и Юношески световни
първенства Техническия делегат се назначава от Съвета на ФИС по препоръка на
Алпийския комитет.
602.2.2 За всички останали състезания Техническият делегат се назначава от Алпийския
подкомитет за техническите делегати.
602.2.3 Изключение правят състезанията за деца, ветерани, градските, университетските
състезания и състезанията за инвалиди, където ТД се предлага от съответния
комитет и се одобрява от Алпийския подкомитет за техническите делегати.
602.2.4 Техническият делегат не може да бъде член на националната асоциация
организатор.
По изключение Алпийският подкомитет за техническите делегати може да назначи
ТД от страната организатор, но само при условие, че той не членува в клуба или
регионалната федерация – организатор.
602.3 Заместване на Техническият делегат
602.3.1 Ако назначеният за Зимни Олимпийски игри, Световни първенства по ски, ФИС
Световни юношески първенства по ски ТД по някаква причина е възпрепятстван да
изпълни назначението си, той е длъжен да уведоми Съвета на ФИС и
Националната ски Асоциация, към която принадлежи. След като бъде уведомен,
Съветът на ФИС незабавно определя друг ТД.
602.3.2 За всички останали състезания Националната ски Асоциация на ТД отговаря за
незабавното назначаване на заместник. Съответния Организационен комитет и
ФИС трябва да се информират незабавно.
602.3.3 Ако по непредвидени причини ТД на Зимни Олимпийски игри или ФИС Световни
първенства по ски не се яви или закъснее за състезанието и поради това той е
частично или напълно неспособен да изпълни задълженията си, то тогава Съветът
на ФИС определя за негов заместник някой от присъстващите членове на Журито.
602.3.4 Във всички останали международни състезания Журито на място определя
заместник на отсъстващия ТД, който също трябва да отговаря на изискванията на
чл. 602.1.6.
В краен случай може да се избере заместник, който не отговаря на тези изисквания,
но е достатъчно компетентен, за да осигури правилното провеждане (или
продължаване) на състезанието. При избора на заместник ТД трябва да се
приложат строги критерии.
602.3.5 Заместник ТД има същите права и задължения като първоначално назначения ТД.
602.4 Организация на действията на ТД
602.4.1 Организаторът трябва да установи ранен контакт с ТД.
602.4.2 При отменяне или насрочване на състезанието за друга дата организаторите са
длъжни незабавно да уведомят ТД и ФИС, като се съобразят с текущите крайни
срокове.
602.4.3 При състезания по спускане и супер гигантски слалом техническият делегат е
длъжен да се яви в състезателния район най-малко 48 часа преди жребия за
45
първата тренировка. За всички останали дисциплини тава трябва да стане най-
малко 24 часа преди тегленето на жребия за конкретната дисциплина.
602.5 Разходни сметки
ТД има право на възстановяване на пътните разноски до максимум 600CHF*
(включително магистрални такси), както и на безплатно спане и храна по време на
назначението. Това важи и за предварително уговорените инспекции на пистата и
за пътуването до състезанието (влак, първа класа; при по-големи разстояния –
самолетен билет туристическа класа или по 0,70 CHF (или тяхната равностойност в
друга валута) на километър за автомобилно гориво).
Освен това на ТД се полага фиксирана дневна сума от 100 CHF за дните, в които
му се налага да пътува до състезателния район и обратно, както и за всеки ден от
назначението. Тези дневни включват пощенските разходи по изпращането на
доклади и др. Тази фиксирана сума не се удвоява (например за пътуване до дома в
последния ден от състезанието). Ако при някои от пътуванията до мястото на
състезанието на ТД се наложи да остане с преспиване, той трябва да удостовери
това с документ, за да бъдат възстановени разходите му.
*Максималната компенсация от 600 CHF важи за всички състезания с изключение
на СК и ККС.
603 Трасьори
603.1 Задължителни изисквания
603.1.1 За ЗОИ, СП и СК
- заявление от страна на националния треньор към Националната ски Асоциация
до Треньорската работна група и
- доказателство за предишен опит в подреждането на трасета за състезания от
Световната купа, ЗОИ или СП
603.1.2 За всички останали състезания от календара на ФИС:
- Континентална купа (ККС): Номинация от Националната ски Асоциация до
координаторите на купата или Работната група.
- За всички останали състезания от календара на ФИС: Номинации чрез Журито
или Организационния комитет;
603.1.3 При състезания в дисциплината спускане трасьорът трябва да е запознат с
конкретната състезателна писта.
603.2 Назначаване
603.2.1 За ЗОИ, СП и СК трасьорът се назначава след проучване от страна на Главния
директор на състезанието.
603.2.2 За Европейската купа трасьорите се назначават от координатора за Европейската
купа.
603.2.3 За всички останали състезания, включени в календара на ФИС, трасьорът се
назначава от Журито. За състезания, състоящи се от два манша, за всеки манш
се назначава различен трасьор. Единият от тях може да бъде избран от
организатора.
603.3 Контрол върху работата на трасьорите
46
603.3.1 Работата на трасьорите се контролира от Журито
603.4 Организиране на назначението
За ЗОИ, СП и СК задачата на трасьорите се ръководи от Главния директор на
състезанието. За състезания от ЕК трасьорите се ръководят от координатора на
ЕК. За всички останали състезания ръководството се извършва от Журито.
603.5 Заместване на трасьорите
603.5.1 За ЗОИ и СП Главният директор на състезанието назначава незабавно заместник
на трасьора, информация за което се публикува от офиса на ФИС.
603.5.2 За всички останали състезания от календара на ФИС заместникът се назначава
от Журито на състезанието.
603.5.3 Трасьорът заместник трябва да има същата квалификация като първоначално
определения трасьор.
603.6 Права на трасьора
603.6.1 Да дава препоръки за въвеждане на промени в състезателния терен и мерките за
сигурност.
603.6.2 Да разполага с достатъчно помощен персонал при подреждане на трасето, за да
може да се концентрира изцяло върху начина на оформяне на трасето.
603.6.3 Да му бъдат предоставени всички необходими инструменти и материали от
отговорника за съоръженията и екипировката на пистата.
603.6.4 Незабавно довършване на заключителните детайли по подреждането на трасето.
603.7 Задължения на трасьора
603.7.1 С цел да подреди трасето по най-добрия начин с оглед на спецификата на
терена, снежната покривка и способностите на участниците в състезанието,
трасьорът извършва предварителен оглед на състезателния терен в
присъствието на ТД, арбитъра, ръководителя на състезанието и отговорника на
пистата.
603.7.2 Трасьорът подрежда състезателното трасе като се съобразява със
съществуващите мерки за сигурност и подготовката на пистата. Трасето трябва
да е подредено така, че да се вземе предвид контрола върху скоростта.
603.7.3 Всички трасета трябва да са подредени съгласно Правилника.
603.7.4 Трасетата трябва да бъдат подредени и подготвени навреме, така че да не се
пречи на състезателите по време на разглеждането на трасето.
603.7.5 Трасорът трябва да подреди трасето така, че разликата между най-добрите
времена от отделните маншове в слалома и гигантския слалом да не е твърде
голяма.
603.7.6 Подреждането на трасето е задача единствено на трасьора. Той сам отговаря за
спазването на разпоредбите на Международния правилник по ски и може да бъде
47
съветван от членове на Журито и Техническия съветник за спускане или супер
гигантски слалом, ако има такъв.
603.7.7 Трасьорите трябва да участват на всички технически конференции, на които се
докладва за състоянието на пистата, на която той ще поставя трасе.
603.8 Явяване на мястото на състезанието
603.8.1 За състезания по спускане и супер гигантски слалом трасьорът е длъжен да се
яви не по-късно от сутринта на провеждане на първата техническа конференция,
с цел ако е необходимо да се извърши допълнителна подготовка на пистата или
да се вземат допълнителни мерки за сигурност.
603.8.2 При слалома и гигантския слалом трасьорът трябва да се яви на мястото на
състезанието един ден предварително, ако е възможно, но винаги преди
началото на първата техническа конференция.
604 Акредитация / Права и задължения на длъжностните лица на отборите
604.1 Длъжностни лица, медицински* и технически персонал
Квоти за право на достъп до състезателната писта:
- до 3 състезатели: 3 треньори 2 лекари* 2 технически служители
- 4 или 5 състезатели: 4 треньори 2 лекари* 2 технически служители
- 6 до 10 състезатели: 5 треньори 2 лекари* 4 технически служители
както и представители на ФИС с официални функции.
Тези квоти включват длъжностните лица от националната отбор (отговорници на
отбори и др.).
Тези лица трябва да се идентифицират с лента на ръката или друга добре видима
акредитация. Ако е необходимо Журито може да намали тези квоти.
Правилниците за провеждане на състезания за различните купи може да наложат
други специални квоти.
Лицата, акредитирани по чл. 220.3 и 220.5, както и официалния технически и
медицински персонал, са длъжни да спазват указанията на длъжностните лица,
назначени от организатора да отговарят за цялостната сигурност и охрана на
състезанието (например разпоредители, полиция и др.).
Инструкциите на Журито във връзка с акредитираните журналисти, треньори и
отговорници на отбори, при всички случаи имат предимство.
*) терминът „медицински персонал“ включва лекари, физиотерапевти, служители
от службата за оказване на първа помощ и др.
604.2 Отговорници на отбори и треньори
Отговорниците на отборите и треньорите трябва да бъдат акредитирани от
организатора според квота. Акредитацията дава следните права и задължения:
- да бъдат членове на Журито;
- да получат назначения за длъжностни лица, ако последните не са определени
от ФИС, или ако назначеното от ФИС лице не присъства на състезанието;
- да получат пропуск или различителна лента за тренировките и състезанието
(или компенсации за разходите, в случай че не им е осигурен пропуск за
лифта);
- да получат пропуск или различителна лента, обозначаваща функциите им или
с означение „Писта“;
48
604.2.1 Отговорниците на отбори и треньорите са длъжни да спазват международния
състезателен правилник и решенията на Журито и да имат прилично и
спортсменско поведение.
604.2.2 Отговорникът на отбор или треньор, ако са приели да бъдат членове на Журито
или трасьори, са длъжни да изпълняват съответните задължения.
604.3 Техническа конференция и жребий
В съответствие с Международния правилник по ски чл. 213.4 и 216 времето и
мястото на първата техническа конференция и жребий трябва да бъде посочено
в програмата . Действителната среща, с личното присъствие на водачите на
отборите, Журито и длъжностните лица на състезанието, е неделима част от
състезанието и е важна за съобщаване на инструкциите на Журито,
подпомагането на Организационния комитет, искания или информация откъм
Организационния комитет, както и инструкции за действие при критични ситуации
и въпроси, свързани с застраховките. Членовете от Правилника 216 и 217 се
прилагат при всички случаи.
605 Форлойфери
605.1 Организаторът е длъжен да предостави на разположение поне трима
форлойфери, които са подписали Декларацията на спортиста на ФИС.
Форлойферът е член на Организационния комитет. В спускането форлойферите
са длъжни да участват във всички тренировъчни спускания. При особени случаи
Журито има право да увеличи броя на форлойферите.
Журито може да разпореди да се използват различни форлойфери за всеки
манш.
605.2 Форлойферите трябва да носят стартови номера за форлойфери.
605.3 Избраните форлойфери би трябвало да притежават необходимите скиорски
умения, за да преминат по трасето състезателно.
605.4 На форлойферите не се разрешава да участват в състезанието.
605.5 Форлойферите и техният ред се определят от Журито. След прекъсване на
състезанието, ако е необходимо, могат да бъдат допуснати до старт
допълнителни форлойфери.
605.6 Постигнатите времена на форлойферите не би трябвало да се публикуват.
605.7 Форлойферите са длъжни да дават сведения относно снежните условия,
видимостта и линията на трасето по нареждане на Журито.
606 Състезателна екипировка (също виж Спецификация за състезателната
екипировка)
606.1 Стартови номера
Формата, размерът, надписът и методът на закрепване на стартовите номера не
може да бъде променян. Цифрите трябва да са минимум 8см високи и да бъдат
лесно четливи.
Стартовите номера могат да носят фирмено име или знак, при положение, че са
еднакви за всички стартови номера. Отделните букви или цифри не могат да
надвишават височина 10см.
49
Не се разрешават надписи, които са изписани върху ски екипировката (ски, ски
автомати, щеки, обувки и каски).
606.2 Състезателни костюми
606.2.1 При спускане, гигантски и супер гигантски слалом в рамките на ЗОИ, СП, СК, КОК
и Юношески СП състезателните костюми трябва да бъдат пломбирани.
606.2.2 Ако по някаква причина липсва пломбата на костюм, който вече е бил проверен,
може да се разреши условно стартиране на състезателя до изясняване на
случая.
606.2.3 В горния случай, при наличие на съмнения относно допълнителни промени в
състезателния костюм или при постъпил протест, се извършва следната
процедура:
Състезателния костюм се маркира незабавно. В края на състезанието ТД
конфискува този състезателен костюм и го изпраща на ФИС за проверка.
606.2.4 Служителите от комитета за състезателната екипировка, които отговарят за
контрола над състезателните костюми имат право на място да издържат
собствена проверка.
606.3 Ски стопери
На състезания и официални тренировки състезателите са длъжни да използват
ски само със ски стопери. Състезатели без ски стопери не се допускат до старт.
606.4 Каски
Във всички дисциплини състезателите и форлойферите са длъжни да носят
предпазни каски, които са в съответствие със спецификацията за спортната
екипировка.
606.5 Правилник за екипировката
За повече подробности виж чл. 222 и следващите го, както и спецификациите на
ФИС за състезателната екипировка и търговските знаци.
606.6 Реклама
Рекламните знаци и надписи върху спортната екипировка, която се използва по
време на състезание и тренировка, задължително трябва да отговарят на
изискванията на ФИС за състезателната екипировка и търговските знаци.
607 Възрастови ограничения
607.1 Състезателната година на ФИС започва от 1 юли и приключва на 30 юни
следващата година.
Право на участие в международни състезания (с изключение на детски
международни състезания) имат единствено състезатели, които са навършили
или ще навършат 15 години преди края на текущата година.
Те получават правото да участват в международни състезания в началото на
състезателната година (1юли) дори ако до тази дата не са навършили 15 години.
607.2 Горната възрастова граница за участие в младежки състезания е 20 години,
навършени през текущата или следващата календарна година.
607.3 Класификация за участие в международни състезания
50
допустима възраст (година на раждане)
ФИС състезателен сезон 11/12
Деца К1 2000
1999
Деца К2 1998
1997
Юноши младша І 1996
1995
Юноши старша ІІ 1994
1993
1992
Лицензирани състезатели 1996 и по-рано
Ветерани А (мъже) 1981 до 1957
Ветерани В (мъже) 1956 и по-рано
Ветерани С (жени) 1981 и по-рано
*) 1-ва година в група Юноши младша І – максимален брой стартове за един сезон в
гигантския слалом и слалома, които се зачитат за ФИС точки =25. Всеки резултат
от състезания след максимума от 25 старта за първата година при състезатели
от Младежи І се заличава и следователно не носи точки за ФИС. Няма
ограничение за участие в скоростните дисциплини – спускане, супер гигантски
слалом и супер комбинация.
Подкомитета за класификацията ще докладва на съвета на ФИС всяко едно
нарушение на това правило.
608 Детски международни алпийски състезания
608.1 Одобрение от ФИС
Международните детски състезания се одобряват от ФИС и се публикуват в
календара на ФИС.
608.2 Назначаване на ТД
Техническите делегати се предлагат от Подкомитета за младежта и децата и се
потвърждават от Подкомитета за техническите делегати. (чл. 602.2.3)
608.3 Възрастови ограничения
За да могат децата да се състезават в международни състезания, въпросният
състезател трябва да навърши 11 години преди края на съответната календарна
година (1-ви януари – 31-ви декември).
Правото да се състезава се дава в началото на състезателната година (1 юли),
дори ако състезателят все още не е навършил 11 години до този момент. Всеки
състезател в детските състезания трябва да докаже годината си на раждане с
официален документ (лична карта, паспорт). Годината на раждане трябва да е
отбелязана в заявката за състезанието. За допустимите години на раждане виж чл.
607.3.
608.4 Ограничения за състезания
608.4.1 Състезател от възрастова група Деца І (К1) може да участва най-много на две
международни състезания извън пределите на собствената му държава.
51
608.4.2 Състезател първа година от възрастова група Деца ІІ (К2) може да участва в
максимум три международни състезания извън пределите на собствената му
държава.
608.4.3 Състезател втора година от възрастова група Деца ІІ (К2) може да участва в
максимум четири международни състезания извън пределите на собствената му
държава.
608.4.4 За състезателите от южното полукълбо се разрешава: Деца І могат да участват в
максимум 4 състезания в северното полукълбо и Деца ІІ могат да участват в
максимум 8 състезания в северното полукълбо.
608.4.5 Спазването на тези правила би трябвало да се проследяват от Подкомитета за
младежта и децата.
608.5 Разпоредби относно квотите за Европа, САЩ и Канада
608.5.1 Квотата на нация е макс. 4 състезателя във възраст Деца І и 6 състезателя във
възраст Деца ІІ, което прави общ брой – максимум 10 състезателя от нация. Не
повече от 4 състезателя от един и същи пол могат да бъдат заявени от една
възрастова група. На нацията организатор се дава право на двойна квота, това
прави максимум 20 състезателя.
608.5.2 При нормални обстоятелства максималният брой на състезателите не трябва да
надхвърля 140 за възрастова група и пол.
608.5.3 Съгласно Правилник за ФИС точките, нацията организатор може да заяви повече
от двойна квота състезатели, други нации могат също да заявят повече
състезатели от двойната квота при наличие на покана.
608.5.4 Ако нацията организатор не е успяла да запълни своята състезателна квота, други
нации могат да участват с двойна квота, след отправена покана от организатора.
608.6 Разпределяне по групи и стартов ред
608.6.1 Във всяка група всяка нация има право на максимално една стартова позиция.
608.6.2 Ако повече от 15 нации са заявили участие, се прилага следния принцип:
> Іва група – първа група ще се състои от по един състезател от всяка нация
заявила участие. На всяка нация се разпределя само по една стартова позиция
> ІІ, ІІІ и ІV група – същото като Іва група.
> Последна група – Последната група се състои от състезателите от нацията
организатор чрез нейната двойна квота. Ако броят на състезателите е по-голям,
последната група се разделя, като се използва процедурата за Іва група.
608.6.3 При детски състезания с малко участници (виж чл. 608.5.4), жребия се придържа
към принципа за двойната квота на организатора.
608.6.4 Капитаните на отборите са отговорни за поименното разпределение на
състезателите в съответните групи.
608.6.5 За всяка група жребия се тегли отделно.
52
608.6.6 Стартов ред за втория манш – най-добрите 30 от първия манш стартират в обратен
ред.
608.7 Детски състезания
608.7.1 Детските състезания могат да включват дисциплините слалом, гигантски слалом,
супер гигантски слалом, паралелни състезания и Комби и също могат да включват
и отборни състезания.
608.7.2 Прилагат се правилата от Алпийския международен правилник, с изключение на
случаите, когато има специфични правила отнасящи се за детските състезания –
член 608.
608.7.3 Отборни състезания могат да се провеждат за Деца І и Деца ІІ. Такива състезания
би трябвало да се описват като „ Спецификация за отборни състезания за деца“.
608.7.3.1 За класирането на отборите, само отборът обявен за отбор „А“ на първата
техническа конференция ще се взима под внимание.
608.8 Екипировка
608.8.1 Цялата екипировка, използвана от децата е се регламентира от Спецификацията за
състезателната екипировка на ФИС.
608.8.2 Децата се задължават да носят предпазни каски, които да отговарят на
Спецификацията на състезателната екипировка на ФИС.
608.9 Региони с обща граница
Детски състезания, които са в райони с обща граница и щом включват състезатели
само от съседните регионални асоциации, трябва да бъдат регистрирани писмено
във ФИС.
608.10 Клубни състезания
Клубните състезания, при положение, че включват само отбори от няколко клуба,
се регистрират писмено от клуба организатор в неговата Национална Асоциация.
608.11 Паралелни състезания
Прилагат се правилата от международния правилник на ФИС за паралелните
състезания (чл. 1220).
608.12 Комби състезания
Детското комби състезание е една международно призната дисциплина, която се
състои от комбинация от стандартни врати и завои. Дисциплината посреща
нуждите на тази възрастова група, свързани с растежа, като възпитава тактически
умения, чрез съчетаване на части от различни врати в плавно, ритмично и
непрекъснато променящо се трасе. Резултатите могат да се определят от сбора на
времената от всеки манш или всеки манш може да има отделно класиране.
Организационният комитет трябва да определи начина на класиране
предварително.
608.12.1 Подреждане на трасето
608.12.1.2 Трасьорът и Журито трябва да подсигурят едно интересно, но безопасно трасе.
53
608.12.1.3 Скоростта на състезателя трябва да бъде контролирана в участъците на преход от
един пасаж в друг и подреждането на трасето трябва да позволява плавен преход
на скиорите след преминаването на скоковете и неравностите.
608.12.2 Конструкция на комбито
Може да има 2 различни форми на Комбито:
SL/GS формат (технично ориентиран) - трасиран с ниски колове, слаломни врати и
гигантски врати или с цветни маркери и GS/SG формат (скоростно ориентиран) –
трасиран с гигантски или супер гигантски врати или цветни маркери. Избрания
състезателен формат трябва да бъде обявен предварително в обявата за
състезанието и още веднъж на първата техническа конференция.
608.12.3 SL/GS формат на комби: технически данни
Препоръчва се използването на слаломни ски за SL/GS формат на комби и
Организационния комитет трябва предварително да обяви типа на комбито, за да
се направи правилния избор на ски.
608.12.3.1 Терен и разлика във височините
Използва се детска писта за гигантски слалом, разлика във височините между 140 и
200 метра.
608.12.3.2 Врати
Вратите се състоят от два кола. Външният кол на вратата трябва да е същия като
вътрешния, около който се извършва завоя. (къс кол с къс кол, слаломен кол със
слаломен кол, врата за гиг. слалом и врата за гиг. слалом).
- Последователно вратите трябва да се редуват сини и червени;
- SL вратите трябва да са минимум 4м – максимум 6м широки;
- GS вратите трябва да са минимум 4м – максимум 8м широки;
- SL – минималното разстояние между две врати, около които се извършват
завои трябва де е 0.75 метра.
- SL – максималното разстояние между две врати, около които се извършват
завои трябва да е 12 метра.
- GS – минималното разстояние между две врати, около които се извършват
завои трябва да е – няма минимално ограничение.
- GS – максималното разстояние между две врати, около които се извършват
завои трябва да е 20 метра.
608.12.3.3 Характеристика на трасето и препоръки
- минимум 30 завоя;
- препоръчват се минимум 5 различни пасажа;
- препоръчва се използването на слаломни ски;
- трасето би трябвало да изпробва уменията на скиора да реагира и да се
адаптира на постоянно променящ се ритъм и радиус на завоите, но да
позволява плавното преминаване между различните пасажи от врати;
- променянето на профила на терена е възможно, но не е необходимо, ако
пистата сама по себе си притежава достатъчна трудност. Творчески да се
използва наличния терен;
- да се включи поне един скок;
- да се избягват врати, които налагат внезапно спиране или намаляване на
скоростта;
- да се използва целия склон и естествения терен и да се пресича линията на
наклона възможно най-много;
54
- препоръчва се да се използват само единични врати за вертикалните
комбинации;
- първата и последната врата трябва да насочват скиора без да го затрудняват;
- би трябвало да има поне един пасаж подреден с ниски колове;
- форлойфери или тестови скиори трябва да са на разположение при
подреждането на трасето;
608.12.4 GS/SG формат на комби: Технически данни
Препоръчва се използването на ски за гигантски слалом за комби във формат
GS/SG и Организационния комитет трябва предварително да оповести формата на
комбито, за да се направи правилния избор на ски.
608.12.4.1 Терен и разлика във височините
Използват се хомологирани GS писта, максимална разлика във височините – 250
метра.
608.12.4.2 Врати
- вратите се състоят от два кола. Външния кол трябва да бъде същият като
вътрешния (този около, около който се извършва завоя);
- последователно се редуват сини и червени врати;
- GS вратите трябва да бъдат минимум 4 и максимум 8 метра широки;
- SG вратите трябва да бъдат минимум 6 и максимум 8 метра широки;
- GS – разстояние между две врати, около които се извършват завои – минимум
10 метра, максимум 20 метра;
- SG – разстояние между две врати, около които се извършват завои – минимум
15 метра, максимум 28 метра;
608.12.4.3 Характеристика на трасето и препоръки
- брой смени на посоката – между 10% и 12% от разликата във височините;
- препоръчват се 3-5 секции;
- препоръчва се използването на ски за гигантски слалом;
- трасето би трябвало да изпробва уменията на скиора да реагира и да се
адаптира на постоянно променящ се ритъм и радиус на завоите, но да
позволява плавното преминаване между различните пасажи от врати;
- промяна на профила на пистата е възможно, но трябва да позволява на
трасето да се спуска лесно;
- да се включи поне един скок;
- да се избягват врати, които налагат внезапно спиране или намаляване на
скоростта;
- първата и последната врата трябва да насочват скиора без да го затрудняват;
- форлойфери или тестови скиори трябва да са на разположение при
подреждането на трасето;
608.12.5 Разглеждане на комби
Препоръчва се стандартно разглеждане на трасето от състезателите с
времетраене, определено то Журито. Принципът е да се изпробват реакцията и
приспособеността при стандартното време за разглеждане на трасето.
608.12.6 Брой маншове
Организационният комитет и Журито трябва да вземат решение относно броя на
маншовете до първата техническа конференция. В зависимост от времето и
състоянието на трасето се препоръчва състезание с до 140 състезатели да се
провеждат в два манша, а с над 140 – в един.
55
608.12.7 Правила
В дисциплината комби се прилагат правилата за слалом и гигантски слалом от
Международния правилник по ски, с изключение на адаптираните правила в чл.
608.
608.12.8 Стартов ред
По отбори.
608.12.9 Съдийстване по вратите
Достатъчен брой съдии са необходими за контролни постове. За пасажите
подредени с къси колове се препоръчва по един контролен пост на всеки две
врати. Също така се препоръчва да се оцвети синя линия от вътрешната страна на
вратата, за да се подпомогне разпознаването на грешката хващане на кол.
610 Старт, финал, времеизмерване и изчисления
611 Технически съоръжения
611.1 Комуникации и окабеляване
За всички международни състезания е необходимо наличието на различни видове
комуникации (телефон или радиостанции и др.) между старта и финала. Гласовата
комуникация между стартера и финала трябва да се осигурява от стационарна
радиовръзка или радиостанция (на отделна честота).
На ЗОИ и ФИС СП всички комуникационни връзки и връзки за времеизмерване
трябва да са посредством постоянни кабели.
611.2 Времеизмервателни системи
Във всички прояви от календара на ФИС се използват само електронни
времеизмервателни системи, стартови врати и фотоклетки, хомологирани от ФИС.
Списъкът с одобрените системи ще се публикува. Състезания, в които се
използват водоизмервателни уреди, различни от одобрените от ФИС, не се
зачитат за ФИС точки.
Спецификациите и процедурите във връзка с времеизмерването са подробно
описани в FIS Timing booklet.
611.2.1 Електронно времеизмерване
Във всички международни състезания на ФИС се използват две отделни
синхронизирани електронни системи, работещи по астрономическо време. Едната
се определя като система А (главна система), а другата – като система В
(поддържаща система) преди началото на състезанието.
Всички времена по астрономическо време трябва незабавно и автоматично да се
записват последователно върху ленти с точност до 1/1000 (0,001) от секундата. И
двете системи трябва да позволяват изчисление на чистите времена чрез
математическо сравнение между момента на финиширане и момента на
стартиране на всеки състезател. Крайното чисто време на всеки състезател се
показва до точност 1/100 (0,01) от секундата като последната хилядна се отрязва,
а не се закръглява.
Всички времена, които се използват за официалните резултати трябва да са от
система А. В случай, че система А се повреди, пресметнатите чисти времена от
система В трябва да се използват, като се следва същата процедура както в
611.3.2.1. Не е допустимо да се използват астрономически времена от система В,
за да заместят липсващи астрономически времена на система А и по този начин да
се изчислят чисти времена.
56
За всички състезания, система А трябва да бъде свързана към съответния контакт
на стартовата врата. Система В трябва да бъде отделно свързана към друг
електронно изолиран контакт на стартовата врата.
За повече подробности относно кабелите, пълното им описание, както и за
диаграми и описание на стартовите съоръжения – вж. FIS Timing booklet.
Всички времеизмервателни уреди и системи трябва да бъдат инсталирани и
обезопасени така, че да не представляват заплаха за състезателите.
Синхронизирането на времеизмервателните системи трябва да става в рамките на
60 минути преди старта на всеки манш. Синхронизацията на всички системи
трябва да остане по време на целия манш. Таймерите не трябва да бъдат
синхронизирани отново докато тече манша.
611.2.1.1 Стартова врата
Стартовата врата трябва да е снабдена с електронно изолирани изходни букси, за
предаването на стартовия импулс към двете системи А и В.
Ако стартовата врата или стартовата пръчка трябва да бъдат заменени по време
на манша, новите трябва да са от същия вид и да се инсталират в същото
положение.
611.2.1.2 Фотоклетки
За всички състезания трябва да има две хомологирани от ФИС фотоклетъчни
системи, инсталирани на финалната линия. Едната е свързана към система А.
Другата е свързана към система В.
Процедурите и разпоредбите за стартовите врати и фотоклетките са подробно
описани в FIS Timing Booklet.
611.2.1.3 Стартов часовник
За спускане, супер гигантски слалом и гигантски слалом използването на стартов
часовник, който предоставя поне един звуков отчитащ сигнал за стартовия
интервал, определен от Журито, трябва да се използва като помощ за провеждане
на състезанието. Това е задължително за всички състезания от нива 0, 1 и 2.
611.2.2 Ръчно време
Ръчното време се извършва абсолютно независимо и отделно от електронното. То
е задължително за всички състезания, фигуриращи в календара на ФИС. За целта
на старта и финала се използват хронометри или ръчни таймери, които могат да
засичат времето с точност до една стотна от секундата 1/100 (0,01). Те трябва да
се синхронизират преди началото на всеки манш, за предпочитане със същото
астрономическо време както система А и В. Записите на времената – автоматично
разпечатани или записани на ръка, от ръчното времеизмерване трябва да бъдат
незабавно предоставени на старта и финала.
611.2.3 Табло за резултатите
Организаторите са длъжни да предоставят подходящи технически съоръжения за
постоянно оповестяване на всички регистрирани времена на състезатели.
611.2.4 Времеизмерване без кабел
Само за състезания на ФИС от ниво 3 се позволява използването на хомологирана
времеизмервателна техника, при която не се изисква кабелна връзка между старта
и финала. За подробности вижте FIS Timing booklet.
611.3 Времеизмерване
57
611.3.1 При електронното времеизмерване се засича времето, когато състезателят
премине финалната линия и пресече лъча, свързващ фотоклетките.
Ако състезателят падне на финала, времето му може да бъде засечено без и
двата му крака да са пресекли финалната линия.
За да се зачете засеченото време за валидно, състезателят трябва веднага да
пресече напълно финалната линия с или без ски. При ръчното времеизмерване се
засича времето, когато състезателят пресече финалната линия с която и да е част
от тялото.
Контрольорът на финала определя дали линията на финала е пресечена
правилно.
611.3.2 При неизправност на главната времеизмервателна уредба (система А) важат
резултатите от поддържащата система (система В), съгласно чл.611.2.1. За ЗОИ,
ФИС Световни първенства по ски и ФИС Световна купа е задължително
използването на синхронизирана електронна времеизмервателна уредба с
принтери, свързани към стартовата врата и фотоклетките на финала.
В случай на неизправност по линиите на времеизмервателната уредба между
старта и финала, поддържащата система ще позволи измерване на времената до
1/100 от секундата.
В случай, че изчислените чисти времена на един състезател от система А или
система В липсват за даден състезател, ръчното чисто време на дадения
състезател се счита за валидно, както е според чл 611.3.2.1.
611.3.2.1 Използване на ръчно измерените времена
Ръчно измерените времена могат да се използват за официалните резултати, след
като се изчисли корективната стойност.
Изчисляване на корективната стойност
Изчислява се разликата между ръчно измерените и електронно измерените
времена на петима състезатели, стартирали преди липсващото време и на
петимата, стартирали след това или ако това е необходимо на 10 най-близки
състезатели. Сумата от десетте разлики се дели на десет и се закръглява, за да
даде корективната стойност, която се прилага към ръчно измереното време на
състезателя без електронно измерено време.
611.3.2.2 Фото финиш
Система с фото финиш може да се използва, за да се определи времето на
финиширане на състезателя. В случай на липса на време от системи А и В и
където състезанието се записва от система с фото финиш, това време трябва да
се използва вместо ръчно време от финала, като се използва корективна стойност.
Корективната стойност е разликата между времето от фото финиша и времената
от електронното времеизмерване (където е възможно) на тримата състезатели
преди липсващото време. Където няма 3ма предишни състезатели, времето на
състезателя (ите), непосредствено след липсващото време може де се използва
(т).
Сумата от 3те (или по-малко) разлики, разделени на три (или по-малко) се прилага
към времето от фотофиниша на състезателя с липсващо време от
времеизмервателните системи А и В.
При фотофиниш за време на финиширане се зачита момента, когато коя и да е
част от тялото на състезателя пресече финалната линия. Резултатите от
фотофиниша се представят само пред Журито.
611.3.3 Официалните ленти, върху които се отпечатват времената от принтера се връчват
на техническия делегат за проверка. Те се съхраняват от Организационния
58
комитет до официалното одобрение на състезанието или до приключване на
обжалване, свързано с времеизмерването или резултатите от състезанието.
Резултатите от състезанието трябва да са придружени от технически доклад по
времеизмерването, както е предписано от ФИС, който да е подписан от
отговорника по времеизмерването и прегледан и подписан от Техническия делегат,
като одобрение на състезанието.
Всички отпечатани записи от система А, система В и ръчното времеизмерване
трябва да се съхраняват от Организационния комитет на състезанието за период
от 3 (три) месеца след състезанието или след приключване на обжалване относно
времеизмерването и резултатите.
611.3.4 В случай, че официалната времеизмервателна уредба позволява ръчно нанасяне
на данни или коригиране на времена, нанесените промени трябва да се
обозначават с някакъв символ (звездичка или др.) в цялата документация на
времеизмерването.
611.3.5 Компютърният софтуер, изчисляващ чистите времена трябва да използва същата
точност в астрономическото време, каквато използва времеизмервателната
система.
611.4 Частно времеизмерване и измерване на скоростта на отборите
Всички молби за инсталиране на такава техника се отправят до Журито от
отговорниците на отборите. Журито преценява дали въпросното съоръжение може
да бъде одобрено. При ЗОИ, СП и СК се допускат единствено времеизмервателни
системи на организатора.
612 Служители на старта и финала
612.1 Стартер
Стартерът е длъжен да свери своя часовник с този на помощник – стартера и на
отговорника за времеизмерването ( по телефон или радиостанция) в рамките на 10
минути преди старта. Стартерът отговаря за предупредителния сигнал и
стартовата команда, както и за точността на интервалите между тях. Той възлага
на асистент – стартера контрола върху състезателите.
612.2 Асистент – стартер
Асистент – стартерът отговаря за повикването на състезателите за старт според
съответния стартов ред.
612.3 Секретар на старта
Секретарят на старта отбелязва действителното време на стартиране на всички
състезатели.
612.4 Отговорник за времеизмерването
Отговорникът за времеизмерването отговаря за правилното отчитане на
времената на състезателите. Непосредствено преди старта и веднага след
състезанието той синхронизира часовниците със стартера. Той отговаря и за
своевременното оповестяване на неофициалните резултати (напр. на
информационното табло). При проблем с електронното времеизмерване
отговорникът за времеизмерването е длъжен незабавно да уведоми съдията на
старта и техническия делегат на състезанието.
612.5 Асистент по времеизмерването
59
Двама асистенти по времеизмерването работят с хронометрите съгласно чл.
611.2.2, а един води пълен запис на всички регистрирани от състезателите
времена.
612.6 Секретар на финала
Секретаря на финала има следните задължения:
- да контролира сектора между последната врата и финала;
- да следи за правилното пресичане на финалната линия;
- да отбелязва в картона стартовите номера на състезателите по реда на
тяхното финиширане;
612.7 Отговорник за изчисленията
Отговорникът за изчисленията ръководи и отговаря за бързото и точно
изчисляване на резултатите. Той има за задача бързото размножаване на
неофициалните резултати и оповестяване на официалните резултати след
изтичане на срока за възражения или след разглеждането на евентуално
постъпили протести.
613 Старт
613.1 Стартова зона
Стартовата зона трябва да бъде така оградена, че в нея да се намират само
стартиращия състезател, придружен от треньора си и стартовите служители.
Стартовата площадка трябва да бъде защитена по подходящ начин срещу лоши
атмосферни условия. В близост до старта трябва да се предвиди специално,
заградено с въжета място за треньорите, капитаните на отбори и сервизния
персонал и др., където същите ще могат да се грижат за състезателите,
необезпокоявани от зрителите. За състезателите, които очакват повикване за
старт, трябва де се подготви подходящ навес. Състезателят трябва да влезе в
стартовата къщичка с двете ски закопчани на краката, без нищо върху тях.
613.2 Стартова рампа
Стартовата рампа трябва да бъде подготвена по такъв начин, че да позволява на
състезателя да чака спокойно командата за старт и след като стартира бързо да
набере максимална скорост.
613.3 Стартова процедура
Зад стартиращия състезател не трябва да стои нито служебно лице или
придружител, който по някакъв начин би могъл да му помогне или попречи.
Забранява се всякаква външна помощ. По нареждана на стартера състезателят
трябва да постави щеките си пред стартовата линия или на определеното за целта
място. Стартерът няма право да докосва стартиращия състезател. Забранено е
оттласкването от стартовите стойки или използването на каквито и да било други
помощни средства. Състезателят може да стартира единствено с помощта на
щеките си.
613.4 Стартови сигнали
Десет секунди преди старта, стартерът съобщава на състезателя: „десет секунди“,
а пет секунди преди старта започва да брои: „пет, четири, три, две, едно“, след
което дава командата „старт“ („go”, “parte” или „los“). (За слалом виж чл. 805.3).
По възможност е добре да се използва автоматичен звуков сигнал (чл. 611.2.1.3).
В такъв случай стартерът трябва да позволи на състезателя да гледа стартовия
часовник.
60
613.5 Време на стартиране
Стартовото време отразява точния момент, в който състезателят е пресякъл
стартовата линия с подбедрицата си.
613.6 Закъснение за старт
Състезател, който няма готовност да стартира в определеното време се
санкционира. Въпреки това, съдията на старта може да извини закъснение, ако
прецени, че то е било причинено от независещи от състезателя обстоятелства.
Например проблеми с екипировката на състезателя или дребно неразположение
не се приемат за извинителни причини.
При наличия на съмнения относно естеството на причината за закъснение, Журито
може да разреши състезателят да стартира условно и по-късно да се вземе крайно
решение.
613.6.1 Съдията на старта взема решение след консултация с Журито (според чл. 613.6.2
и 613.6.3) и трябва да впише стартовите номера и имената на състезателите, на
които не им е било позволено да стартират поради закъснение или които са
стартирали, въпреки закъснението си, или на които им е било позволено да
стартират с изясняване на обстоятелствата (условно).
613.6.2 При фиксирани стартови интервали, закъснелият състезател може да стартира в
свободен стартов интервал, но едва след като е информиран съдията на старта и
след решение на Журито. Съдията на старта уведомява Журито кога (след кой
стартов номер) ще стартира закъснелият състезател.
613.6.3 Когато стартовите интервали не са фиксирани, закъснелият състезател стартира
съгласно чл. 805.3. Съдията на старта уведомява Журито кога (след кой стартов
номер) ще стартира закъснелият състезател.
613.7 Редовни стартове и фалстартове
При състезания с фиксирани стартови интервали състезателите са длъжни да
стартират на сигнала за старт. Времето на стартиране е валидно, ако е станало в
следните ограничения: 5 секунди преди до 5 секунди след официалното време за
стартиране. Състезател, който не стартира в рамките на това време ще бъде
дисквалифициран.
Съдията на старта трябва да съобщи на арбитъра стартовите номера и имената
на състезателите, направили погрешен старт или нарушили по някакъв начин
стартовите правила.
614 Състезания и състезателни писти
614.1 Състезателни писти
614.1.1 Техническо оборудване на състезателната писта:
Техническите съоръжения на старта и финала, телевизионните кули,
измервателните уредби, рекламната екипировка от спонсорите и т.н. - всичко това
представлява необходимост за провеждането на едно състезание.
614.1.2 Трасиране на пистата
614.1.2.1 Подпомагане на трасьора в подреждането на трасето
Трасьорът трябва да разполага с достатъчно помощен персонал, който през
определеното от журито време, да му асистира при подреждането на пистата.
Целта е трасьорът да се концентрира изцяло върху начина на оформяне на
61
трасето без да му се налага да се занимава с по-маловажни дейности ( като
пренасяне на колове и др.).
Отговорникът за техническото оборудване на пистата е длъжен да подсигури на
трасьора следните материали:
- достатъчно на брой червени и сини слаломни колове;
- съответния брой флагове, разпределени по цветова;
- чукове, бормашини, ключове, клинове и др.;
- достатъчно номера за вратите;
- боя за маркиране на разположението на коловете;
614.1.2.2 Маркировка на вратите
Разположението на коловете на вратите може да се отбележи с трайна и ярка боя
или друг оцветител, така че маркировката да се разпознава лесно и да не се
заличи до края на състезанието.
614.1.2.3 Номериране на вратите
Вратите се номерират отгоре надолу по наклона на пистата. Старта и финала не
се номерират.
614.1.2.4 Маркировка на пистата и терена
При спускането и супер гигантския слалом пистата се маркира чрез използването
на :
- от вътрешната и/или външната страна на състезателната линия преди и след
вратата
- борови иглички или подобни материали, пръснати върху пистата
и/или
- цветна боя, използвана вертикално от врата до врата, както и хоризонтално
напречно на пистата или отвътре и/или отвън състезателната линия преди или
след вратата, особено при приближаване до маркирани промени на терена,
скокове и т.н.
614.1.2.5 Резервни колове
Отговорникът на пистата е длъжен да се погрижи за набавянето и правилното
поставяне на достатъчно на брой резервни колове. Резервните колове трябва да
са поставени така, че да не подлъгват състезателите.
614.1.3 Писта за загряване
Подходящи за загряване писти трябва да са на разположение на състезателите.
614.1.4 Затваряне и промени в трасето
Пистата се затваря в момента, в който започне подреждането на трасето. Никой
освен Журито няма право да прави промени във вратите, флаговете,
маркировката и т.н. или да променя структурата на пистата (бабуни, неравности,
изпъкнали части и др.) при затворена писта. Не е позволено на състезателите да
влизат в затворено трасе.
Треньорите, обслужващия персонал и др., които имат право да бъдат в
затвореното състезателно трасе, се посочват от Журито.
Фотографи и операторски екипи имат достъп до затворената писта, за да
документират състезанието, както се изисква. Общият им брой може да бъде
ограничен от Журито. Журито определя и мястото, където те могат да се
разположат без право да го напускат.
Журито и организационния комитет могат да затворят цялата писта или отделни
участъци от нея за състезатели, треньори, медии и обслужващ персонал извън
62
периода на състезанието или разглеждането с цел подготовка и поддръжка на
пистата.
614.1.5 Незначителни промени
В случай на налагащи се незначителни промени на трасето, такива като дребни
премествания на врати, не е необходимо допълнително разглеждане или
тренировъчно спускане. Детайлите трябва да бъдат съобщени на отговорниците
на отборите, а състезателите се информират за това от Съдията на старта.
614.2 Състезание
614.2.1 Преминаване през вратите
Преминаването през вратите се извършва съгласно чл. 661.4.1
614.2.2 Грешки при преминаването на вратите
Ако състезател пропусне врата, той няма право да продължи през останалите
врати.
614.3 Разглеждане
614.3.1 Разглеждане на трасето от Журито
В деня на състезанието Журито прави инспекция на трасето и трябва да потвърди
състезателната ФИС програма за деня. Водачите на отборите могат да
придружават Журито.
614.3.2 Разглеждане на трасето от състезателите
Разглеждането на трасето от състезателите се извършва след инспекцията на
Журито и след като Журито е отворило трасето и нормално се разглежда от старта
към финала. Трасето трябва да е напълно готово за състезанието преди
започването на разглеждането от състезателите и те не трябва да бъдат
смущавани по време на огледа от работата на техническите лица или нещо друго.
На състезателите им е позволено да разучат крайното подреждане на трасето или
като се спускат с ниска скорост встрани от трасето или като свличат странично
през вратите (разглеждане). Карането през вратите или упражняване на завои
успоредни на тези, които се изискват от вратите по трасето не е разрешено.
Състезателите трябва да носят стартовите си номера. Заградените или блокирани
пасажи от трасето или врати трябва да се спазват, като навлизането в тях е
забранено. До края на времето за разглеждане състезателите трябва да напуснат
състезателното трасе. На състезателите не се позволява да навлизат по обувки
(без ски на крака) в трасето.
614.3.3 Решения на Журито
Времето и продължителността на разглеждането трасето от състезателите се
определя от Журито и се планира по време на Техническата конференция. Ако е
необходимо (напр. поради особени метеорологични условия), Журито може да
определи извънредни начини на разглеждане.
615 Финал
615.1 Финална зона
615.1.1 Финалната зона трябва да се вижда ясно от състезателите, наближаващи финала.
Тя трябва да е широка, с плавен преход към мястото за спиране.
63
615.1.2 Вратите трябва да бъдат така разположени, че да отвеждат състезателите към
финала по една естествена, съобразена с терена линия.
615.1.3 Финалната площадка трябва да бъде заградена от всички страни. Не се допуска
навлизането в зоната на финала на външни или не оторизирани лица.
615.1.4 Необходимо е да се вземат подходящи предпазни мерки за обезопасяване на
съоръженията и загражденията в зоната на финала с оглед постигане максимална
безопасност за състезателите.
615.1.5 Организаторът има задачата да ограничи с помощ на ясно различима червена
линия „вътрешна финална зона“, до която състезателите да стигат лесно със ски
на краката.
615.1.6 За състезателите, които вече са финиширали, се подготвя специално място,
отделено от финалната площадка, където да могат да установят контакт с
представители на медиите.
615.1.7 При напускане на финалната площадка, състезателят трябва да мине през
официалния изход с цялата екипировка, която е използвал в състезанието.
615.2 Финална линия и маркировката й
Финалната линия се обозначава с два стълба или вертикални ленти, които може
да са свързани помежду си с хоризонтална лента. За спускането и супер
гигантския слалом ширината на финалната линия трябва да бъде най-малко 15
метра широка, а за слалома и гигантския слалом – най-малко 10 метра широка. По
изключение Журито на място може да намали тази ширина по технически причини
или заради особеност на терена. Под ширина на финалната линия се разбира
разстоянието между двата стълба или двете ленти. Стойките за измервателните
устройства на финала трябва да бъдат поне на същата ширина. Те обикновено
могат да се поставят от долната страна на двата стълба или двете ленти.
Финалната линия трябва да е ясно маркирана хоризонтално с оцветяваща
субстанция.
615.3 Пресичане на финалната линия и отчитане на времената
Финалната линия трябва да се пресече:
- с двете ски или
- с едната ска или
- с двата крака при падане между последната врата и финалната линия. В този
случай се зачита времето, когато лъчът на времеизмервателната уредба
засече част от тялото или екипировката на състезателя.
615.4 Доклад
Веднага след състезанието или официалната тренировка съдията на финала
трябва да докладва на арбитъра.
616 Микрофони
В зоните на старта и финала, както и в затворената писта, използването на
микрофони, инсталирани без съгласието на организатора е забранено, както по
време на тренировка, така и по време на състезанието.
617 Обработка и оповестяване на резултатите
617.1 Неофициални резултати
64
Измерените от времеизмервачите резултати се считат за неофициални. Те се
публикуват на определено за целта табло, което е поставено така, че да се вижда
добре от финиширалите състезатели и мястото, определено за медиите. Ако е
възможно неофициалните резултати се съобщават на публиката с
високоговорители.
617.2 Обявяване на неофициалните резултати и дисквалификациите
617.2.1 Непосредствено след края на състезанието, неофициалните резултати и
дисквалификациите се оповестяват на официалното табло и на финала.
С публикуването на неофициалните резултати и дисквалификациите започва да
тече срокът за подаване на протести.
617.2.2 Обявяването на неофициалните резултати на старта и финала, придружено с
писмено и устно оповестяване на дисквалификациите, може да замести
публикуването им на официалното табло. В такъв случай може да се вземе
решение протестите да се предадат в устен вид на арбитъра на финала веднага
или най-късно 15 минути след оповестяване на дисквалификациите. В този случай
всички протести, постъпили след този срок ще се считат за неоснователни или
невалидни. При подобно решение отговорниците на отборите трябва
предварително да се уведомят.
617.3 Официални резултати
617.3.1 Резултатите се определят на базата на времената на състезателите, които са
официално класирани.
617.3.2 При комбинираните състезания резултатите се изчисляват чрез събиране на
времената, постигнати в отделните състезания. (или чрез събиране на
състезателните точки)
617.3.3 В случай, че двама или повече състезатели са регистрирали еднакви времена или
еднакъв брой точки, на предна позиция в протокола с официалните резултати
трябва да бъде изписан състезателят с по-висок стартов номер.
617.3.4 Протоколът с официалните резултати трябва да съдържа:
- името на Асоциацията или клуба – организатори на състезанието;
- наименованието на състезанието, мястото на провеждане, дисциплината и
категорията (мъже или жени);
- датата на провеждане на състезанието;
- всички технически данни като напр. наименованието на пистата, надморската
височина на старта и финала, разликата във височините, хомологационния
номер на ФИС на трасето и за спускането и супер гигантския слалом –
дължината на трасето;
- имената и националността на членовете на журито;
- за всеки манш – имената и националността на трасьорите и на форлойферите,
броя на вратите (за SL, GS, SG в скоби броя на промените на посоката) и
стартовото време;
- атмосферните и снежните условия на пистата и температурата в района на
старта и финала;
- всички подробности за състезателите – ранг на класиране, стартов номер,
кодов номер, име и фамилия, националност (и по възможност клубна
принадлежност), време и състезателни точки;
65
- стартовия номер, кодов номер, име, фамилия и националност на не
стартиралите, декласираните или незавършилите във всеки манш състезатели;
- имената на фирмите, официално обслужвали състезанието – напр. Фирмата
времеизмервач, фирмата обработваща резултатите и т.н.
- кодексът и стойността F;
- формата с изчислението на наказателната надбавка (цушлаг);
- подписът на техническия делегат;
617.3.5 Нациите се записват с въведените от ФИС съкращения от три главни букви (виж
Бюлетина на ФИС или официалната Интернет страница на ФИС)
618 ФИС състезателни точки и участие в състезания на ФИС
Препратка към Правилник за ФИС точките (неделима част към Правилника за
провеждане на състезания на ФИС)
619 Церемония по награждаването
Церемонията по награждаването не може да се проведе преди приключване на
състезанието и преди даване на разрешение от страна на техническия делегат.
Организаторът има право да представи вероятния победител преди това. Това
представяне е неофициално и се организира на място различно от предвиденото
за официалната церемония по награждаването.
620 Стартов ред
За ЗОИ, ФИС СП, ФИС СК и ФИС КК може да бъде специален регламент за реда
на стартиране на състезателите.
621 Групи, жребий и ред на стартиране
621.1 Разпределянето на участващите състезатели се извършва от Журито.
621.2 При разпределянето на състезателите се използва списъка с точките на ФИС. Ако
даден състезател не фигурира в последния валиден списък с ФИС точки, той се
поставя в групата на състезателите без точки.
621.3 Редът на стартиране на състезателите при всички алпийски състезания (спускане,
слалом, гигантски слалом, супер гигантски слалом и супер комбинация) се
определя въз основа на ФИС точките на състезателите (ранг листата). Първа
група се състои от максимум 15 от най-добрите присъстващите състезатели,
независимо от тяхната националност. За реда на стартиране на състезателите в
тази група се тегли жребий.
Групата може да бъде увеличена, ако два или повече състезатели споделят
15тата позиция.
Всички останали състезатели стартират в съответствие на техните ФИС точки.
Всички състезатели без ФИС точки се разпределят по жребий в последната група.
Ако в първа група – най-добрите 15 състезатели разликата между ФИС точките на
единия и следващия състезател е твърде голяма, Журито ще определи броя на
състезателите в първа група. Останалите ще стартират по реда на ФИС точките.
621.3.1 Детски състезания ( виж чл. 608.6 )
621.3.2 Ред на стартиране при Национални първенства (NC)
Като алтернатива на чл. 621.3 при национални първенства по ски Журито може да
разреши тегленето/избирането на стартовите номера да става по следния начин:
66
За слалом и гигантски слалом първите 15 класирани състезатели според
настоящите им ФИС точки се разделят на две групи (от 1до 7 и от 8 до 15). След
това стартовите номера се теглят отделно във всяка група чрез двоен жребий.
За спускане и супер гигантски първите 15 класирани състезатели, според
настоящите им ФИС точки, могат да изберат номера си измежду 1 и 30 по реда на
тяхното класиране. Останалите номера от 1 до 30 после се теглят за
състезателите класирани от 16 до 30 позиция, според настоящите им ФИС точки.
Всички останали състезатели стартират по реда на техните ФИС точки.
621.3.3 Стартов ред при Супер Комбинация
Ако слаломът се провежда преди спускането или супер гигантския слалом,
състезателите които са нестартирали, незавършили или дисквалифицирани ще
стартират в спускането или супер гигантския слалом с техните първоначални
стартови номера след последния квалифицирал се състезател от слаломния
манш. С изключение на състезания от ЗОИ, СПС, СК и ЕС.
621.4 Ако броят на състезателите без точки на ФИС е твърде голям, журито трябва да ги
разпредели в няколко групи. В такъв случай всяка нация определя в коя група да
бъдат поставени нейните състезатели, след което за всяка група се тегли отделен
жребий. Когато е възможно журито трябва да вземе предвид своите наблюдения
от официалните тренировки (най-вече при спускането) и да разпредели
състезателите без точки по възможно най-справедлив начин. По правило всяка
нация, която има участници без ФИС точки поставя по един състезател в първата
група без точки.
621.5 Журито си запазва правото да променя реда на стартиране, ако условията на
пистата налагат това.
621.6 Тегленето на жребия става в деня преди състезанието, а за вечерните състезания
– най-късно преди обяд в деня на състезанието.
621.7 За първа група и групите на състезателите без точки в дисциплината спускане
трябва да се тегли нов жребий за всеки един тренировъчен ден.
621.8 Тегленето на жребия (за първа група и групите на състезателите без ФИС точки)
трябва да се провежда на техническата конференция.
Препоръчва се двоен жребий – едновременно изтегляне на стартовия номер и
името на състезателя.
621.9 Журито може да позволи компютърен жребий. Представител на всяка нация е
нужно да подпише заявката на отбора на техническата конференция преди да
бъде извършен компютърния жребий.
621.10 Стартов ред при извънредни обстоятелства (обилен снеговалеж)
При извънредни обстоятелства журито може да промени стартовия ред при
спускането, супер гигантския слалом и гигантския слалом (при обилен снеговалеж
и т.н.). Една група от предварително избрани поне шестима състезатели стартира
преди състезателя с номер 1.
Тези състезатели се избират чрез жребий измежду последните 20% от стартовия
списък. Те стартират в обратен ред на стартовите си номера.
621.11 Стартов ред за втория манш
67
621.11.1 При състезания в два манша редът на стартиране във втория манш се определя
въз основа на класирането от първия манш освен за първите 30 състезатели.
621.11.2 За първите 30 състезатели редът на стартиране се определя така:
 30-ят от първия манш стартира 1-ви;
 29-ят от първия манш стартира 2-ри;
 28-ят от първия манш стартира 3-ти;
 27-ят от първия манш стартира 4-ти;
 1-ят от първия манш стартира 30-ти;
От 31-ия състезател нататък стартират по реда на класирането от първия манш.
Ако повече от един състезател се е класирал на 30-от място, пръв стартира
състезателя с по-малък стартов номер.
621.11.3 Стартов ред за втория манш във ФИС състезания
Журито има право да реши не по-късно от един час преди старта на първия манш,
дали броят на състезателите, които стартират в обратен ред втория манш да не
бъде намален до класиралите се до 15-то място състезатели.
621.11.4 Стартовият списък за втория манш трябва да се публикува своевременно и да се
връчи на служителите на старта за втория манш.
621.12 Двойна заявка
Ако даден състезател е заявен и изтеглен в жребия за едно състезание и
впоследствие напусне това състезание, за да участва в друго, той няма право да
се завърне на първото състезание. Офисът на ФИС ще препрати всички двойни
заявки на Съвета на ФИС за подходящи действия.
622 Стартови интервали
622.1 Равни стартови интервали
При спускането, гигантския и супер гигантския слалом стартирането обикновено
става на равни интервали от 60 секунди; за слалома виж чл.805.1. Журито на
състезанието може да определи различни интервали на стартиране.
622.2 Специални стартови интервали
Стартовите интервали при спускането и супер гигантския слалом, а при
необходимост и за гигантския слалом могат да бъдат променени при следните
условия:
622.2.1 Увеличаването на интервала за стартиране трябва да се използва за ТВ
предаване на интересни моменти от различните сектори от пистата.
622.2.2 Стартовия интервал се определя от Журито.
622.2.3 Стартовият интервал не може да бъде по-малък от 40 секунди в спускането и
супер гигантския слалом и по-малък от 30 секунди в гигантския слалом.
622.2.4 Изключения на чл. 622.2.2 и 622.2.3 могат да се правят само от Съвета на ФИС
(СК: съгласно Правилника за СК на ФИС).
623 Повторни спускания
623.1 Условия за повторни спускания
68
623.1.1 Състезател, на когото по някакъв начин е било попречено, докато се състезава,
трябва да спре веднага след инцидента и да се обърне към член на журито с
молба за повторение на спускането. Такава молба може да бъде отправена и от
капитана на отбора на възпрепятствания състезател. Състезателят трябва да се
отправи към финала по края на пистата.
623.1.2 При особени обстоятелства (например при липсващи врати, проблеми с
времеизмерването или други технически неизправности) Журито може да нареди
повторение на спускането.
623.1.3 Ако състезател бъде спрян от жълт флаг, той има право на повторно спускане,
при условие че Журито сметне това за възможно от организационна гледна точка.
Журито трябва да подсигури повторното спускане на състезателя да стане преди
старта на последния състезател от стартовия лист на състезанието или
тренировката в случай на спускане (виж 705.2, 705.3).
623.2 Причини за повторение на спускането
623.2.1 Блокиране на пистата от служител, зрител, животно или друга пречка.
623.2.2 Блокиране на пистата от паднал състезател, който не е успял да освободи
пистата навреме.
623.2.3 Предмети върху пистата като например изпусната щека или останала ска от
предишен състезател.
623.2.4 Дейности на службата за оказване на първа помощ, които пречат на спускането на
състезателя.
623.2.5 Липса на врата, съборена от предишен състезател и невъзстановена навреме.
623.2.6 Други подобни инциденти извън контрола и желанието на състезателя, които
водят до значителна загуба на скоростта или удължаване на състезателната
линия и респективно се отразяват на постигнатото от състезателя време.
623.2.7 Спиране на състезателя от служител в „жълта зона“ (виж чл.623.1.3).
623.3 Валидност на повторното спускане
623.3.1 Ако арбитърът или друг член на Журито не може незабавно да разпита
подходящите служители или да отсъди основанието за повторно спускане, с цел
да не се забавя състезанието, той може да разреши условно повторение на
спускането. То ще бъде валидно само, ако впоследствие се потвърди от Журито.
623.3.2 Ако състезателят е бил вече дисквалифициран преди да се случи инцидентът,
даващ право на повторение на спускането, от тогава повторението е невалидно.
623.3.3 Условното или впоследствие одобреното повторно спускане остава валидно, дори
ако е било по-бавно от първото, в което е било препречването.
623.4 Време на стартиране при повторение на спускането
623.4.1 При фиксирани стартови интервали, състезателят трябва да стартира в някой от
следващите интервали, но едва след като е докладвал на съдията на старта, в
съответствие с решението на съдията на старта.
69
623.4.2 При не фиксирани стартови интервали, процедурата следва изискванията на чл.
805.3
624 Прекъсване на манша или тренировката
Ако един манш, който е бил прекъснат, не може да продължи на същия ден, той се
счита за прекратен.
624.1 Прекъсване на състезанието от Журито
624.1.1 За поддръжка на трасето, която да гарантира по-равностойни условия за всички
състезатели.
624.1.2 Поради неблагоприятни или променливи атмосферни или снежни условия.
624.1.2.1 Състезанието трябва да бъде подновено веднага след приключване на работата
по трасето или ако е настъпила промяна в атмосферните условия, така че да се
гарантира честно състезание.
624.1.2.2 Повторното прекъсване на състезанието по същата причина би трябвало да води
до прекратяване на състезанието. Спускане, супер гигантски слалом, както и един
манш от слалома и гигантския слалом не могат да продължат повече от четири
часа.
624.2 Кратко прекъсване
Всеки един член на Журито има право да разпореди кратко прекъсване,
включително и по молба от страна на постови съдия.
625 Прекратяване на състезанието
625.1 От Журито
- когато някакви неблагоприятни външни обстоятелства в значителна степен са
повлияли на състезателите;
- ако възникнат условия, които не позволяват честно състезание или ако
нормалното протичане на състезанието не може повече да бъде гарантирано.
626 Доклад
За всяко прекъснато или прекратено на състезание (чл. 624 и 625), пълен и
подробен доклад трябва да бъде направен от Техническия делегат до ФИС и
Националната федерация организатор. Докладът трябва да съдържа добре
обоснована препоръка, дали прекратеното състезание би трябвало да се зачете
за ФИС точки или не.
627 Недопускане до стартиране
Състезател не се допуска до старт в което и да е международно състезание на
ФИС ако:
627.1 Върху облеклото или екипировката му има неприлични надписи и/или символи
(чл. 206.7) или ако има неспортсменско поведение в района на старта (чл.205.2,
223.1.1).
627.2 Нарушава изискванията на ФИС по отношение на спортната екипировка (чл.222)
или търговските марки и знаци (чл.207)
627.3 Откаже да се подложи на наложения от ФИС медицински преглед (чл.221.2).
70
627.4 Тренира върху затворена за състезатели писта (чл.614.1.4).
627.5 По време на официалните тренировки при спускането не е участвал в поне една
тренировка с времеизмерване (чл.704.8.3).
627.6 Не носи предпазна каска, която отговаря на изискванията за състезателната
екипировка (чл.606.4) или няма ски стопери (чл.606.3)
627.7 Бил е дисквалифициран (DSQ), нестартирал (DNS), или незавършил (DNF) в
първия манш. Дисциплината Супер комбинация на състезания от ниво ФИС е
изключение от това правило. Състезател, който е бил дисквалифициран,
нестартирал или незавършил в слалома, може да стартира в скоростния манш.
Ако скоростния манш предхожда слаломния, това изключение не се прилага
(621.3.3)
628 Наказания
Журито налага наказание на състезател, когато:
628.1 Наруши правилата във връзка с рекламата върху екипировката (чл. 207)
628.2 Промени стартовия номер си номер по начин, който не е разрешен (чл.606.1).
628.3 Не е облякъл или не носи стартовия си номер съгласно правилника (чл.704.6,
804.1, 904, 1004.1).
628.4 Спуска се през подредените врати или упражнява завои успоредно на трасето
или нарушава по какъвто и да е начин правилата за разглеждане на трасето от
състезателите. (614.3)
628.5 Няма готовност да стартира навреме или направи фалстарт (чл. 613.6, 613.7,
805.3.1, 805.4, 1226.3).
628.6 Наруши стартовите правила или стартира по начин, който не е разрешен от
правилника (чл.613.3).
628.7 Поисква повторно спускане, което е доказано че е неоснователно (чл. 623.3.2).
628.8 Продължи състезанието след допускане на грешка при преминаването на врата
(чл.614.2.2).
628.9 Не пресече финалната линия съгласно изискванията (чл.615.3).
628.10 Свали ските си преди да е пресякъл червената линия (чл.206.5).
628.11 Не напусне финалната зона през официалния изход с цялата си спортна
екипировка, използвана по време на състезанието (чл.615.1.7).
628.12 Държи в ръка ските си по време на официалната церемония по награждаването
(чл.206.6).
628.13 Получава външна помощ по време на състезанието (чл.661.3).
628.14 Стартирал е в състезанието и по късно е установено от Журито, че е в нарушение
съгласно чл.627.
71
629 Дисквалификации
Състезател се дисквалифицира ако:
629.1 Участва в състезанието чрез измама;
629.2 Застрашава сигурността на човек или собственост или причини телесна или
материална вреда;
629.3 Не премине правилно през врата (чл..661.4) или не стартира според интервалите,
определени в чл.613.7.
640 Протести
640.1 Журито може да приеме протест, ако той се базира на физически доказателства.
640.2 Журито има право да преоцени предишното си решение при наличието на нови
доказателства, свързани с първото му решение.
640.3 Всички решения на Журито са окончателни, с изключение на тези, които могат да
се обжалват според чл.641. Протести могат да бъдат правени съгласно 647.1.1.
641 Видове протести
641.1 Във връзка с допускане на състезатели до състезанието или тяхната
състезателна екипировка.
641.2 Във връзка с трасето или състоянието на пистата.
641.3 Срещу състезател или длъжностно лице по време на състезанието.
641.4 Срещу дисквалификация.
641.5 Срещу времеизмерването.
641.6 Срещу инструкциите на Журито.
642 Място на подаване
Различните протести се подават както следва:
642.1 Протести по чл. 641.1-641.6 се подават на специално определеното за целта
място на официалното табло или на друго място, обявено на техническата
конференция.
643 Краен срок за подаване на протестите
643.1 Срещу допускане на състезател до участие:
- преди тегленето на жребия.
643.2 Срещу трасето или състоянието на пистата:
- не по-късно от 60 минути преди започване на състезанието.
72
643.3 Срещу състезател или състезателната му екипировка или срещу
длъжностно лице, по повод недопустимо поведение по време на
състезанието:
- до 15 минути след като последният състезател е финиширал.
643.4 Срещу дисквалификация
- до 15 минути след публикуването или оповестяването на дисквалификациите.
643.5 Срещу времеизмерването
- до 15 минути след като са оповестени неофициалните резултати.
643.6 Срещу всички инструкции на Журито
- незабавно и не по-късно от установения краен срок за подаване на протести
според чл.643.4.
644 Форма на протестите
644.1 Протестите се подават в писмена форма.
644.2 По изключение протестите по чл.641.3, 641.4 и 641.5 могат да се подадат устно
(чл.617.2.2).
644.3 Протестите трябва да бъдат подробно обосновани. Необходимо е те да бъдат
подкрепени с факти и доказателства.
644.4 CHF 100 или равностойността им в друга валута трябва да придружават протеста.
Този депозит се възстановява, ако се докаже, че протестът е основателен, в
противен случай депозитът се превежда по сметката на ФИС за развиващи
дейности.
644.5 Протестиращата страна може да оттегли своя протест преди да се публикува
решението на Журито.
В такъв случай паричният депозит се връща. Оттегляне на протеста, обаче, не е
възможно, ако Журито или някой от членовете му, с цел пестене на време, вземе
междинно решение, т.е „с уговорка“.
644.6 Протести, не постъпили навреме и според процедурата или такива, за които не е
платен депозит, не се разглеждат.
645 Право на протести
Право да подават протести имат:
- Национални ски Асоциации;
- Треньори
- Капитани на отбори;
646 Уреждане на протестите от Журито
646.1 Журито се събира за разглеждане на постъпилите протести на предварително
уговорено и обявено място и час.
73
646.2 При обсъждане на протест относно дисквалифициране на състезател (виж
чл.661.4), техническият делегат или арбитъра поканва съдията на вратата, и ако е
необходимо, съдията на съседната комбинация от врати или друго длъжностно
лице, дисквалифицирания състезател и капитана (треньора) на отбора, подал
протеста.
Журито трябва да провери и всички налични доказателства като например снимки,
видеозаписи, филми и др.
646.3 По време на гласуването по протеста имат право да присъстват само членове на
журито. Заседанието се ръководи от техническия делегат. По време на
заседанието се води протокол, който се подписва от всички гласували членове на
Журито. Решението се взема с обикновено мнозинство, което се определя от
всички имащи право на глас членове на Журито, не само на тези, които са
присъствали на гласуването. В случай на равен брой гласове „за“ и „против“
решаващ е вотът на техническия делегат.
Запазва се принципът на свободното интерпретиране (оценяване) на
доказателствата. Правилата, върху които се основава решението на журито се
прилагат и интерпретират по начин, който гарантира вземането на справедливи
мерки за запазване на добрата дисциплина.
646.4 Решението се оповестява веднага след заседанието върху официалното табло,
като се отбелязва и часа на публикуването.
647 Право на обжалване
647.1 Обжалване
647.1.1 Обжалванията могат да бъдат:
- срещу решенията на Журито, отнасящи се до парични глоби както е според
чл.224.11;
- срещу решение на Журито за прекратяване на състезанието (чл.625);
- срещу препоръка на Журито прекратено състезание да се зачита за ФИС точки;
- срещу официалните резултати. Такова възражение може да се подаде
единствено при очевидна и доказана грешка в изчисленията.
647.1.2 Обжалванията се подават в офиса на ФИС.
647.1.3 Краен срок за подаване на обжалванията
647.1.3.1 Обжалвания срещу решения на Журито трябва да се подадат до Комисията по
жалбите, не по-късно от 48 часа след оповестяването им.
647.1.3.2 Официалните резултати могат да бъдат обжалвани пред Съвета на ФИС чрез
офиса на ФИС в рамките на 30 дни, относно въпроси, които не са в компетенцията
на Журито.
647.1.4 Решения по постъпили обжалвания могат да вземат:
- Комисията по възраженията;
- Съдебния орган на ФИС;
647.2 Ефект на отлагане
Представеният доказателствен материал не може да доведе до отлагане на
жалбата.
74
647.3 Форма на подаване на жалбите
Всички жалби трябва да са писмени. Свидетелски показания и доказателства
трябва да бъдат включени. Протести подадени след крайните срокове (647.1.3.1 и
647.1.3.2) ще бъдат отхвърлени от ФИС.
650 Правила за хомологация на пистите
650.1 Общи положения
Всички състезания трябва да се провеждат на трасета одобрени от ФИС . При
изрична молба се допускат изключения.
Само Съвета на ФИС може да допусне изключения или отклонения от приетите
технически изисквания.
Въпросната Национална ски Асоциация и Подкомитета по Алпийските писти
поддават предложенията. Ако изключенията са одобрени , изключението става
валидно от датата на одобрение до отменянето му.
650.2 Подаване на молба
Молбите за хомологация на писта трябва да бъдат отправени към Подкомитета за
алпийските писти чрез съответната национална ски федерация.
650.3 Получатели
Молбите трябва да бъдат съпроводени със следните документи в многолистен PDF
формат, изпратени или предадени на:
650.3.1 Председателя на Подкомитета за алпийските писти;
650.3.2 Съответната Национална ски Асоциация;
650.3.3 Молителят (организатора) на хомологацията;
650.3.4 Инспектора, отговарящ за инспекцията на пистата;
650.4 Необходими документи
Молбата за хомологация на писта трябва да бъде придружена от следните шест
документа:
650.4.1 Описание на пистата, съдържащо:
- името на пистата;
- географското разположение на пистата;
- надморската височина на старта в метри;
- надморската височина на финала в метри;
- разликата във височините (денивилацията) в метри;
- дължината по повърхността на пистата в метри;
- средния, минималния и максималния наклон ( в проценти );
- план за действия при евакуация на пострадали състезатели;
- възможности за водоснабдяване;
- места, подходящи за хеликоптерни площадки;
- инсталации за производство на изкуствен сняг;
- описание на транспортните средства, осигуряващи достъп до старта и финала,
лифтове и капацитета им (превозване на брой хора за 1ч.);
- описание на зоните на старта и финала с подробни данни за теренните условия
и съоръжения за журналисти, радио и телевизионни коментатори и зрители;
описание на специалните заслони за състезателите на старта и финала;
- описание на местата, изискващи обезопасителни мрежи;
75
- данни за разположението на високоговорители;
- описание на възможни допълнителни трасета за техническите лица и персонал
и др;
- разстоянието до най-близката болница в километри;
- описание на комуникационната система и броя на линиите, за предпочитане
придружено с кръгова диаграма, показваща:
- подземните кабели;
- постоянните въздушни кабели;
- временните въздушни кабели;
- пресичанията на линиите;
- броя на изходите на кабелите по дължина на цялата писта;
- връзките на финала с централния офис на състезанието;
- връзките на финала с пресцентъра;
- подробни данни за наличната радио апаратура;
- връзките между старта и финала;
- адрес за връзка, телефонен номер, e-mail и факс;
650.4.2 Карта с минимален мащаб 1:25 000 с контурни линии и начертаната писта върху
нея.
650.4.3 Профил с мащаб 1:5 000, показващ разликата във височините и дължината на
пистата (очертана с контур в същия мащаб).
650.4.4 Голяма и ясна снимка на местността, върху която е маркирана пистата. Снимката
трябва да е оригинална, а не графично изображение от рекламен проспект.
Размерът на снимката трябва да бъде минимум 18х24 см. За предпочитане е
снимката да е направена от отсрещен склон. Ако това е невъзможно, допуска се
снимка, направена от въздуха под ъгъл.
650.4.5 Скица на цялата писта (1:5 000) с всички данни и подробности, обозначени на нея,
като напр. Лифтове, групи дървета, хидранти за снегопроизводство, прегради за
сняг, стръмни участъци завои и др., като и информация за имената на
възвишенията, района и курортното селище. Основната цел на тази скица е да
даде на инспектора в сбит вид информация относно състоянието на пистата,
планираните подобрения и разположението на обезопасителните мрежи.
650.5 Назначаване на инспектор
Председателят на подкомитета за алпийските състезателни писти разглежда
молбата за хомологация и назначава инспектор, който да направи инспекция на
пистата. Инспекторът на пистите за спускане не трябва да бъде от страната,
подала молба за първа хомологация. Инспекторът за писти за спускане,
използващи се за състезания Входна лига не трябва да принадлежи на страната,
подала молба за първа хомологация.
Пистата, предложена за одобрение трябва отговаря на техническите изисквания
съгласно чл. 701, 801, 901, 1001, 1102 и 1103.
Необходимо е на пистите за спускане, гигантски и супер гигантски слалом да се
предвиди достатъчно място, специална аварийна пътека или път за евакуиране на
пострадали състезатели.
650.6 Хомологационна процедура
650.6.1 Кандидатът
76
Когато необходимите документи са готови в PDF формат, кандидатстващият клуб
изпраща молба за одобряване на пистата чрез Националната ски Асоциация до
председателя на Подкомитета за алпийските писти или по споразумение с
Националната ски Асоциация, те лично я на инспектора преди инспекцията на
пистата, който предава копията на съответните лица. В същото време Кандидатът
трябва да преведе равностойността на CHF150 за хомологацията на Националната
ски Асоциация.
Тази сума покрива административните разходи. Пътните разноски и разходите по
настаняването на инспектора се поемат директно от кандидатстващия (клуба).
Пътуването на инспектора от дома му до района на пистата и обратно може да
бъде изчислено по следния начин:
- CHF 100 на ден за пътуване;
- билет за влак – първа класа;
- пътуване с личен автомобил: CHF 0.70 на километър;
- самолетен билет: икономична класа;
650.6.1.1 Кандидатът (ски курорт, собственик, организатор, клуб) е отговорен за спазването
на прилаганите екологични разпоредби по време на разработването и
подобряването на пистата, включително изпълнението на каквито и да е
подобрения, изискани от инспектора.
650.6.2 Националната ски Асоциация
Молбата за хомологация, изготвена от кандидата трябва да бъде одобрена от
Националната ски Асоциация, която от своя страна я предава на председателя на
Подкомитета за алпийските състезателни писти. В случай, че инспекторът
разпореди само незначителни подобрения на пистата, състоянието на пистата
трябва да се докладва до 31 октомври същата година. При по-мащабни подобрения
на пистата инспекторът решава дали се налага допълнителна инспекция. Писти,
които по мнението на инспектора не отговарят на изискванията на ФИС и които не
са били одобрени до 31* октомври същата година, не могат да се използват през
следващата зима за състезание. Състезанията, планирани на тези писти ще се
изключат от календара на ФИС.
*) = за южното полукълбо – до 30 април.
650.6.3 Инспекторът
След като получи молбата за хомологация от кандидата чрез Националната ски
федерация, председателят на Подкомитета за алпийските писти назначава
инспектор. Инспекторът веднага се свързва с кандидата във връзка с датата на
инспекцията и изпраща копие до Националната ски Асоциация. Той ще получи PDF
копие на документите за хомологация преди инспекцията на място. След
провеждане на инспекцията, той изготвя своя доклад и отбелязва местата, където
се налагат подобрения с червен цвят върху плана на пистата. След проверка на
всички останали документи, инспекторът изпраща пълния комплект документи до
председателя на Подкомитета за алпийските писти в многолистен PDF формат. .
Последният разучава документите и ги ратифицира. Хомологационните документи
ще бъдат публикувани на уеб сайта на ФИС.
Инспекторът сам преценява дали освен лятната инспекция на пистата се налага
провеждането и на зимна, с оглед на различните условия през зимата. Това се
отнася най-вече до правилата за безопасност и поставянето на обезопасителни
мрежи.
650.6.4 Издаване на ФИС хомологационен сертификат
77
Ако докладът от инспекцията е положителен и не се изискват допълнителни
подобрения на пистата, председателя на Подкомитета за алпийските състезателни
писти изпраща оригинала на хомологационния сертификат на кандидата и PDF
копие на съответната Национална федерация, до ФИС и инспектора.
Хомологационният сертификат съдържа името, вида на пистата техническите
данни за нея. Регистрационния номер на сертификата отразява общия брой на
хомологираните писти, годината на издаване на сертификата и броя на
регистрираните писти през тази година. Датата на изтичане на сертификата е
посочена.
650.6.5 Валидност на кандидатурата
Ако работите по пистата не са приключили в рамките на пет години след
проведената инспекция и пистата все още не отговаря на хомологационните
условия, същата се изключва от списъка с кандидатурите за предстоящо
одобрение. За ново включване в списъка е необходимо повторно кандидатстване.
650.6.6 Валидност на хомологационния сертификат
650.6.6.1 Спускане и супер гигантски слалом
Сертификатът важи за пет години от 1 ноември* от годината на издаване. След
изтичането на този срок е необходима прехомологация.
*) = За южното полукълбо 1 юли от годината на издаване.
650.6.6.1 Слалом и гигантски слалом
Валидността на сертификата е десет години след датата на иk