начало

Слънцето

Зад облака там горе
слънцето се скри
не можем да живеем
без неговите лъчи.

Никой без тебе не може
ни тревица да поникне
ни гора да се разлисти
ни овошки да разцъфнат.

Ти като светиш отгоре
ябълките червени озреват
на гроздето сладост ти даваш
и на хората здраве даряваш.

Затова зад облака не се крий
че той прави сенки дебели
и прави пакости големи
градушки и бури солени.

Както е казал нявга народа:
град глад не направя
тежко му когато удари
цяла година ще гладува.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1989 г.