начало

                                                    Якоруда

Градче хубаво и героично                        И сега още модата в тебе
сгушено между две планини                   на първо место стои
през тебе река Места минава                 като ги срещнем ще ги познаем 
с нейните буйни води.                             от Якоруда са тези жени.

Помня когато момиче бях                        Помня още преди девети
в Якоруда аз отидох                                 колко партизани и ятаци е дала
носията красива като видях                    да се борят за народа
за нея аз замечтах.                                   за нашата мила свобода.

Помолих се аз на моята майка                Бориха се тези момчета
такава носия да ми направи                    за живота по-красив да е
да се порадвам аз на тези гайтани         много от тех живота си дариха
що светят като слънчеви лъчи.               за да живеем сега по-добре.

И момичетата тука красиви беха             Винаги за тех ще си спомним
на тех носиите просто грееха                  за техните подвизи безброй
от Якоруда си вземи момиче ти              за тех цветя да приготвим
целата къща да ти краси.                        да ги поднесеме с поклон.

И сега още тази носия                             В това градче сгушено тука
ансамблите я обличат и днес                 хората са сърдечни и добри
по цел свет с нея ходят                           те умеят нас да посрещат
да видят в България какво умеят.          затова им благодариме ний. 

авт. Магда Ергина
с. Добринище 1989 г.