БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТА ЗА СЪДИИ ПО СКИ
АЛПИЙСКИ Д-НИ ВХОДЯЩО НИВО СЕЗОН
1. Ако състезател пропусна врата, може ли да продължи спускането си през останалите врати
(чл.614.2.2 и 628.8)
ı Да
ı Не
ı Не, нарушителите на това правило задължително се докладват на Журито и се наказват
2. При неправилно преминаване на врата от страна на състезател постовият съдия
(чл.661.2)
ı Номера на състезателя, извършил
ı Правилния път на преминаване на вратата
ı Номера на вратата, на която е извършено нарушението
3. Кога и на кого постовите съдии предават картоните си в състезания състоящи се от два манша
(чл.665)
ı След края на всеки манш на Отговорника на
ı След края на състезанието на Отговорника на контролните постове или негов представител
ı След края на всеки манш на Арбитъра
4. Ако състезател е променил формата или метода на закрепване на стартовия си номер то той
(чл.606.1, 628.2)
ı Да бъде докладван на Журито за да бъде наказан
ı Да бъде декласиран
ı Състезателят може да носи номера си както му е удобно
5. Ако състезател получи някаква помощ от вън по време на спускането си тогава
(чл.661.3)
ı Постовият съдия докладва на Отговорника на контролните постове след края на манша
ı Постовият съдия отразява това в картона си
ı Отразяването на споменатата по
6. Начертайте линиите на слаломните врати
СЪСТЕЗАНИЯ
2011/2012
Не НЕ
нарушението
вратата състезания, контролните постове или негов представител
Журито, тогава:
кладва по-горе помощ не е от компетенцията на постовия съдия
в двете трасета, които трябва да бъдат пресечени от състезателите
врата врати?
отбелязва в картона си:
манша?
номер, трябва да:
а състезателите:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
7. Една врата се счита за правилно премината когато
(чл.661.1.4.1)
ı Обувките и тялото на състезателя преминат линията на вратата
ı Стъпалата и върховете на ските на състезателя преминат линията на вратата
ı Ските и тялото на състезателя преминат линията на вратата
8. Декласира ли се състезател, който е преминал линията на вратата с една ска
(чл.661.4.1)
ı Не, ако двата крака на състезателя и едната ска са преминали линията на вратата
ı Не, ако двете стъпала на състезателя
линията на вратата
ı Състезателят се декласира ако остане с една ска
9. Ако състезател извади кол от вертикалната му позиция преди краката и върховете на ските му да са пресекли
мислената линия на вратата, той трябва
(чл.661.4.1.3)
ı Да преповтори спускането си
ı Да премине линията на следващата врата
ı Да пресече първоначалната линия на вратата с върховете на ските и двете си стъпала
10. Кой и при какви условия може да промени отсъждането на постовия съдия
(чл.662.4)
ı Никой, при никакви условия не може да промени отсъждането на постовия съдия
ı Журито след разследване на случая
ı Арбитърът след разследване на случая
11. Ако постови съдия не е сигурен в правилното преминаване на вратата от страна на състезател той
консултира с:
(чл.662.3)
ı Свидетел на ситуацията
ı Със съседния постови съдия
ı Няма право да се консултира с никой относно своето отсъждане
12. Какво представлява дисциплината Детско Комби
(чл.608.12)
ı Това е комбинация от две състезания
ı Това е комбинация от три детски състезания
ı Това е адаптирана за деца дисциплина която комбинира в едно трасе секции с различен вид
стандартни врати и завои
13. Има ли право постови съдия да дава
дисквалификация?
(чл.663.1)
ı Да, при всички случаи
ı Да, когато е запитан от състезателя
ı Не, при никакви обстоятелства няма право да дава информация
14. Всеки съдия на врата, който е записал
до повторение на спускането е длъжен до уреждане на протестите да бъде на разположение на
(чл.666.1)
ı Отговорника на контролните постове
ı Техническия делегат
ı Журито
СЪСТЕЗАНИЯ
когато:
състезател ска:
Не Не и върха на ската, която е останала на краката му е преминала
тата трябва:
съдия?
Никой Комби?
– слалом и гигантски слалом
– слалом, гигантски слалом и супер гигантски слалом
дисциплина, информация на състезател за направена от него грешка която води до
Да Не врата нарушение за дисквалификация или е бил свидетел на инцидент водещ
ската състезател, може да се
слалом грешка, инцидент, на:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Арбитъра
15. Всеки постови съдия, който е записал нарушение за дисквалификация или е бил свидетел на инцидент водещ
до повторение на спускането трябва след края на манша да
(чл.666.1)
ı Отиде до мястото, определено за подаване на протести и да е на разположение на Журито до изтичане
срока за протести или до тяхното решаване ако има подадени такива
ı Да предаде подробностите за инцидента на Отговорника на контролните постове който ги представя
пред Журито
ı Постовия съдия, записал дисквалификация няма задължения след края на манша
16. След изслушване на постовия съдия по повод на дисквалификация или подаден протест кой има право да
освободи изслушания съдия?
(чл.666.2)
ı Арбитъра
ı Отговорника на контролните постове
ı Техническия делегат
ı Журито
17. Постовият съдия НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА
(чл.667)
ı Да поставя падналите колове на точното им място
ı Да дава указания на състезателите относно правилното преминаване на комбинациите от врати
ı Да отстранява следи от състезатели или други лица
18. Постовият съдия НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА
(чл.661, 667)
ı Да отбелязва в картона си ако по
попречено
ı Да спира състезанието при липсваща врата
ı Да съблюдава за спазването инструкциите на Журито
19. На какви видове биват слаломните колове
(чл.680)
ı Ниски и високи
ı Пластмасови и дървени
ı Твърди и чупещи се
20. В коя дисциплина не се използват флагове за вратите
(чл.680.2)
ı Спускане
ı Слалом
ı Специален слалом
ı Детско комби
21. Каква трябва да е дължината на видимата част на кола измерена от снежната повърхност
(чл.680.1)
ı 180см
ı 200см
ı 220см
22. Кои колове задължително трябва да са чупещи в дисциплините гигантски и супер гигантски слалом
(чл.680.2.1.2)
ı Всичките
СЪСТЕЗАНИЯ
дия да:
мястото рока решаване, съдия слушване ДА:
ДА:
време на състезателното спускане на състезателя му е било
колове?
вратите?
кола, инцидент, постове, протест, повърхност?
слалом?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Завиващите (около, които се извършва завоя
ı Всички колове трябва да са твърди нечупещи
23. Какви трябва да бъдат коловете в дисциплината слалом
(чл.680.2.1.1)
ı Всички колове трябва да бъдат чупещи
ı Чупещи или твърди, в зависимост от възможностите на организатора
ı Завиващите колове трябва да бъдат чупещи
24. С какъв цвят врати се маркират пистите в дисциплината спускане
(чл.701.3)
ı Червени
ı Червени и сини
ı Червени или сини
25. Може ли да се използват флагове с ярко червен цвят в дисциплината спускане
(чл.701.3)
ı Да
ı Не
26. Коя (кои) от дисциплините са „скоростна и
(спускане и супер гигантски слалом
ı Спускане
ı Спускане и супер гигантски слалом
ı Спускане, супер гигантски слалом и гигантски слалом
27. Коя (кои) от дисциплините са „технична и
(слалом и гигантски слалом)
ı Слалом
ı Слалом и гигантски слалом
ı Слалом, гигантски слалом и супер гигантски слалом
28. Колко метра минимум трябва да е ширината на вратата в дисциплината
(чл.701.3.3)
ı 8м
ı 10м
ı 12м
29. Оцветете зоната на падане на завоя
(зоната на падане се намира по посока на действие на центробежните сили в завоя
b
СЪСТЕЗАНИЯ
около завоя)
(нечупещи)
слалом?
твърди спускане?
спускане?
кои скоростна(и)”
слалом)
ки кои технична(и)”?
Слалом спускане?
завоя:
завоя)
а
c
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
30. Може ли вратата в дисциплината спускане ако е необходимо да се
(чл.703.1.3)
ı Да
ı Не
31. Задължителна ли е официалната тренировка на всички състезатели в дисциплината спускане
(чл.704.1)
ı Да
ı Не
32. Трябва ли състезателите да носят номера по време на официалната тренировка в дисциплината спускане
(чл.704.6)
ı Да
ı Не
33. Може ли състезател да продължи спускането си след падане или спиране по време на официалната тренировка
в дисциплината спускане?
(чл.704.8.4)
ı Да
ı Да, но след преминаването на следващия състезател
ı Не
34. Ако състезател бъде спрян в жълта зона по
право да продължи спускането си?
(чл.705.2)
ı Да от мястото на спирането
ı Не
35. Ако състезател бъде спрян в жълта зона по време на състезание има ли право да повтори спускането си
(чл.705.3)
ı Да, но само ако Журито сметне това за възможно
ı Да при всички обстоятелства
ı Не
36. Може ли дисциплината спускане да се проведе в два манша
(чл.706.2)
ı Да
ı Не
37. От колко кола се състои една врата в дисциплината слалом
(чл.801.2.1)
ı Два
ı Четири
ı Един
ı Един или два
38. Каква трябва да е ширината на вратата разстоянието между вътрешния и външния кол на вратата в
дисциплината слалом?
(чл.801.2.3)
ı От 4 до 6м
ı От 4 до 7м
ı От 5 до 7м
39. Отбележете правилното твърдение
(чл.804.1)
ı По време на разглеждане състезателите имат право да се
ı По време на разглеждане състезателите имат право да навлизат без ски на краката в трасето
СЪСТЕЗАНИЯ
спускане, необходимо, състои само от вътрешен панел
Да време на официалната тренировка в дисциплината спускане има ли
о манша?
слалом?
(твърдение:
спускат по пистата
панел?
спускане?
спускане?
спускане, си?
вратата)
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı По време на разглеждане техническият екип подготвящ пистата не трябва да пречи на състезателите
40. Какви са стартовите интервали в дисциплината
(чл.805.1)
ı Мин. 20 сек. – макс. 90 сек
ı Мин 30 сек. – макс. 60 сек
ı Интервалите са неправилни
41. В дисциплината слалом, може ли да се даде старт на следващия състезател преди да е финиширал
предишния?
(чл.805.1)
ı да
ı не
42. От колко манша се състои състеза
(чл.806.1)
ı един
ı два
ı това се решава на техническата конференция
43. Как трябва да се проведат двата манша в дисциплината слалом
(чл.806.1)
ı Винаги се провеждат в един и същи ден
ı Когато е възможно се провеждат в един и същи ден
ı Винаги се провеждат в последователни дни
44. За състезания от ранг ФИС в дисциплината слалом предпазните каски са
(чл.807)
ı Задължителни
ı Желателни
ı По усмотрение на състезателя
45. Една врата в дисциплината гигантски слалом се състои от
(чл.901.2 ,904.2)
ı два панела, всеки от който се състои от два кола и флаг
ı един панел, който се състои от два кола и флаг
ı един или два панела
46. На какво разстояние над снега трябва да бъде долният ръб на флага в гигантския слалом
(чл.901.2.2)
ı На около 1м
ı На около 0,8м
ı На около 1,5м
47. Ширината на вратата в дисциплината гигантски слалом трябва да е
(чл.901.2)
ı От 4 до 8м
ı От 6 до 8м
ı От 6 до 6м
48. От колко манша се състои състезанието в дисциплината гигантски слалом
(чл.906.1)
ı Един
ı Два
ı Един или два, решава се на техническата конференция
СЪСТЕЗАНИЯ
екип, слалом?
макс сек.
макс сек.
слалом състезанието в дисциплината слалом?
слалом?
са:
:
панела панел е:
слалом?
два преди състезанието
състезател, слалом?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
49. В колко манша се провежда състезанието в дисциплината гигантски слалом за възрастова група деца І К
(чл.901.1.4)
ı Два
ı Един
ı Един или два
50. В колко манша се провежда състезанието в дисциплината гигантски слалом за възрастова група деца ІІ
(чл.901.1.4)
ı Два
ı Един
ı Един или два
51. Задължително ли е използването на предпазни каски в дисциплината гигантски слалом за възрастовите групи
деца І и деца ІІ?
(чл.907, 608.8.2)
ı Не и за двете възрасти
ı Да и за двете възрасти
ı Само за възрастова група
52. Какво представлява дисциплината Супер комбинация
(чл.1101.1)
ı Това е комбинирано състезание от четирите алпийски д
гигантски слалом и слалом
ı Това е комбинирано състезание
ı Това е комбинирано състезание от дисциплината спускане или супер гигантски слалом и един манш
слалом
53. Една врата в дисциплината супер гигантски слалом се състои от
(чл.1001.3.1)
ı Два кола и два флага
ı Два кола
ı Четири кола и два флага
54. Какви на цвят врати се използват в дисциплината супер гигантски слалом
(чл.1001.3.2)
ı Червени
ı Червени и сини
ı Червени или сини
55. На какво разстояние над снега трябва да бъде долният ръб на флага в гигантския слалом
(чл.1001.3.2)
ı На около 1м
ı На около 0,8м
ı На около 1,5м
56. В колко манша се провежда състезанието в дисциплината супер гигантски слалом
(чл.1006)
ı Един
ı Два
ı В един или два по решение на Организатора
57. В кои дисциплини могат да се обособят Жълти зони
(чл.705, 1008)
ı Във всички алпийски дисциплини
СЪСТЕЗАНИЯ
деца ІІ
комбинация?
д-ни – спускане супер гигантски слалом
от дисциплината спускане и дисциплината слалом
от:
слалом?
слалом?
зони?
йски (К1)?
(К2)?
спускане, слалом,
слалом?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı В гигантския слалом, супер гигантския слалом и спускането
ı В супер гигантския слалом и спускането
58. Какво представляват паралелните състезания
(чл.1221)
ı Състезания, при които двама или повече състезатели се спускат едновременно по две или пов
разположени едно до друго идентични трасета
ı Състезания, при които двама или повече състезатели се спускат едновременно по едно и също трасе
ı Състезания, при които четирима състезатели се спускат едновременно по едно и също трасе
59. Какви са цветовете на вратите в паралелните състезания
(чл.1224.2)
ı Едното трасе се подрежда изцяло с червени врати другото със сини ако трасетата са повече от две за
другите се използват други цветове
ı За всяко едно от трасетата се използват червени и сини врати които се
дисциплината гигантски слалом
ı Всичките трасета се подреждат с червени врати
60. От какво се състои една врата в паралелните състезания
(чл.1224.1)
ı От четири слаломни кола и два флага
ı От два слаломни кола и един флаг
ı От два слаломни кола
61. Как се подреждат трасетата в паралелните състезания
(чл.1224.3)
ı Всички трасета се подреждат от един и същи трасьор
ı Всяко едно трасе се подрежда от различен трасьор
62. Как се извършва времеизмерването в паралелните състезания
(чл.1229)
ı Както в другите алпийски дисциплини
ı Регистрира се само разликата между финиширането на състезателите
ı В паралелните състезания няма времеизмерване а победителя се определя от фотофиниш
63. В колко манша се провежда всеки един кръг от паралелните състезания
(чл.1230)
ı В един
ı В два
ı В един или два по решение на Организатора
64. Как се сигнализират дисквалификациите в паралелните състезания
(чл.1231)
ı Отбелязва се в картона на съдията
ı Отбелязва се чрез вдигане на флаг
65. Наказва ли се с дисквалификация неволното попречване на проти
(чл.1232.1)
ı Да
ı Не
66. От кого постовите съдии получават необходимите им материали
(чл.601.3.5)
ı Отговорника на контролните постове
ı Секретаря на състезанието
СЪСТЕЗАНИЯ
слалом състезания?
Състезания Състезания Състезания състезания?
врати, сини, врати, редуват последователно както в
състезания?
състезания?
състезания?
те времеизмерване, състезания?
състезания?
противника в паралелните състезания
материали?
повече
две, вника състезания?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Отговорника за техническото оборудване и съоръженията на пистата
67. Кой организира и контролира работата на постовите съдии
(чл.601.3.5)
ı Отговорника на контролните постове
ı Арбитъра
ı Ръководителя на състезанието
68. Кой разпределя по постове съдиите на вратите
(чл.601.3.5)
ı Арбитърът
ı Отговорникът на пистата
ı Отговорникът на контролните постове
69. В колко манша се провежда дисциплината Детско комби
(чл.608.12.6)
ı Един
ı Два
ı Един или два
70. Може ли вратата в дисциплината супер гигантски слалом ако е необходимо да се състои само от вътрешен
панел?
(чл.1003.1.2.1)
ı Да
ı Не
71. Може ли да се промени реда на стартиране в първия манш и състезателите да не стартират според реда на
стартовите им номера?
(чл.621.10)
ı Да
ı Не
72. Начертайте линиите на вратите в двете трасета
(ползвайте фигурите на вратите, поместени в правилника
СЪСТЕЗАНИЯ
съдии?
вратите?
комби?
слалом, трасета, които трябва да бъдат пресечени от състезателя
правилника)
състезателя:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТА ЗА СЪДИИ ПО СКИ
АЛПИЙСКИ Д-НИ ЕКСПЕРТНО НИВО СЕЗОН
73. Кой не отсъжда грешки на състезател които водят до дисквалификация
(чл.601.3.3, 601.3.5, 670)
ı Съдията на старта
ı Отговорникът на контролните постове
ı Официалният видео контрольор
74. На какво условие трябва да отговарят чупещите колове
(чл.680.2)
ı Трябва да могат да издържат
ı Трябва да отговарят на спецификацията на ФИС
ı Трябва да са без надписи по п
75. Може ли върху флаговете на вратите да има рекламен надпис
(чл.690.4)
ı Не, рекламирането върху флаговете е забранено
ı Да, но трябва да е поставен с надписа към финала за да не разсейва състезателя
ı Да, но не бива да намалява
76. Какви трябва да са флаговете в дисциплината гигантски и супер гигантски слалом
(чл.690)
ı Трябва да са червени и сини без надписи по тях
ı Трябва да са хомологирани одобрени от ФИС и да отговарят на определени стандарти
ı Трябва да са достатъчно големи за да се виждат добре от състезателя
77. Измерва ли се дължината на пистата при скоростните дисциплини
(чл.701.2, 1001.2)
ı Да, задължително
ı Не
ı Не е задължително, по възможност на Организатора
78. В дисциплината спускане Журито прави задължителна инспекция на пистата Могат ли капитани и треньори на
отбори да присъстват на нея?
(чл.703.2.2)
ı Да
ı Не
ı Ако изрично бъдат поканени от Журито
79. Задължително ли е официалните тренировки в дисциплината спускане да се провеждат
(чл.704.2.2)
ı Да
ı Не
80. Задължително ли е в официалните тренировки в дисциплината спускане да се измерват времената на
състезателите?
(чл.704.8)
ı Да
ı Не
ı В поне една от последните две трябва да има времеизмерване
СЪСТЕЗАНИЯ
2011/2012
състезател, дисквалификация?
колове?
30 последователни удара преди да паднат
пластмасовата си част
надпис?
Не Да финала, Да пропускливостта на вятъра
слалом?
(а големи, – спускане и супер гиг Слалом
задължително пистата. стандарти)
гиг. Слалом?
в последователни дни?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
81. Колко вертикални комбинации от врати тип змейки трябва да включва слаломът при мъжете и жените
(чл.803.2)
ı Мин.1 – макс. 4
ı Мин. 2 – макс. 3
ı Мин. 1 – макс. 3
82. Колко двойни вертикални комбинации от врати двойна или тип фиба за коса трябва да включва слаломът при
мъжете и жените?
(чл.803.2)
ı Мин. 2 – макс. 4
ı Мин. 3
ı Мин. 1 – макс.3
83. Какво следва след като трасьорът подреди слаломното трасе
(чл.803.5)
ı Разглеждане на трасето от състезателите
ı Инспекция на трасето от Журито
84. При неправилните стартови интервали в дисциплината слалом кой
следващия състезател?
(чл.805.1)
ı Съдията на старта
ı Техническият делегат
ı Отговорникът по времеизмерването
85. Какъв е редът на стартиране във втория манш на дисциплините слалом и гиг слалом от ранг ФИС при условие
че няма извънредно решение на Журито
(чл.621.11)
ı Първите 15 състезатели от първия манш стартират в обратен ред на класирането си тият
14тият – 2ри и т.н), останалите състезатели стартират по реда на класирането си от вия манш
ı Първите 30 състезатели от първия манш стартират в о
29тият – 2ри и т.н), останалите състезатели стартират по реда на класирането си от вия манш
ı Първите 5 състезатели от първия манш стартират в обратен ред на класирането си
2ри и т.н), останалите състезатели стартират по реда на класирането си от вия манш
86. Може ли Журито да намали броя на състезателите участващи във втория манш в дисциплините слалом и гиг
слалом?
(чл.806.2, 906.2)
ı Не, всички класирали се състезатели в вия манш имат право да участват във втория
ı Да на ½ от стартовия списък от вия манш ако това е оповестено поне час преди началото на вия
манш.
87. За състезания с ранг ФИС в дисциплината слалом видео контролът е
(чл.806.3)
ı Задължителен
ı Желателен
ı Не се прилага в тази дисциплина
88. Може ли първият и вторият манш на състезание в гигантския слалом да се проведат по едно и също трасе т е
да не се пререждат вратите)?
(чл.906.1)
ı Да
ı Не
89. Колко е максималният брой участници във финалите на паралелните
СЪСТЕЗАНИЯ
т (коса) трасе?
дава сигнал на стартера за стартиране на
гиг. Журито)?
ри т н обратен ред на класирането си
ри т н ри т н 1вия състезателите, 1вия манш, 1вия манш, 1 е:
състезания?
жените?
(условие,
(15тият – 1ви,
1вия братен (30тият – 1ви,
1вия (5тият – 1ви, 4тият –
гиг.
1вия
(т.е.
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
(чл.1230.2.1)
ı 16
ı 32
ı Колкото състезатели са се записали за участие стига да е кратно на
90. С един и същи номер ли се състезава състезателят през всички кръгове на паралелните
(чл.1230.2.2)
ı Да
ı Не
91. Може ли някой от състезателите да направи тренировъчно спускане по едно от трасетата в паралелните
състезания?
(чл.1230.2.6)
ı Да
ı Не
92. Какво следва след фалстарт в паралелните състезания
(чл.1232.1)
ı Състезателят направил фалстарт се декласира
ı Стартът се повтаря без санкция за нарушителя
ı Състезателят, направил фалстарт се предупреждава и след повторно нарушение се декласира
93. Състезател, който е дисквалифициран в или незавършил първия манш от серия в паралелно състезание мож
ли да стартира във втори манш?
(чл.1232.2)
ı Да, като получава наказателно време
ı Не
94. Колко е максималното наказателно време което може да се прилага в паралелните състезания
(чл.1232.5)
ı 0,5 сек
ı 1 сек
ı 3 сек
95. От какви дисциплини се състои Класическата комбин
(чл.1102.1)
ı От слалом и гигантски слалом
ı От спускане и един манш слалом
ı От спускане и слалом
96. Може ли състезание в Класическата комбинация да е от повече от две дисциплини
(чл.1102.1)
ı Да
ı Не
97. Как се изчисляват резултатите в дисциплината Супер
(чл.1100.7)
ı Като се съберат времената от двата манша
ı Като се съберат състезателните точки от двата манша
ı Организаторът решава как ще се изчислят резултатите
98. В състезания от ранг ФИС, кой от членовете на организационния комитет се назначава от Ф
(чл.601.2)
ı Ръководителят на състезанието
СЪСТЕЗАНИЯ
участие, 2
състезания?
Състезателят Състезател Да време, комбинация?
дисциплини?
комбинация?
ФИС състезания?
състезание, може
състезания?
ФИС:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Техническият делегат
ı Арбитърът
99. Кое от действията НЕ Е в правомощията на Съдията на старта
(чл.601.3.3)
ı Определяне на закъсненията и фалстартовете
ı Следене за нарушения, свързани със спортната екипировка
ı Да дава стартови команди и да отговаря за точността интервалите между тях
100.Кой осъществява постоянната връзка между старта и Журито по време на състезанието
(чл.601.3.3)
ı Съдията на старта
ı Стартерът
ı Арбитърът
101.Кой отчита и докладва след това фалстартовете закъснени
нарушенията, свързани със спортната екипировка
(чл.601.3.3)
ı Стартерът
ı Секретарят на старта
ı Съдията на старта
102.Кой осъществява постоянната връзка между финала и Журито по време на състезанието
(чл.601.3.4)
ı Отговорникът по времеизмерването
ı Съдията на финала
ı Арбитърът
103.Кой отговаря за организацията и реда на финала и финалната зона
(чл.601.3.4)
ı Съдията на финала
ı Главният разпоредител
ı Отговорникът по времеизмерването
104.Кой трябва да провери дали номерирането на
(чл.601.3.5)
ı Отговорникът на контролните постове
ı Отговорникът за техническото оборудване и съоръженията
ı Секретаря на състезанието
105.Кое от длъжностните лица НЕ РАБОТИ
изчисленията?
(чл.601.3.3, 601.3.6)
ı Секретаря на старта
ı Съдията на старта
ı Стартера
106.Кой приема официално подадените протести и ги пред
(чл.601.3.7)
ı Арбитърът
ı Съдията на финала
ı Секретарят на състезанието
107.Чие задължение е всички необходими формуляри за състезанието да бъдат подготвени навреме и връчени на
съответните служители?
(чл.601.3.7)
СЪСТЕЗАНИЯ
старта?
фалстартовете, закъсненията при стартиране, не стартиралите състезатели и
нарушенията екипировка?
зона?
вратите е извършено правилно и навреме
под ръководството на Отговорника на времеизмерванет
представя на заинтересованите лица
състезанието?
ята стартиране състезанието?
навреме?
времеизмерването и
ставя лица?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı На отговорника по времеизмерването и изчисленията
ı На секретаря на състезанието
ı На ръководителя на състезанието
108.За какво отговаря Главният разпоредител
(чл.601.3.9.1)
ı За загражденията, пропускателния режим през тях и недопускането на публика в състезателните
трасета
ı За оповестяването на резултатите в района на финала
ı За контрола върху всички снабдители на състезанието
109.Къде трябва да присъства лекар?
(чл.601.3.8)
ı На старта
ı На финала
110.Какви са задачите на Отговорника за техническото оборудване и съоръженията на пистата
(чл.601.3.9.2)
ı Да отговаря за съоръженията за изкуствен сняг и снего
ı Да отговаря за всички необходим
ı За загражденията и трибуните за публиката
111.Може ли състезател да е член на Журито
(601.4.3.1)
ı Да
ı Не
112.Кои са членовете на Журито в състезания от ранг ФИС в техническите дисциплини
(чл.601.4.5.2)
ı Техническият делегат, и Ръководителят на състезанието
ı Техническият делегат, Ръководителят на състезанието и Арбитърът
ı Техническият делегат, Ръководителят на състезанието Арбитърът Съдията на старта и Съдията на
финала
113.Кой е председател на Журито?
(чл.601.4.5)
ı Арбитърът
ı Техническият делегат
ı Ръководителят на състезанието
114.При равенство в гласовете при гласуване на Журито чий глас е решаващ
(чл.601.4.5.4)
ı На Техническия делегат
ı На Арбитъра
ı На Ръководителя на състезанието
115.Решенията на Журито се приемат след
(чл.601.4.5.3)
ı Обикновено мнозинство
ı Абсолютно мнозинство
116.За решението на Журито се изготвя
(чл.601.4.5.5)
ı Протокол
СЪСТЕЗАНИЯ
ят разпоредител?
загражденията снего-утъпкващите машини
необходими съоръжения за ограждане и подреждане на трасетата
Журито?
дисциплини?
делегат делегат състезанието, Арбитърът, Журито, решаващ?
след?
изготвя?
пистата?
и
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Декларация
ı Не се изготвя документ, решенията на Журито се оповестяват устно
117.Може ли само един член на Журито да вземе решение което е от
(чл.601.4.5.7)
ı Да, безусловно
ı Да, при необходимостта от незабавно решение и невъзможност да се свика цялото Жури
ı Не
118.В чия компетенция са решения относно промяна на стартовия ред
(601.4.6.1)
ı На Техническия делегат
ı На Журито
ı На Ръководителя на състезанието
119.В чия компетенция са решения относно промяна на стартовите интервали
(чл.601.4.6.1)
ı На Техническия делегат
ı На Журито
ı На Ръководителя на състезанието
ı На Отговорника по времеизмерването
120.Кой назначава трасьорите за дадено състез
(чл.601.4.6.1)
ı Ръководителят на състезанието
ı Журито
ı Организаторът на състезанието
121.Кой определя начина на разглеждане на състезателните трасета
(чл.601.4.6.1)
ı Техническия делегат
ı Журито
ı Ръководителят на състезанието
122.В чия компетенция са решения за
(чл.601.4.6.2)
ı На Журито
ı На Техническия делегат
ı На Организатора
123.Кой разглежда и взема решение относно официално подаден протест
(чл.601.4.6.3)
ı Журито
ı Техническият делегат
ı Ръководителят на състезанието
124.Могат ли форлойферите да бъдат повече от трима
(чл.605.1)
ı Да
ı Не
ı Да, броят на форлойферите може да бъде увеличен по решение на Журито
125.Трябва ли форлойферите да носят стартови номера по които да се разпознават
СЪСТЕЗАНИЯ
решение, компетенцията на цялото Жури
Да ред?
интервали?
състезание?
трасета?
прекратяване на състезанието?
протест?
трима?
Да номера, разпознават?
Жури?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
(чл.605.2)
ı Да
ı Не
ı Ако Организаторът разполага с такива
126.Могат ли състезатели, които са били незавършили наказани или декласирани първия манш да стартират като
форлойфери във втория?
(чл.605.4)
ı Да
ı Само след разрешение на Журито
ı Не
127.Задължително ли е използването на ръчно времеизмерване в състезанията на ФИС
(чл.611.2.2)
ı Да, ръчното времеизмерване е задължително за всички ФИС състезания
ı Да, когато електронното времеизмерване разполага само с една система или електронното
времеизмерване е без-кабелно
ı Не, в зависимост от възможностите на Организатора
128.До каква точност се извършва ръчното времеизмерване
(чл.611.2.2)
ı До една десета от секундата
ı До една стотна от секундата
ı До една хилядна от секундата
129.Синхронизират ли се и кога хронометрите на ръчното времеизмерване със системите на електронното
времеизмерване?
(чл.611.2.2)
ı Да, преди първия манш
ı Да, преди началото на всеки манш
ı Не, ръчното времеизмерване не се синхронизира с електронното
130.По какъв начин се извършва ръчното времеизмерване
(чл.611.2.2)
ı Като се засича времето на стартиране и финиширане по астрономическо време и след
чистото време на състезателя
ı Като се засича чисто време от момента на стартиране до момента на финиширане
131.Кой има право да придружава стартиращия състезател
(чл.613.1)
ı Треньорът
ı Треньорът и докторът на отбора
ı Треньорът и капитана на отбо
132.Може ли състезател да навлезе в стартовата къща без ски на краката си и ако Да колко секунди преди старта
трябва да обуе ските?
(чл.613.1)
ı 40сек
ı 30сек
ı Не може да навлиза без ски на краката
133.Кое от изброените по-долу действия
(чл.613.3)
ı Оказване на помощ на състезателя при стартиране
ı Даване на указания на състезателя непосредствено преди старта му
СЪСТЕЗАНИЯ
атели незавършили, ФИС?
Да Не времеизмерване?
Да Не времеизмерване?
състезател?
отбора
„Да”, НЕ Е НАРУШЕНИЕ на стартовата процедура?
това се пресмята
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Докосване на състезателя от страна на стартера
134.Разрешено ли е оттласкването от стартовите стойки или използването на
стартирането на състезателя?
(чл.613.3)
ı Да
ı Да, ако това не води до явно предимство пред другите състезатели
ı Не
135.Каква е стартовата команда при използването на фиксирани интервали на стартиране гиг слалом супер гиг
слалом, спускане)?
(чл.613.4)
ı Обратно броене на оставащите секунди и след това
ı „ВНИМАНИЕ, СТАРТ”
ı Няма стартова команда, състезателя се ръководи от звуковия сигнал който е задължителен
136.Каква е стартовата команда при неправилните стартови интервали Слалом
(чл.805.3)
ı „ВНИМАНИЕ, СТАРТ”
ı „ВНИМАНИЕ, ПЕТ, ЧЕТИРИ ТРИ ДВЕ ЕДНО СТАРТ
ı „ВНИМАНИЕ, ГОТОВИ, СТАРТ
137.В рамките на колко секунди след стартовата команда трябва да стартира състезателя при стартове с
неправилни интервали?
(чл.805.3)
ı 10 сек.
ı 5 сек.
ı 3 сек.
138.Кое се приема за стартов момент?
(чл.613.5)
ı Моментът, в който състезателят е пресякъл стартовата линия с тялото си
ı Моментът, в който състезателят е пресякъл стартовата линия с раменете си
ı Моментът, в който състез
139.Ако състезател няма готовност да стартира в определеното за старт време то той се
(чл.613.6, 613.7, 629.3)
ı Декласира
ı Наказва се като Журито измества стартовата му позиция назад
ı Не се санкционира
140.Може ли закъснението за старт от страна на състезател да бъде извинено и да му бъде разрешено да стартира
(чл.613.6)
ı Не, всяко закъснение за старт води до дисквалификация
ı Да, ако закъснението е поради независещи от състезателя обстоятелства
141.Може ли проблеми с екипировката да е извинителна причина за закъснението за старт от страна на
състезателя?
(чл.613.6)
ı Да
ı Не
142.При фиксирани стартови интервали кое време на стартиране се счита за валидно
(чл.613.7)
ı Пет секунди преди и пет секунди след официалното време на
ı Три секунди преди и три секунди след официалното време на стартиране
СЪСТЕЗАНИЯ
други помощни средства при
Да 5 старт: „Пет, четири, три две едно СТАРТ
сигнал, (Слалом):
ВНИМАНИЕ ПЕТ ЧЕТИРИ, ТРИ, ДВЕ, ЕДНО, СТАРТ”
ВНИМАНИЕ СТАРТ”
Моментът Моментът Моментът състезателят е пресякъл стартовата линия с подбедриците си
време, Не Да валидно?
стартиране
(гиг.слалом, гиг.
старт Пет три, две, едно, СТАРТ”
команда ателят се:
стартира?
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ı Три секунди след официалното време на стартиране
143.Могат ли външни лица да навлизат в зоната на финала
(чл.615.1.3)
ı Да
ı Да, ако те са придружители на състезателите
ı Не
144.Задължително ли се маркира финалната линия
(чл.615.2)
ı Да
ı Не
145.В оградената финална зона, в близост до изхода с червена боя се очертава втора линия успоредна на
финалната. Тя служи за:
(чл.615.1.5, 628.10, 206.5)
ı Маркиране на пространството в което могат д
ı Маркиране на линията, след която състезателите могат да сваля ските си
ı Маркиране на пространството в което състезателите могат да изчакат приключването на състезанието
146.Кога започва да тече срокът за подаване на проте
(чл.643.4)
ı Веднага след приключване на състезанието
ı Веднага след оповестяване на неофициалните резултати и дисквалификациите
147.Какъв е срокът за протест срещу дисквалификация на състезател
(чл.643.4)
ı 15 минути
ı 20 минути
ı 30 минути
148.Какво трябва да направи състезател ако му бъде попречено по време на спускането му
(чл.623.1.1, 667.3)
ı Незабавно след инцидента да спре и да се обърне към член на Журито с молба за повторение на
спускането си
ı Незабавно след като финишира да се
молба за повторение на спускането си
149.Кое от изброените по-долу обстоятелства не е причина за повторение на спускането на състезател
(чл.623.2)
ı Блокиране на пистата от паднал състезател който не е
ı Откачане на ската на състезател
ı Липса на врата, съборена от предишен състезател
150.Може ли състезател, който е незавършил дисквалифициран или нестартирал в първия манш да стартира във
втория?
(чл.627.7, 621.3.3)
ı Да, но това трябва да е решено и оповестено на Техническата конференция
ı Само в дисциплината Супер комбинация когато слаломния манш се провежда преди скоростния
ı Не, няма такава възможност
СЪСТЕЗАНИЯ
финала?
Да зона изхода, пространството, да стоят други лица освен състезателите
пространството, протести срещу дисквалифициран състезател
състезател?
състезател, обърне към секретаря на състезанието или член на Журито с
състезател, успял да освободи терена навреме
врата състезател незавършил, комбинация, Не линия, а сти състезател?
му?
състезател:

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
Съдийска колегия Добринище