начало

Стрелбището

Влезнахме ние в твоите покои
където бяха убити много герои
тук бе убит и един поет
който бе незаменим човек.

За последно сбогом бе дошла
и неговата свидна майка
милваше го с нежна ръка
и с голяма мъка му говореше тя.

"Защо бе чедо тези зверове
искат те млади вас да убият
какво им зло вие сторихте
с какви лоши думи ги обидихте."

В този момент груба ръка
синът и от ръцете изтръгна
за разстрел бе отведен начаса
и повече го тя не видя.

И докато майките чакаха отвън
залп отекна като гръм
всички те се прегърнаха
и за дечицата си жално заридаха.

авт. Магда Ергина
гр. Добринище 2009 г.
Bezbog - Dobrinishte / 2009