начало

                    Имаме си внучка

Имаме си внучка          С успех да завърши
умна и добра                това що започна   
изпитите взема             и в живота весел
със шестици тя             щастлива да бъде тя.

Труди се редовно         Расти, мило дете  
чете, не се лени            разпери крила
затова преуспява          отиди надалече
всичко и върви.             света да видиш ти.

Отговорник на класа е    Пред тебе е всичко
за пример винаги е тя     не го изпускай ти
влезе в комсомола          времето скъпо
и работи без умора.         ти много цени.

И за артистка малка       Гледай Ломоносов    
конкурса издържа           от нищо се не плаши
ето я на сцената             за науката свята
излиза вече тя.               на всичко се реши.

Много се гордеем           Бъди жива, здрава
ний с таквиз деца           и за напред
искаме да живеем          все да се радваш
още дълго сега.             с този успех.

Затова дедо, баба          Това е нашата внучка
и пожелават от сърце     радваме се ний
да бъде жива здрава      радостта голяма
все така да расте.           не може да се крий.

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1988 г.